Tychy Online

Biuro

Firma Tychy Online zapewnia dostęp do sieci Internet mieszkańcom miasta Tychy - tylko za 1zł dziennie. Swoim zasięgiem obejmuje dzielnice: "stare" Tychy oraz Czułów.


Firma posiada laboratorium.

Nowokościelna 58
43-100 Tychy

(32) 227-49-31 504 430 777
kontakt@tychy-online.pl
http://www.tychy-online.pl
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Logo PO KL Logo UE