Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Opolu - Dział Laboratoryjny

Żywność i używki

Rys historyczny Państwowej Inspekcji Sanitarnej w województwie opolskim.

Od chwili utworzenia województwa opolskiego, tj. od roku 1951 istniał przy Wydziale Zdrowia Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej Oddział Sanitarno-Epidemiologiczny, przekształcony następnie w Wojewódzką Kolumnę Sanitarną, która prowadziła działalność wyłącznie w zakresie nadzoru sanitarnego.ul. Mickiewicza 1
45-367 Opole

(077) 442-69-42;(077) 442-69-46
laboratorium@wsseopole.pl
http://www.wsse.opole.pl
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Logo PO KL Logo UE