PRO-LAB s.c. Usługi Chemiczno-Środowiskowe Laboratotium Badawcze

Usługi dla firm

I. Badania i pomiary czynników szkodliwych dla zdrowia na stanowiskach pracy.

1. Mikroklimat -(N) (PN-85/N-08013 i PN-EN ISO 11079:2008)

2. Oświetlenie -(N) (PN-EN-12464-1)

3. Hałas (PN-N-01307)

4. Hałas z widmem i doborem ochronników słuchu -(N)

5. Zapylenie :pył całkowity ( PN- 91/Z- 04030/05)


pył respirabilny ( PN- 91/Z- 04030/06)

wolna krystaliczna krzemionka -(N) ( PN-91/Z-04018/04)


6. Zapylenie na stanowiskach spawalniczych

Badanie zawiera w sobie:

pył całkowity ( PN- 91/Z- 04030/05)

pył respirabilny ( PN- 91/Z- 04030/06)

wolna krystaliczna krzemionka -(N) ( PN-91/Z-04018/04)

żelazo (Fe)* (PN-79/Z-04066.02), mangan (Mn)* ( PN-79/Z-04125.02), inny metal*
7. Inne czynniki chemiczne (toksyczne)*, wibracje, * - cena podwykonawcy, bez naszego narzutu.II. Obsługa laboratoryjna Firm i Kotłowni

III. Badanie składu kąpieli technologicznych, wody, ścieków
IV. Badanie zawartości krzemu (Si) w stali – szybka i pewna metoda zapewniająca dobrą jakość powierzchni ocynkowanej


Firma posiada laboratorium.

7-15

Metalowców 7
88-320 Katowice

52 3550529
prolabsc@wp.pl
http://www.prolabsc.pl/
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Logo PO KL Logo UE