Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Opolu - Zakład Higieny Weterynaryjnej

Rolnictwo i leśnictwo

Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Opolu jest państwową jednostką budżetową, wchodzącą w skład zespolonej administracji rządowej w województwie.... więcej »

Okręgowa Stacja Chemiczno-Rolnicza w Gliwicach - Dział Laboratoryjny

Rolnictwo i leśnictwo

Badane obiekty: - gleba mineralna, - materiał roślinny (owoce, warzywa, płody rolne i leśne) - wapna nawozowe zawierające magnez - gleba, podłoża ogrodnicze i pożywki - gleba i podłoża ogrodnicze... więcej »

Okręgowa Stacja Chemiczno-Rolnicza w Opolu - Dział Laboratoryjny

Rolnictwo i leśnictwo

Stacje Chemiczno - Rolnicze w Polsce świadczą od prawie 150 lat usługi w zakresie badań agrochemicznych dla potrzeb producentów rolnych. Od 1858 r., kiedy to powstała w naszym kraju pierwsza "Stacja Rolniczo - Doświadczalna", struktura dzia... więcej »

Instytut Ochrony Roślin - Państwowy Instytut Badawczy - Oddział Sośnicowice, Zakład Badania Skuteczności Środków Ochrony Roślin

Rolnictwo i leśnictwo

Oddział Instytutu Ochrony Roślin w Sośnicowicach prowadzi działania naukowo-badawcze, upowszechnieniowe, wdrożeniowe i usługowe w zakresie ochrony roślin i ochrony środowiska zgodnie z zadeklarowaną misją IOR: "Prowadzenie działalności naukowo... więcej »

Polska Federacja Hodowców Bydła i Producentów Mleka - Laboratorium Oceny Mleka w Opolu

Rolnictwo i leśnictwo

Polska Federacja Hodowców Bydła i Producentów Mleka w Warszawie jest jedynym pełnoprawnym reprezentantem środowiska hodowców bydła i producentów mleka w Polsce. ... więcej »

Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Katowicach - Zakład Higieny Weterynaryjnej

Rolnictwo i leśnictwo

Witamy na podmiotowej stronie Biuletynu Informacji Publicznej Wojewódzkiego Inspektoratu Weterynarii w Katowicach, który zawiera aktualne informacje publiczne będące w posiadaniu Inspektoratu. Zgodnie z art. 13. 1. ustawy z dnia 6 września 2001 o dos... więcej »

Strona: 1
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Logo PO KL Logo UE