Elektrociepłownia Tychy S.A. - Laboratorium Chemiczne

Przemysł i energetyka

Podstawowe dane techniczne Elektrociepłowni Tychy S. A. Układ technologiczny wyposażony jest w 3 kotły energetyczne przystosowane do wytwarzania ciepłej wody grzewczej i pary w oparciu o paliwa węglowe.... więcej »

Zakłady Azotowe Kędzierzyn S.A. - Jednostka Usług Laboratoryjnych

Przemysł i energetyka

ZAK Spółka Akcyjna to jeden z największych producentów chemicznych Polsce. Nasza oferta skierowana jest do następujących sektorów gospodarki: rolnictwo, budownictwo, przetwórstwo chemiczne, przemysł tworzywowy. ... więcej »

Południowy Koncern Energetyczny S.A. - PKE S.A. Elektrownia

Przemysł i energetyka

Przedmiotem działania PKE SA Elektrownia Łagisza jest: - produkcja energii elektrycznej, produkcja, przesył i sprzedaż ciepła, wykonywanie i sprzedaż usług w zakresie projektowania, remontów, konserwacji, napraw i modernizacji urządzeń energetycznych... więcej »

Zakłady Pomiarowo-Badawcze Energetyki

Przemysł i energetyka

Energopomiar powstał w 1950 roku jako jednostka zaplecza energetyki, prowadząca pomiary i badania eksploatacyjne, uruchomienia urządzeń energetycznych oraz remonty aparatury pomiarowej i regulacyjnej w krajowych elektrowniach zawodowych i przemysłowy... więcej »

Zakład Badań Środowiska

Przemysł i energetyka

Zakład Badań Środowiska "VIBROSON" s.c. rozpoczął działalność w czerwcu 1994 r. Laboratorium Badań Środowiska Pracy Zakładu Badań Środowiska "VIBROSON" s.c. jest członkiem rzeczywistym Klubu Polskich Laboratoriów Badawczych "... więcej »

Zakład Badań Ochrony Środowiska i Technologii Hutniczych Sp. z o.o.

Przemysł i energetyka

Zakład oferuje usługi pomiarowe oraz badawczo - analityczne w dwóch głównych dziedzinach: * pomiary, badania i analizy laboratoryjne * ochrony środowiska oraz niektóre technologiczne, * analizy chemiczne i badania materiałowe związane z procesami p... więcej »

Zakłady Chemiczne

Przemysł i energetyka

Zakłady Chemiczne Organika-Azot SA w Jaworznie to firma z bogatą tradycją i dużym doświadczeniem związanym z funkcjonowaniem na rynku rolnym w Polsce. Od wielu lat misja firmy brzmi: Chronimy przed organizmami szkodliwymi oferując polskiemu rolnictw... więcej »

SFW Energia Sp. z o.o.

Przemysł i energetyka

Spółka projektuje, finansuje, modernizuje, buduje i eksploatuje obiekty zdecentralizowanego wytwarzania energii cieplnej, elektrycznej i chłodniczej wraz z przynależnymi instalacjami przesyłowymi.... więcej »

Południowy Koncern Energetyczny S.A. - Wydział Analiz Chemicznych KA PKE S.A. Elektrowni

Przemysł i energetyka

Elektrownia Jaworzno III należy do Południowego Koncernu Energetycznego SA, który został powołany do życia w maju 2000 roku. W skład Elektrowni Jaworzno III wchodzą dwa zakłady: Elektrownia III i Elektrownia II, położone od siebie w odległości kilku ... więcej »

Zakład Pomiarowo-Badawczy Energetyki

Przemysł i energetyka

W zakresie akredytacji wykonuje badania typu: rozdzielnic SN, stacji transformatorowych SN / nn, izolatorów wsporczych SN, rozdzielnic i sterownic nn ( szynoprzewody, rozdzielnice DBU, ACS, CDCs), rozłączników, odłączników, zestawów łączników z bezpi... więcej »

Strona: 1 2 3 4 5 6 7
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Logo PO KL Logo UE