MEMO CONSULTING

Usługi dla firm

Oferujemy kompleksowe usługi dla podmiotów zainteresowanych wejściem na polski rynek, dla inwestorów, organizacji, osób poszukujących w Polsce partnerów do współpracy gospodarczej lub do wspólnej realizacji różnego typu projektów. Nasza oferta wykracza poza standardowe usługi dla inwestorów świadczone przez samorządy, agencje rozwoju; lokalnego i organizacje gospodarcze. Przygotowujemy informacje i analizy odpowiadające na specyficzne potrzeby naszych klientów oraz realizujemy konkretne działania organizacyjne służące wprowadzeniu firmy lub produktu na polski rynek, załatwieniu wszelkich formalności w urzędach, sądach itp., nawiązaniu kontaktów z partnerami w biznesie, administracji i innych organizacjach. Gwarantujemy indywidualne podejście, elastyczność, osobiste zaangażowanie na rzecz klienta, wiedzę w zakresie prawnego i instytucjonalnego otoczenia biznesu, kontakty w organizacjach gospodarczych, administracji, podmiotach pozarządowych, doświadczenie we współpracy międzynarodowej i public relations.

Szczegółowy zakres naszej oferty jest każdorazowo dostosowywany do potrzeb i życzeń naszych klientów. Oferujemy między innymi:

- Informację o sytuacji gospodarczej, społecznej, politycznej
- Analizy, badania rynku
- Informacje i doradztwo prawne
- Identyfikację i nawiązanie kontaktów z partnerami gospodarczymi, przedstawicielami samorządów, prywatnych i publicznych instytucji i organizacji
- Rejestrację firmy lub innego podmiotu
- Załatwianie formalności w urzędach
- Informacje o rynku pracy i programach wsparcia zatrudnienia
- Rekrutację personelu; identyfikacja profesjonalnych firm rekrutacyjnych
- Organizację biura; tymczasowe przejęcie funkcji zarządczych
- Organizację spotkań
- Tłumaczenia
- Organizację Państwa wizyt w Polsce m.in. rezerwacja hoteli, transport
- Doradztwo w zakresie możliwego wsparcia ze środków publicznych, możliwości uzyskania kredytu
- PR, kontakty z mediami, promocja
- inne usługi w zależności od potrzeb klientów

Współpracujemy z
- kancelariami adwokackimi i radcowskimi
- specjalistami w zakresie finansów, podatków
- agencjami doradztwa personalnego
- firmami rekrutacyjnymi
- biurami tłumaczeń
- administracją publiczną, samorządami lokalnymi
- agencjami rozwoju
- izbami gospodarczymi


Działalność MEMO CONSULTING koncentruje się w Polsce południowej. Siedziba naszej firmy mieści się w województwie śląskim

Porozumiewamy się w językach angielskim i niemieckim


Chatka Puchatka 3
44-109 Gliwice

601 644 822
memo@memo-net.pl
http://www.memo-net.pl
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Logo PO KL Logo UE