SGS Polska Sp. z o.o. - Laboratorium SGS Polska

Przemysł i energetyka

Pracownia paliw stałych: węgiel kamienny, koks z węgla kamiennego.


Instytucja posiada laboratorium.


ul. Kopalniana 11
43-225 Wola

(032) 211-80-80
zofia_marcak@sgs.com
http://www.sgs.pl
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Logo PO KL Logo UE