Kalendarz wydarzeń
Październik 2020
PnWtŚrCzPtSoNd
   1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031 

Partnerzy

GARR SA
GAPP SA
FGRN SA

Faktury korygujące dotyczące podwyższenia ceny sprzedaży


Porady ekspertów | Księgowość 2007-03-14 16:04:56

Artykuł archiwalny
Ten artykuł jest starszy niż 12 miesięcy.

Jak powinny być ujmowane w deklaracji VAT-7 faktury korygujące dotyczące podwyższenia ceny sprzedaży, jeżeli ich przyczyną nie jest naprawa błędu lecz inna okoliczność, która zaistniała po dokonaniu pierwotnej sprzedaży?

Termin rozliczenia przez dostawcę faktury korygującej wystawionej z powodu podwyższenia ceny sprzedaży.

OP/443-0122/06
PIII/1/443-46/06
POSTANOWIENIE
Naczelnika Urzędu Skarbowego

Na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 z późniejszymi zmianami) po rozpatrzeniu wniosku podatnika z dnia 25.09.2006r. o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w sprawie dotyczącej terminu rozliczenia przez dostawcę faktury korygującej wystawionej z powodu podwyższenia ceny sprzedaży stwierdzam, że:

- stanowisko przedstawione we wniosku, zgodnie z którym podatek należny wynikający z faktury korygującej dotyczącej podwyższenia ceny sprzedaży rozlicza się w deklaracji VAT-7 za miesiąc, w którym wystawiono fakturę korygującą jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

Wnioskiem z dnia 25.09.2006r. podatnik zwrócił się do tutejszego organu o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego.

Podatnik przedstawił następujący stan faktyczny:

Z dniem 1 stycznia podatnik podpisał wieloletnie umowy z głównymi swoimi klientami, którzy z góry corocznie ustalają ceny w stosunku do ceny bazowej biorąc pod uwagę poziom wyrobów hutniczych. Ceny te jednak nie zawsze są akceptowane przez firmę podatnika dlatego też w drodze negocjacji ustalane są często nowe wyższe ceny, które obowiązują zawsze od 1 stycznia i obejmują wyroby dostarczane wcześniej, które były fakturowane do danego okresu wg cen klienta. Firma podatnika po uwzględnieniu nowych cen występuje do swoich klientów o uznanie nowych należności z tytułu podwyższonej ceny. Zaakceptowanie nowych cen kończy się przesłaniem przez odbiorcę not uznaniowych w rezultacie których firma podatnika wystawia faktury korygujące dla swoich klientów.

Treść zapytania i stanowisko w sprawie:

Jak powinny być ujmowane w deklaracji VAT-7 faktury korygujące dotyczące podwyższenia ceny sprzedaży, jeżeli ich przyczyną nie jest naprawa błędu lecz inna okoliczność, która zaistniała po dokonaniu pierwotnej sprzedaży?

Zdaniem podatnika faktura korygująca podwyższająca podatek należy w stosunku do faktury pierwotnej wystawiona z powodu podwyższenia cen sprzedaży powinna być rozliczona na bieżąco i ujmowana w rejestrze sprzedaży w dacie jej wystawienia oraz w deklaracji VAT-7 za bieżący miesiąc.

Interpretacja co do zakresu i sposobu stosowania przepisów prawa podatkowego i stanowisko tut. organu podatkowego.

Zgodnie z art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 z późn. zm.) obowiązek podatkowy powstaje z chwilą wydania towaru lub wykonania usługi z zastrzeżeniem ust. 2-21, art. 14 ust. 6, art. 20 i art. 21 ust. 1. W myśl art. 19 ust. 4 ww. ustawy, jeżeli dostawa towaru lub wykonanie usługi powinny być potwierdzone fakturą, obowiązek podatkowy powstaje z chwilą wystawienia faktury, nie później niż w 7 dniu, licząc od dnia wydania towaru lub wykonania usługi.

Wysokość wynikającego z obowiązku podatkowego zobowiązania kształtowana jest przez wysokość podstawy opodatkowania i stawki podatku. Zgodnie z art. 29 ust. 1 powołanej ustawy, podstawą opodatkowania jest obrót, z zastrzeżeniem ust. 2-22, art. 3-32, art. 119 oraz art. 120 ust. 4 i 5. Obrotem jest kwota należna z tytułu sprzedaży, pomniejszona o kwotę należnego podatku. Kwota należna obejmuje całość świadczenia należnego od nabywcy. Obrót zwiększa się o otrzymane dotacje, subwencje i inne dopłaty o podobnym charakterze mające bezpośredni wpływ na cenę (kwotę należną) towarów dostarczanych lub usług świadczonych przez podatnika, pomniejszone o kwotę należnego podatku.

Zasady wystawiania faktur korygujących określone zostały w § 16 i § 17 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 25 maja 2005r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, zaliczkowego zwrotu podatku, zasad wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których mają zastosowanie zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz. U. nr 95, poz. 798 z dnia 31.05.2005r. z późn. zm.).

Zgodnie z § 17 ust. 1 rozporządzenia fakturę korygującą wystawia się również, gdy podwyższono cenę po wystawieniu faktury lub w razie stwierdzenia pomyłki w cenie, stawce lub kwocie podatku bądź w jakiejkolwiek innej pozycji faktury.

Przepisy podatkowe nie określają wprost, co do zasady rozliczenia faktury korygującej w przypadku podwyższenia ceny. Należy zatem odnieść się do reguły ogólnej zgodnie z którą w myśl cyt. wyżej art. 19 ust. 1 ustawy obowiązek podatkowy powstaje z chwilą wydania towaru lub wykonania usługi. W ocenie tut. organu w sytuacji gdy dokonana korekta spowoduje zwiększenie podatku należnego powinna zostać uwzględniona w okresie rozliczeniowym, w którym powstał obowiązek podatkowy z tytułu dokonanej sprzedaży.

Biorąc pod uwagę fakt, iż w przedstawionym przez podatnika stanie faktycznym chodzi o kwotę należną z tytułu sprzedaży dla której obowiązek podatkowy powstał z chwilą wystawienia faktury w należności prawidłowej na ówczesny moment, to w przypadku podwyższenia ceny za dokonaną sprzedaż na podstawie przeprowadzonych negocjacji, należy dokonać korekty deklaracji VAT-7 za wcześniejsze miesiące.

Z uwagi na powyższe stanowisko podatnika w sprawie rozliczenia podatku z faktury korygującej, zwiększającej obrót i podatek należny w deklaracji za bieżący miesiąc należy uznać za nieprawidłowe.

Masz pytanie dotyczące uzyskania dotacji z UE? Zadaj pytanie na forum naszym specjalistom.
Tagi: należności klienci świadczenia towar interpretacja moment rejestr ocena wysokość stawka klient organ stanowisko finanse deklaracja zwrot przepisy cena usługi kwota faktura dotacja firma podatek prawo ustawa umowa vat podatnik termin wniosek zasada przypadek należy
Opracowano we współpracy z:
Fundusz Górnośląski SA
http://www.fgrn.com.pl
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Logo PO KL Logo UE