eKrupski.pl

Informatyka

- Konfiguracja i administracja serwerami pracującymi pod kontrolą środowiska GNU/Linux

- Wdrażanie, optymalizacja i kontrola demonów uruchomionych w środowisku klastrowym

- Migracja serwerów, środowisk i usług do klastrów HA oraz Load Balancing

- Tworzenie klastrów opartych o DRBD (http://www.drbd.org/)

- Monitorowanie, analiza i zapobieganie awariom systemów serwerowych

- Analiza i diagnostyka awarii sprzętowych serwerów i stacji PC oraz ich usuwanie

- Przywracanie funkcjonalności systemów operacyjnych

- Usuwanie awarii oprogramowania, wdrażanie rozwiązań zapobiegających awariom

- Projektowanie i wykonywanie sieci o zasięgu lokalnym (LAN)

- Dostęp do szerokopasmowego Internetu

- Projektowanie stron internetowych

- Hosting WWW, e-mail oraz FTP


6.00-17.00

Norwida 4/2
42-693 Krupski Młyn

793-577-239
kontakt@ekrupski.pl
http://www.ekrupski.pl
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Logo PO KL Logo UE