Grupa Doradztwa Kreatywngo Pronost Sp. z o.o.

Doradztwo i szkolenia oraz badania i rozwój

Grupa Doradztwa Kredytowego Ptonost Sp. z o.o. oferuje pomoc szkoleniową i doradczą dla przedsiębiorstw w zakresie Zarządzania:
-Biznesem,
-Jakością,
-Środowiskiem,
-Bezpieczeństwem.
W szczególności oferujemy szkolenia z zakresu:
-Narzędzia jakości,
-Systemy i narzędzia zarządzania,
-Technologie informatyczne w przedsiębiorstwie,
-Zarządzanie zasobami ludzkimi
-


8.00-16.00

Jastrzębia 39 a
43-400 Cieszyn

+48 33 858 08 03
biuro@pronost.pl
http://www.pronost.pl
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Logo PO KL Logo UE