Wojewódzka Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w Katowicach - Dział Laboratoryjny

Żywność i używki

Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny
w Katowicach jest organem wykonującym zadania Państwowej Inspekcji Sanitarnej na terenie województwa śląskiego. Kieruje on jednocześnie działalnością Wojewódzkiej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej w Katowicach.ul. Raciborska 39
40-957 Katowice

(032) 351-23-33;(032) 351-23-34
dl-kier@wsse.katowice.pl
http://www.wsse.katowice.pl
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Logo PO KL Logo UE