Przedsiębiorstwo Inżynierii Miejskiej Sp. z o.o. - Laboratorium

Instytucje publiczne

Przedsiębiorstwo Inżynierii Miejskiej Spółka z o.o. jest Spółką prawa handlowego z 93,65 % udziałem gminy Czechowice-Dziedzice i 6,35 % udziałem gminy Goczałkowice Zdrój. Powstała z przekształcenia zakładu budżetowego - Zakładu Usług Komunalnych i z... więcej »

Instytut Podstaw Inżynierii Środowiska PAN - Laboratorium IPIŚ PAN

Instytucje publiczne

IPIŚ PAN – najstarsza w Polsce placówka naukowa prowadząca w sposób kompleksowy badania podstawowe i stosowane, dotyczące inżynierii środowiska (powietrze, woda, gleby, rośliny – od źródeł zagrożenia po skutki), obejmujące zagadni... więcej »

Przedsiębiorstwo Gospodarki Wodnej i Rekultywacji S.A. - Laboratorium Badawcze Wody i Ścieków

Instytucje publiczne

Przedsiębiorstwo Gospodarki Wodnej i Rekultywacji S.A. w Jastrzębiu Zdroju jest jednoosobową spółką Skarbu Państwa. Dostarczamy wodę dla celów przemysłowych i do nawodnień rolniczych. Oczyszczamy i odprowadzamy ścieki w tym także zasolone wody gó... więcej »

Górnośląska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.

Instytucje publiczne

GARR S.A. jest regionalną instytucją powstałą w celu realizacji działań na rzecz rozwoju województwa śląskiego. Do roku 2007 GARR pełnił funkcję RIF w woj. śląskim, a od 2008 roku jest odpowiedzialny za wdrażanie w woj. śląskim działań 4.2 i 4.4 or... więcej »

Strona: 1
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Logo PO KL Logo UE