Wyniki - słowo kluczowe: "brak", powiat: dowolny, miejscowość: dowolna, branża: dowolna

PRO-LAB s.c. Usługi Chemiczno-Środowiskowe Laboratotium Badawcze

Usługi dla firm

I. Badania i pomiary czynników szkodliwych dla zdrowia na stanowiskach pracy. 1. Mikroklimat -(N) (PN-85/N-08013 i PN-EN ISO 11079:2008) 2. Oświetlenie -(N) (PN-EN-12464-1) 3. Hałas (PN-N-01307) 4. Hałas z widmem i doborem ochronników słu... więcej »

Drukarnia OFFSETdruk i MEDIA sp. z o.o.

Grafika, poligrafia, fotografia

Offset do B1. Sito do B1. Od projektu poprzez druk aż po dostawę można na nas liczyć. Druk od A do Z: akcydensy, bloczki, broszury, czasopisma, druki okolicznościowe (pocztówki, zaproszenia, życzenia), etykiety, foldery, gazetki reklamowe, gazety,k... więcej »

Fraco Podesty Ruchome Sp.z o.o. ( Podesty Ruchome - Windy Budowlane)

Budownictwo

Firma FRACO zajmuje się produkcją oraz sprzedażą hydraulicznych podestów roboczych. Hydrauliczne Platformy Robocze Fraco to modele: FRSM 3000, FRSM 6000/8000, ACT i FRSM 1500 o nośności do 4 ton, szybkości przesuwu do 10 m /min. i wysokości pracy 10... więcej »

Zakład Budowy i Remontów Sieci Energetycznych ZBiRSE

Przemysł i energetyka

Podstawową domeną działalności ZBiRSE jest energetyka - zajmujemy się realizacją inwestycji związanych z budową sieci energetycznych oraz ich remontów i modernizacji.... więcej »

Tychy Online

Biuro

Firma Tychy Online zapewnia dostęp do sieci Internet mieszkańcom miasta Tychy - tylko za 1zł dziennie. Swoim zasięgiem obejmuje dzielnice: "stare" Tychy oraz Czułów.... więcej »

Strona: 1
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Logo PO KL Logo UE