Elektrociepłownia Tychy S.A. - Laboratorium Chemiczne

Przemysł i energetyka

Podstawowe dane techniczne Elektrociepłowni Tychy S. A.

Układ technologiczny wyposażony jest w 3 kotły energetyczne przystosowane do wytwarzania ciepłej wody grzewczej i pary w oparciu o paliwa węglowe.


Instytucja posiada laboratorium.


ul. Przemysłowa 47
43-100 Tychy

(032) 217-30-51
br@l.pl
http://www.ec-tychy.pl
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Logo PO KL Logo UE