Główny Instytut Górnictwa - Laboratorium Samozapalności Węgla

Przemysł i energetyka

Oferujemy prace badawczo-usługowe w zakresie:
* oceny ryzyka zagrożenia pożarowego,
* monitorowania zagrożenia pożarowego w górnictwie węgla kamiennego za pomocą metody określania temperatury i masy zagrzanego węgla w zrobach ścian na podstawie analizy gazów zrobowych,
* badań laboratoryjnych próbek węgla z wybranych pokładów dla uzyskania charakterystyk węgla, ilości i składu gazów wydzielanych podczas utleniania w warunkach zbliżonych do adiabatycznych,
* wykonania specjalistycznego sprzętu laboratoryjnego do precyzyjnej analizy gazów,
* badań laboratoryjnych prób gazów,
* opracowania programów komputerowych dla interpretacji wyników badań samozapalności węgla,
* prognozowania zagrożenia pożarowego,
* wyznaczania miejsc szczególnie zagrożonych pożarem endogenicznym dla zrobów wybranych ścian,
* prewencji zagrożenia pożarowego,
* badań nad samozapaleniem materiałów,
* określania zasad wykrywania pożarów w tunelach.


Instytucja posiada laboratorium.


pl. Gwarków 1
40-166 Katowice

(032) 259-21-36
bdxad@gig.katowice.pl
http://www.gig.katowice.pl
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Logo PO KL Logo UE