Południowy Koncern Energetyczny S.A. - PKE S.A. Elektrownia

Przemysł i energetyka

Przedmiotem działania PKE SA Elektrownia Łagisza jest:
- produkcja energii elektrycznej, produkcja, przesył i sprzedaż ciepła, wykonywanie
i sprzedaż usług w zakresie projektowania, remontów, konserwacji, napraw i modernizacji urządzeń energetycznych, elektrycznych, transportowych i innych, służących do wytwarzania energii elektrycznej i ciepła.ul. Pokoju 14
42-504 Będzin

(032) 267-13-87
wiolak@lagisza.pke.pl
http://www.lagisza.pke.pl
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Logo PO KL Logo UE