Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Zawierciu - Oddział Laboratoryjny

Żywność i używki

Oddział Laboratoryjny Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej Sekcja Badań Chorób Zakaźnych i Zakażeń w Zawierciu informuje uprzejmie, że wykonuje badania mikrobiologiczne w kierunku: - wykrywania i identyfikacji pałeczek z rodzaju Salmonella ... więcej »

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologicza w Gliwicach - Oddział Laboratoryjny

Żywność i używki

... więcej »

Wojewódzka Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w Katowicach - Dział Laboratoryjny

Żywność i używki

Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Katowicach jest organem wykonującym zadania Państwowej Inspekcji Sanitarnej na terenie województwa śląskiego. Kieruje on jednocześnie działalnością Wojewódzkiej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej w Katowic... więcej »

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Bielsku-Białej - Oddział Laboratoryjny

Żywność i używki

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Bielsku- Białej informuje, że z dniem wejścia Polski do Unii Europejskiej straciło moc Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 21 maja 2002r. w sprawie ustalenia wykazu wyrobów, które nie m... więcej »

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Bytomiu - Oddział Laboratoryjny

Żywność i używki

Państwowa Inspekcja Sanitarna jest powołana do realizacji zadań z zakresu zdrowia publicznego, w szczególności poprzez sprawowanie nadzoru nad warunkami: - higieny środowiska, - higieny pracy w zakładach pracy, - higieny procesów nauczania i wychowa... więcej »

Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Opolu - Dział Laboratoryjny

Żywność i używki

Rys historyczny Państwowej Inspekcji Sanitarnej w województwie opolskim. Od chwili utworzenia województwa opolskiego, tj. od roku 1951 istniał przy Wydziale Zdrowia Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej Oddział Sanitarno-Epidemiologiczny, przekształ... więcej »

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Rybniku - Oddział Laboratoryjny

Żywność i używki

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Rybniku lek. med. Edward Waloszek... więcej »

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Tychach - Oddział Laboratoryjny

Żywność i używki

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Tychach - lek. med. Grzegorz Gołdynia Zastępca Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego PSSE w Tychach - mgr Gabriela Niedziela... więcej »

Laboratorium LabWet I.Kubyszek, M.Dumańska, A.Husar, M.Wawrzuta S.C.

Żywność i używki

Badane obiekty: - Produkty żywnościowe, - Produkty żywnościowe i próbki środowiskowe z obszaru produkcji i obrotu żywnością, - Produkty żywnościowe i pasze, próbki środowiskowe z obszaru produkcji i obrotu żywnością.... więcej »

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Dąbrowie Górniczej - Oddział Laboratoryjny

Żywność i używki

Głównym celem działalności PIS jest ochrona zdrowia ludzkiego przed niekorzystnym wpływem szkodliwości i uciążliwości środowiskowych oraz zapobieganie powstaniu chorób, w tym zakaźnych i zawodowych. Podstawowym aktem prawnym, na którym opiera się dzi... więcej »

Strona: 1 2
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Logo PO KL Logo UE