Zakład Badań Ochrony Środowiska i Technologii Hutniczych Sp. z o.o.

Przemysł i energetyka

Zakład oferuje usługi pomiarowe oraz badawczo - analityczne w dwóch głównych dziedzinach:
* pomiary, badania i analizy laboratoryjne
* ochrony środowiska oraz niektóre technologiczne,
* analizy chemiczne i badania materiałowe związane z procesami produkcyjnymi i kontrolą jakości w przemyśle hutniczym.al. J. Piłsudskiego 92
41-308 Dąbrowa Górnicza

(032) 794-65-90
sekretariat@hkzos.com.pl
http://www.hkzos.com.pl
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Logo PO KL Logo UE