Zakład Pomiarowo-Badawczy Energetyki

Przemysł i energetyka

W zakresie akredytacji wykonuje badania typu: rozdzielnic SN, stacji transformatorowych SN / nn, izolatorów wsporczych SN, rozdzielnic i sterownic nn ( szynoprzewody, rozdzielnice DBU, ACS, CDCs), rozłączników, odłączników, zestawów łączników z bezpiecznikami topikowymi i osprzętu do linii napowietrznych i kablowych.ul. Sowińskiego 3
44-101 Gliwice

(032) 237-66-35
laboratorium.laur@elektryka.com.pl
http://www.elektryka.com.pl
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Logo PO KL Logo UE