Kalendarz wydarzeń
Lipiec 2020
PnWtŚrCzPtSoNd
  12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031  

Partnerzy

GARR SA
GAPP SA
FGRN SA

44 procent od sprzedaży


Wiadomości | Finanse 2007-05-18 14:42:04

Artykuł archiwalny
Ten artykuł jest starszy niż 12 miesięcy.

We wtorek 8 maja Rada Ministrów przyjęła przedstawiony przez Ministra Budownictwa projekt ustawy o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz niektórych innych ustaw.

Projekt ten wprowadza obowiązkową opłatę od wzrostu wartości nieruchomości - rentę planistyczną w postaci 25% tego wzrostu. Opłata ta będzie pobierana w związku ze zbyciem nieruchomości, można więc ją uznać za podatek od sprzedaży nieruchomości. Jeżeli doliczymy do tego 19% podatek PIT - to mamy już 44% od zysku.

Obecnie obowiązuje co prawda opłata planistyczna, w stawce 30%, jednak ustawa w obecnym brzmieniu daje prawo do nałożenia opłaty od 0% do 30%. W praktyce bardzo często odstępowano od poboru jakiejkolwiek opłaty, albo też pobierano niewielką opłatę. Potwierdza to nawet uzasadnienie projektu omawianej ustawy, gdzie stwierdzono to wyraźnie. Po prostu proponowana stawka 25% to mniej, niż obecnie obowiązująca stawka maksymalna 30%, ale 30% to stawka maksymalna dopuszczalna, często było to jedynie kilka procent. Obecnie gminy nie będą już miały takiego wyboru.

Projekt przewiduje możliwość odstąpienia od ustalenia takiej opłaty, gdy koszty związane z jej ustaleniem przewyższają jej wartość. Takie sformułowanie uderza w rynek nieruchomości, szczególnie w jego spekulacyjną część. Istotnie, w przypadku nieruchomości niewielkich, zabudowanych, przepis ten może mieć zastosowanie, jeżeli jednak przedmiotem nowego planu zagospodarowania przestrzennego będą duże obszary gruntów rolnych,  wówczas koszty ustalenia opłaty będą niewielkie w stosunku do wzrostu wartości nieruchomości. A właśnie takie grunty są często wykupywane w celu odsprzedaży po przekształceniu ich w działki budowlane. W efekcie osoby inwestujące w atrakcyjne nieruchomości w celu ich odsprzedaży mogą liczyć na nowy podatek 25%.

Zatem po wejściu nowelizacji w życie część podatników może liczyć na 44% podatek od zysku ze sprzedaży nieruchomości.

W przypadku prywatnej sprzedaży nieruchomości - o ile będzie ona opodatkowana - zapłacimy 19% podatek od zysku z tej sprzedaży. Przyjmując, że cena zakupu i cena sprzedaży odpowiadała wartości rynkowej nieruchomości sprzed ustalenia planu i po jego ustaleniu, wówczas od tej samej kwoty zysku naliczony zostanie kolejny podatek 25% - renta planistyczna. Obecne prawo podatkowe nie przewiduje ponadto możliwości wrzucenia w koszty renty planistycznej, gdyż nie jest to wydatek powodujący wzrost wartości nieruchomości - jest tylko skutkiem tego wzrostu. Jeżeli na dodatek grunt zostanie podzielony przed sprzedażą na choćby 2-3 działki budowlane, dojdzie podatek VAT, a wtedy ponad połowa zysku znajdzie się w budżetach gminy i Skarbu Państwa. Na pocieszenie można dodać, że po pełnych pięciu latach kalendarzowych prywatna sprzedaż nieruchomości - również gruntowych – jest nieopodatkowana, pozostanie więc uiścić jedynie opłatę planistyczną. Taka sytuacja nie występuje jednak z reguły na rynku spekulacyjnym.

Przedsiębiorcy mają lepiej. Mogą zaliczyć do kosztów uzyskania przychodu opłatę planistyczną i obniżyć w ten sposób podatek dochodowy. Niewielka korzyść, ale jednak. Przy tej okazji warto dodać, że jednym z priorytetów kontroli skarbowych w roku 2007 ma być właśnie rynek nieruchomości i ukrywanie przez podatników obrotu nieruchomościami stanowiącego działalność gospodarczą. Inwestorzy często skupują wiele nieruchomości, licząc na nieopodatkowaną sprzedaż po pięciu latach posiadania. Nie zwracają niestety uwagi na przepisy podatkowe, zgodnie z którymi w wielu przypadkach taka działalność zobowiązuje do zarejestrowania firmy. Można więc stwierdzić, że w tym roku fiskus uparł się, aby ujawnić podatników inwestujących w nieruchomości, opodatkować ich pomimo upływu pięciu lat od zakupu i przekazać gminom dodatkowe korzyści związane ze wzrostem wartości nieruchomości.

Reasumując, z jednej strony z pewnością dodatkowe wpływy przydadzą się gminom. Z drugiej strony dotychczasowa praktyka wskazuje, iż aktywizowanie przez gminy określonych nieruchomości w planie zagospodarowania przestrzennego było wystarczającą korzyścią dla gminy. Gminy rezygnowały z opłaty, gdyż w ten sposób grunty mogły być tańsze, szybciej znajdowali się inwestorzy, a nowy inwestor - to nie jednorazowa opłata, ale długoletnie opłaty z tytułu podatku od nieruchomości, często nowe miejsca pracy. Tego rodzaju nowelizację, biorąc pod uwagę dotychczasowe działania gmin, określić można jako uszczęśliwianie na siłę. Obowiązkowa renta planistyczna z całą pewnością zostanie przerzucona na nabywcę. Może to w pewnych sytuacjach ograniczyć inwestycje. O ile jednak obecnie w fazie wzrostu gospodarczego inwestorzy skłonni będą do wykładania większych kwot na zakupy, o tyle w razie recesji tego rodzaju wysoka opłata może skutecznie blokować rozwój terenów podmiejskich, często przemysłowych.

Obecne regulacje: Jeżeli w związku z uchwaleniem planu miejscowego albo jego zmianą wartość nieruchomości wzrosła, a właściciel lub użytkownik wieczysty zbywa tę nieruchomość, wójt, burmistrz albo prezydent miasta pobiera jednorazową opłatę ustaloną w tym planie, określoną w stosunku procentowym do wzrostu wartości nieruchomości. Opłata ta jest dochodem własnym gminy. Wysokość opłaty nie może być wyższa niż 30 % wzrostu wartości nieruchomości.
 
Planowana nowelizacja: Jeżeli, w związku z uchwaleniem planu miejscowego albo jego zmianą, wartość nieruchomości wzrosła, a właściciel lub użytkownik wieczysty odpłatnie przenosi własność lub prawo użytkowania wieczystego tej nieruchomości, wójt, burmistrz albo prezydent miasta pobiera jednorazową opłatę, wynoszącą 25 % wzrostu wartości nieruchomości. Opłata ta jest dochodem własnym gminy i nie dotyczy nieruchomości będących własnością gminy.

Masz pytanie dotyczące uzyskania dotacji z UE? Zadaj pytanie na forum naszym specjalistom.
Tagi: obszar przedmiot plan wysoki nieruchomości opłaty praktyka wysokość stawka zakup życie nowelizacja wydatek rozwój możliwości wartość cena działania kontrola wzrost kwota koszty przedsiębiorcy inwestycja działalność firma praca rok projekt podatek prawo ustawa 2007 osoba vat cel rynek przypadek koszt
Źródło: Bankier.pl
Opracowano we współpracy z:
Fundusz Górnośląski SA
http://www.fgrn.com.pl
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Logo PO KL Logo UE