Laboratorium LabWet I.Kubyszek, M.Dumańska, A.Husar, M.Wawrzuta S.C.

Żywność i używki

Badane obiekty:
- Produkty żywnościowe,
- Produkty żywnościowe i próbki
środowiskowe z obszaru produkcji
i obrotu żywnością,
- Produkty żywnościowe i pasze, próbki
środowiskowe z obszaru produkcji
i obrotu żywnością.


Instytucja posiada laboratorium.


ul. Karpacka 76
43-316 Bielsko-Biała

(033) 818-94-15
labwetbielsko@o2.pl
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Logo PO KL Logo UE