EkoNorm Sp. z o.o. - Laboratorium EkoNorm

Ochrona środowiska

EkoNorm powstał w roku 1997 jako spółka cywilna trzech przedsiębiorców, z których każdy wniósł do firmy swe wcześniejsze doświadczenia poczynione na polu ochrony środowiska: - w konsultingu, - administracji, - jednostce naukowej, Połączenie tych ... więcej »

Przedsiębiorstwo Innowacyjno - Wdrożeniowe Ochrony Środowiska

Ochrona środowiska

Dziedziny badań: pobieranie próbek do badań, środowisko ogólne... więcej »

PROFTECH Spółka Jawna D. Guja, M. Łukasiak, R. Nikiel, D. Nowiński, M. Pawłowski

Ochrona środowiska

Spółka rozpoczęła działalnosć w styczniu 2005 roku. Specjalizuje się w problematyce zanieczyszczenia powietrza, w tym w pomiarach emisji zanieczyszczeń pyłowo-gazowych do powietrza, aparaturą pomiarową, systemami ograniczenia emisji zanieczyszczeń or... więcej »

Zakład Badań Środowiska i Usług Projektowych

Ochrona środowiska

Zakład działa w branży ochrony środowiska i higieny pracy od 1987r. i świadczy usługi w zakresie różnorodnych badań, analiz i pomiarów fizykochemicznych.... więcej »

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Opolu - Laboratorium Wojewódzkiego Inspektoratu

Ochrona środowiska

W Wojewódzkim Inspektoracie Ochrony Środowiska w Opolu funkcjonuje Laboratorium, które jest jedną z komórek organizacyjnych Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Opolu. ... więcej »

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Katowicach - Laboratorium w Częstochowie

Ochrona środowiska

Laboratoria Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska wykonują badania wszystkich elementów środowiska naturalnego tzn. wód, ścieków, powietrza atmosferycznego, gazów odlotowych, odpadów, gleb i roślin. Do statutowych zadań laboratoriów należą wy... więcej »

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Katowicach - Laboratorium z siedzibą w Bielsku-Białej

Ochrona środowiska

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Katowicach jest częścią struktury Inspekcji Ochrony Środowiska i wchodzi w skład zespolonej administracji wojewódzkiej. Wojewódzki Inspektorat jest aparatem pomocniczym Śląskiego Wojewódzkiego Inspektora ... więcej »

Instytut Ekologii Terenów Uprzemysłowionych - Centralne Laboratorium

Ochrona środowiska

Oferta Instytutu obejmuje prowadzenie prac naukowych, badawczo-rozwojowych i usługowych w zakresie ochrony i kształtowania środowiska. Prowadzimy badania naukowe na następujących polach: - naukowe podstawy trwałego i zrównoważonego rozwoju, - przem... więcej »

Zakład Badawczy EKO - SERWIS Sp. z o.o.

Ochrona środowiska

Zakład badawczy. Pomiary, opracowania tematyczne.... więcej »

Strona: 1
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Logo PO KL Logo UE