PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWO-USŁUGOWE MAXEN SP. Z O.O.

Przemysł i energetyka

Oferujemy:
- budowę, remonty, przebudowę i modernizację sieci napowietrznych niskiego i średniego napięcia,
- budowę linii kablowych średniego i niskiego napięcia,
- budowę, remonty i modernizację stacji transformatorowych SN/nN,
- budowę oświetlenia ulicznego,
- budowę instalacji elektrycznych,
- opracowanie projektów wraz z dokumentacją prawną w zakresie w/w tematów.


Marynarska 21
42-280 Częstochowa

34/ 360-71-35
biuro@maxen.com.pl
http://www.maxen.com.pl
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Logo PO KL Logo UE