Kalendarz wydarzeń
Lipiec 2020
PnWtŚrCzPtSoNd
  12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031  

Partnerzy

GARR SA
GAPP SA
FGRN SA

Bezrobocie w marcu 2007 r.


Wiadomości | Kadry 2007-05-08 11:32:10

Artykuł archiwalny
Ten artykuł jest starszy niż 12 miesięcy.

W marcu 2007 r. odnotowano spadek liczby bezrobotnych oraz stopy bezrobocia, zarówno w ujęciu rocznym jak i miesięcznym. Mniejsza niż przed miesiącem była liczba bezrobotnych nowo zarejestrowanych, natomiast wzrosła liczba bezrobotnych wyrejestrowanych z ewidencji urzędów pracy.

W porównaniu z marcem 2006 r. mniej osób uczestniczyło w aktywnych formach przeciwdziałaniu bezrobociu. W marcu br. do urzędów pracy zgłoszono więcej ofert pracy niż w lutym oraz więcej niż w analogicznym okresie ub. roku

 
Bezrobotni zarejestrowani w urzędach pracy w końcu marca 2007 r. stanowili 14,4% cywilnej ludności aktywnej zawodowo (w lutym 2007 r. - 14,9%; w marcu 2006 r. - 17,8%). Liczba bezrobotnych wyniosła 2232,5 tys. osób (w tym 1250,4 tys. kobiet) i była niższa niż przed miesiącem o 98,7 tys. osób (o 4,2%) oraz niższa o 589,6 tys. (o 20,9%) od liczby bezrobotnych zarejestrowanych przed rokiem. Z ogólnej liczby bezrobotnych 43,4% mieszkało na wsi.

 Najwyższą stopę bezrobocia odnotowano w województwach: warmińsko-mazurskim (22,8%), zachodniopomorskim (21,1%), kujawsko-pomorskim (18,7%) oraz lubuskim (18,5%). Najniższą stopą bezrobocia charakteryzowały się województwa: małopolskie (11,0%), wielkopolskie (11,3%) oraz mazowieckie (11,5%).

 W stosunku do lutego 2007 r. spadek liczby bezrobotnych odnotowano we wszystkich województwach, najbardziej znaczący w opolskim (o 5,7%), warmińsko-mazurskim (o 5,6%), podlaskim (o 5,2%) oraz lubuskim (o 5,1%).Również w porównaniu do analogicznego okresu 2006 roku bezrobocie zmniejszyło się we wszystkich województwach, najbardziej istotny spadek wystąpił w województwach: dolnośląskim (o 26,3%), pomorskim (o 25,1%), wielkopolskim (o 24,8%) oraz lubuskim (o 24,0%).

 Najwyższą stopę napływu bezrobotnych do urzędów pracy w marcu 2007 r. zanotowano w województwach: lubuskim (2,0%), warmińsko-mazurskim (1,8%) oraz zachodniopomorskim (1,7%), zaś najniższą - w małopolskim i mazowieckim (po 0,8%).

 Do urzędów pracy w ciągu miesiąca zgłosiło się 186,0 tys. osób poszukujących zatrudnienia. Wśród bezrobotnych nowo zarejestrowanych 154,3 tys. osób, tj. 83,0% stanowiły osoby rejestrujące się po raz kolejny. Spośród osób nowo zarejestrowanych 27,8% stanowiły osoby dotychczas niepracujące. Osoby do 25 roku życia stanowiły 35,3% ogólnej liczby nowo zarejestrowanych. Udział osób zwolnionych z przyczyn dotyczących zakładu pracy w ogólnej liczbie nowych rejestracji wyniósł 1,6%. Spośród osób nowo zarejestrowanych 36,7% mieszkało na wsi.

 W marcu 2007 r. stosunkowo wysoką stopę odpływu bezrobotnych z urzędów pracy odnotowano w województwie lubuskim (15,2%), dolnośląskim (14,2%), opolskim (13,9%) i wielkopolskim (13,5%), zaś najniższy wskaźnik w woj. lubelskim (10,0%), świętokrzyskim (10,3%) oraz mazowieckim (10,4%).

 Ogółem wyłączono z ewidencji 284,7 tys. osób, tj. 12,2% ogółu bezrobotnych z końca ubiegłego miesiąca. Z ogólnej liczby wyrejestrowanych 124,3 tys. (43,7%) bezrobotnych podjęło pracę oferowaną przez urzędy pracy, z tego 13,9 tys. osób podjęło prace subsydiowane, m.in. interwencyjne, roboty publiczne, a 110,4 tys. - niesubsydiowane, w tym sezonowe. W związku z rozpoczęciem szkolenia lub stażu wyłączono z rejestru bezrobotnych 34,0 tys. osób. Z pozostałych osób wykreślonych z ewidencji 78,7 tys. utraciło status bezrobotnego w wyniku nie potwierdzenia gotowości do pracy, zaś 11,8 tys. osób dobrowolnie z niego zrezygnowało. Ponadto 1,8 tys. osób nabyło prawa emerytalne lub rentowe.

 Większość bezrobotnych pozostających w ewidencji urzędów pracy to osoby, które wcześniej pracowały zawodowo. W końcu marca 2007 r. zbiorowość ta liczyła 1724,4 tys. (tj. 77,2% ogółu zarejestrowanych), wobec 1796,5 tys. (77,1%) w lutym 2007 r. i 2171,1 tys. (76,9%) w marcu 2006 r. W tej grupie 77,3 tys. osób, tj. 4,5% utraciło pracę z przyczyn dotyczących zakładu pracy.

 Najliczniejszą grupę wśród bezrobotnych stanowiły osoby w wieku 25-34lata (27,9% ogółu zarejestrowanych). Osoby w wieku do 24 lat w ogólnej liczbie bezrobotnych stanowiły 19,7%. Odsetek zarejestrowanych bezrobotnych w wieku 35-44 lata wyniósł 19,9%, 45-54 lat - 25,3%, a powyżej 54 lat - 7,2%. W stosunku do analogicznego okresu 2006 roku największe zmiany w strukturze bezrobotnych zanotowano w grupie osób do 24 lat (różnica in minus o 2,2 punktu procentowego), w grupie 45-54 lat (różnica in plus o 1,3 punktu procentowego) oraz w grupie powyżej 54 lat (różnica in plus o 1,8 punktu procentowego).

 Podobnie jak w poprzednich okresach, największa grupa bezrobotnych posiadała wykształcenie gimnazjalne i niższe - 33,1% oraz zasadnicze zawodowe - 30,9% ogółu zarejestrowanych w urzędach pracy. Świadectwem ukończenia szkół policealnych i średnich zawodowych legitymowało się 21,7% ogółu bezrobotnych, średnich ogólnokształcących - 8,4%, a dyplomem ukończenia szkół wyższych - 5,9%. W porównaniu z marcem ub. roku najistotniejsze zmiany w strukturze bezrobotnych zanotowano w grupie osób z wykształceniem zasadniczym zawodowym (różnica in minus o 1,8 punktu procentowego), w grupie z wykształceniem średnim ogólnokształcącym (różnica in plus o 0,8 punktu procentowego) oraz w grupie z wykształceniem wyższym (różnica in plus o 0,6 punktu procentowego).
Wśród bezrobotnych zarejestrowanych w urzędach pracy w końcu marca 2007 r. - 49,0% oczekiwało na pracę przez okres powyżej 1 roku. Osoby pozostające bez pracy stosunkowo krótko, tj. do 1 miesiąca stanowiły 6,5%, od 1 do 3 miesięcy - 14,1%, od 3 do 6 miesięcy - 15,0%, zaś od 6 do 12 miesięcy - 15,4% ogółu bezrobotnych. Struktura bezrobotnych według czasu pozostawania bez pracy nie uległa większym zmianom w stosunku do analogicznego okresu ub. roku.

 W ogólnej liczbie osób zarejestrowanych w urzędach pracy jako poprzednio pracujący najwyższy odsetek stanowiły osoby ze stażem pracy od 1 do 5 lat - 24,7%, następnie od 10 do 20 lat - 21,2%, i do 1 roku - 19,1%. Osób ze stażem pracy od 5 do 10 lat było 17,7%, zaś od 20 do 30 lat - 14,6%. Najmniejszy udział miały osoby ze stażem pracy powyżej 30 lat - 2,7%. Struktura bezrobotnych według stażu pracy nie uległa większym zmianom w stosunku do analogicznego okresu ub. roku.

 Bez prawa do zasiłku pozostawało 1930,7 tys. osób (tj. 86,5% ogółu zarejestrowanych bezrobotnych), wobec 2006,6 tys. osób (86,1%) w lutym i 2433,7 tys. (86,2%) w marcu 2006 r. W tej grupie bezrobotnych 43,6% to mieszkańcy wsi.

W marcu 2007 r. pracodawcy zgłosili do urzędów pracy 123,9 tys. ofert pracy. W końcu omawianego miesiąca urzędy pracy dysponowały ofertami pracy dla 64,5 tys. osób (w tym 15,0 tys. to oferty niewykorzystane dłużej niż 1 miesiąc); osobom niepełnosprawnym urzędy oferowały 1,4 tys. wolnych miejsc pracy.

 

Z danych na koniec marca 2007 r. wynika, że 80 zakładów pracy zadeklarowało zwolnienie w najbliższym czasie 7,5 tys. pracowników, w tym z sektora publicznego - 0,8 tys. osób (przed rokiem odpowiednio 118 zakładów, 7,7 tys. pracowników, w tym z sektora publicznego 1,2 tys. osób).

 

Tagi: ewidencja rejestr odsetek oferta wynik województwo sektor dane 2006 praca rok prawo 2007 osoba pracodawca
Źródło: GUS
Opracowano we współpracy z:
Fundusz Górnośląski SA
http://www.fgrn.com.pl
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Logo PO KL Logo UE