Centrum Elektryfikacji i Automatyzacji Górnictwa "EMAG"

Przemysł i energetyka

Centrum Elektryfikacji i Automatyzacji Górnictwa EMAG jest jednostką badawczo-rozwojową, zajmującą się kompleksowym opracowywaniem oraz wdrażaniem nowoczesnych urządzeń, systemów oraz technologii. Jesteśmy realizatorem prac naukowych, badawczo-rozwojowych, konstrukcyjnych oraz ekspertyz w zakresie elektrotechniki, automatyki, łączności, informatyki, racjonalnego użytkowania paliw i energii oraz ochrony środowiska. Ofertę tę uzupełniają małoseryjna produkcja aparatury i urządzeń, badania specjalistyczne, usługi serwisowe, szkolenia, własne czasopismo naukowo-techniczne, monografie, Centrum Badań i Certyfikacji z Pracownią Badań Kompatybilności Elektromagnetycznej posiadające akredytacje PCA.ul. Leopolda 31
40-189 Katowice

(032) 200-75-21;(032) 200-75-23
centrum@emag.pl
http://www.emag.pl
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Logo PO KL Logo UE