Południowy Koncern Energetyczny S.A. - Laboratorium Chemiczne Wydziału Kontroli Eksploatacji (TK-LC) Elektrociepłowni Katowice

Przemysł i energetyka

Badane obiekty:
- węgiel kamienny
- odpady paleniskowe


Instytucja posiada laboratorium.


ul. Siemianowicka 60
40-301 Katowice

(032) 735-83-37
gabriela.kret@eckatowice.pke.pl
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Logo PO KL Logo UE