Centralna Stacja Ratownictwa Górniczego Spółka Akcyjna - Laboratorium Badań i Opiniowania Sprzętu

Przemysł i energetyka

Działalność Centralnej Stacji Ratownictwa Górniczego S.A. można podzielić na trzy kategorie:
- interwencyjną w zakresie udzielania pomocy górnikom i kopalniom zagrożonym skutkami zdarzeń związanych z pożarami podziemnymi, wybuchami gazów kopalnianych i pyłu węglowego, wyrzutami gazów i skał, zawałami skał i tąpaniami, gwałtownymi wdarciami wody do wyrobisk górniczych oraz usuwania skutków i przywracania bezpiecznych warunków pracy po zaistnieniu tych zdarzeń
- prewencyjną polegającą na zapobieganiu powstawania tych niebezpiecznych zdarzeń. Do takich działań należy zaliczyć m.in. opracowanie technologii i ekspertyz w zakresie budowy tam pożarowych, izolacji i wzmacniania górotworu oraz bezpośredni udział specjalistów i ratowników zawodowych w pracach prewencyjnych prowadzonych w kopalniach
- szkoleniową dla:
- kadry kierowniczej kopalni
- dozoru ruchu górniczego
- osób kierujących akcjami ratowniczymi
- członków drużyn ratowniczych z zakresu:
* zwalczania zagrożeń górniczych
* prewencji pożarowej
* prowadzenia i kierowania akcjami ratowniczymi
* samoratowania załogi i wspomagania w ratowaniu środkami wentylacyjnymi
* wykorzystania specjalistycznego sprzętu ratowniczego


Instytucja posiada laboratorium.


ul. Chorzowska 25
41-902 Bytom

(032) 282-25-25
mbaginski@csrg.bytom.pl
http://www.csrg.bytom.pl
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Logo PO KL Logo UE