Kalendarz wydarzeń
Wrzesień 2020
PnWtŚrCzPtSoNd
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
282930    

Partnerzy

GARR SA
GAPP SA
FGRN SA

Wsparcie przedsiębiorczości w ramach RPO Województwa Śląskiego na lata 2007 - 2013


Porady ekspertów | Dotacje 2007-02-22 08:39:47

Artykuł archiwalny
Ten artykuł jest starszy niż 12 miesięcy.

Regionalny Program Operacyjny (RPO) Województwa Śląskiego stanowi najistotniejszy instrument finansowania polityki regionalnej województwa w okresie 2007-2013. Spaja większość zadań realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego oraz inne jednostki publiczne i prywatne w ramach funduszy strukturalnych Unii Europejskiej.

RPO realizuje zapisy zawarte w Strategii Rozwoju Województwa Śląskiego na lata 2000 – 2020, przyjętej przez Sejmik Województwa Śląskiego dnia 4 lipca 2005 roku. RPO stworzony został w oparciu o przepisy prawa wspólnotowego i krajowego, dokumenty strategiczne opracowane przez Komisję Europejską i rząd RP. Będzie współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Obecnie RPO został przedłożony pod obrady Rady Ministrów, aby w najbliższych dniach rozpocząć negocjacje z Komisją Europejską.

Uszczegółowieniem zapisów RPO jest Podręcznik wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego. Województwo śląskie jako pierwsze w Polsce przygotowało i skonsultowało społecznie ten dokument. Głównym celem podręcznika jest doprecyzowanie zapisów Regionalnego Programu Operacyjnego i przedstawienie jego treści w sposób przyjazny dla beneficjenta.
Podręcznik przedstawia opis działań, realizowanych w ramach priorytetów RPO oraz system wyboru i oceny projektów. To, że Podręcznik nie jest negocjowany z Komisją Europejską oznacza, iż Zarząd Województwa ma większą swobodę w zakresie uszczegóławiania zapisów RPO, zarówno w zakresie opisu działań, jak
i przesunięć środków finansowych w obrębie poszczególnych priorytetów. Obecnie na stronie internetowej RPO znajduje się trzecia wersja Podręcznika wdrażania, która oprócz uszczegółowienia Programu zawiera również wstępny harmonogram konkursów.

Wsparcie dla przedsiębiorców ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007 -2013, zostało przewidziane w pierwszym i trzecim priorytecie.

Priorytet 1
Na realizację priorytetu pierwszego RPO (Badania i rozwój technologiczny, innowacje i przedsiębiorczość) przeznaczono prawie 400 mln euro. Z tego przeszło 90 mln euro trafi na wsparcie inwestycji bezpośrednich i usługi doradcze dla mikroprzedsiębiorstw, małych i średnich firm.
Ponadto 60 mln euro wspomoże wprowadzanie nowych technologii w MSP. Na wzmocnienie potencjału w sektorze badawczo-rozwojowym i struktur sieciowych na rzecz innowacji trafi 74 mln euro. Zwiększeniu zdolności inwestycyjnej i wzrostowi poziomu innowacji w firmach będzie służyć działanie 1.2 „Mikroprzedsiębiorstwa i MSP”. Celem głównym tego działania jest wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw.
Dzieli się ono na trzy poddziałania:

Dla najmniejszych firm
W ramach poddziałania 1.2.1 „Mikroprzedsiębiorstwa” wspierana będzie aktywność z zakresu rozbudowy i modernizacji mikroprzedsiębiorstw. Preferowane będą inicjatywy podejmowane we współpracy i kooperacji pomiędzy 3-5 firmami w sześciu obszarach specjalizacji technologicznej (technologie informacyjne i telekomunikacja, biologia i biomedycyna, energetyka, ochrona środowiska, metalurgia, przemysł samochodowy) zdefiniowanych podczas prac nad Regionalną Strategią Innowacji Województwa Śląskiego na lata 2003-2013. Poziom dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wynosi do 60%, a maksymalna wartość dotacji do 200 000 zł.

Typy wspieranych projektów:
1. utworzenie nowego lub rozbudowa istniejącego przedsiębiorstwa,
2. działania modernizacyjne w przedsiębiorstwach,
3. wdrażanie wspólnych przedsięwzięć inwestycyjnych podejmowanych przez przedsiębiorstwa,
4. zastosowanie i wykorzystanie technologii gospodarki elektronicznej (e-biznes),
5. zastosowanie i wykorzystanie technologii informatycznych i komunikacyjnych (ICT) w procesach zarządzania przedsiębiorstwem,
6. dostosowywanie technologii i produktów do wymagań dyrektyw unijnych, zwłaszcza norm zharmonizowanych i prawodawstwa w zakresie BHP, ochrony środowiska,
7. dofinansowanie udziału przedsiębiorców w targach i wystawach międzynarodowych oraz misjach gospodarczych związanych z targami i wystawami za granicą – maksymalna wartość dotacji do 100 000 zł.

Dla małych i średnich
Aktywność w zakresie rozbudowy i modernizacji małych i średnich przedsiębiorstw oraz usługi doradcze wspierane będą w ramach poddziałania 1.2.2. Wsparcie tego sektora stwarza możliwość przyspieszenia procesów restrukturyzacji tradycyjnych działów gospodarki oraz przyczynia się do dywersyfikacji prowadzonej działalności gospodarczej. Preferowane będą inicjatywy podejmowane we współpracy i kooperacji pomiędzy 3-5 firmami w sześciu obszarach specjalizacji technologicznej (podobnie jak wyżej).

Typy realizowanych projektów:
1. utworzenie nowego lub rozbudowa istniejącego przedsiębiorstwa - maks. Wartość dotacji 750 000 zł,
2. działania modernizacyjne w przedsiębiorstwach - maks. wartość dotacji 750 000 zł,
3. rozpoczęcie lub rozwój działalności eksportowej - maks. wartość dotacji 750 000 zł,
4. wdrażanie wspólnych przedsięwzięć inwestycyjnych podejmowanych przez 3-5 przedsiębiorstw - maks. wartość dotacji 750 000 zł/przedsiębiorstwo,
5. zastosowanie i wykorzystanie technologii gospodarki elektronicznej (e-biznes) - maks. wartość dotacji 750 000 zł,
6. zastosowanie i wykorzystanie technologii informatycznych i komunikacyjnych (ICT) w procesach zarządzania przedsiębiorstwem - maks. wartość dotacji 750 000 zł,
7. dostosowywanie technologii i produktów do wymagań dyrektyw unijnych, zwłaszcza norm zharmonizowanych i prawodawstwa w zakresie BHP, ochrony środowiska - maks. wartość dotacji 750 000 zł,
8. dofinansowanie udziału przedsiębiorców w targach i wystawach międzynarodowych oraz misjach gospodarczych związanych z targami i wystawami za granicą - maks. wartość dotacji 100 000 zł,
9. usługi doradcze w zakresie projektowania, wdrażania i doskonalenia: nowego produktu lub usługi, planów marketingowych, strategii rozwoju firmy, systemów zarządzania jakością, zarządzania środowiskiem, BHP oraz w zakresie certyfikacji wyrobów, usług, surowców, maszyn i urządzeń, aparatury kontrolno-pomiarowej i kwalifikacji personelu - maks. wartość dotacji 100 000 zł,
10. usługi doradcze w zakresie podejmowania i rozwijania działalności eksportowej - maks. wartość dotacji 100 000 zł,
11. usługi doradcze dotyczące połączeń dokonujących się pomiędzy MSP - maks. Wartość dotacji 100 000 zł,
12. usługi doradcze w zakresie zastosowania i wykorzystania technologii informatycznych w przedsiębiorstwie - maks. Wartość dotacji 100 000 zł.

Przepływ innowacji
W ramach poddziałania 1.2.3 „Innowacje w mikroprzedsiębiorstwach i MSP” wspierany będzie proces „ssania innowacji poprzez gospodarkę”. Mikro-, mali i średni przedsiębiorcy podejmujący nowe inwestycje, w tym rozbudowujący istniejące zakłady i tworzący nowe miejsca pracy, będą mogli ubiegać się o wsparcie na zakup wyników prac badawczych, inwestycje oraz usługi doradcze w zakresie projektów innowacyjnych. Preferowane będą inicjatywy podejmowane we współpracy i kooperacji 3-5 firm w sześciu obszarach specjalizacji technologicznej zdefiniowanych podczas prac nad Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Śląskiego na lata 2003-2013.
Ze względu na trwający proces ustalania granicy pomiędzy wsparciem z programu krajowego a RPO, poddziałanie 1.2.3 może zostać usunięte, a pieniądze rozdysponowane pomiędzy wcześniej opisane poddziałania.

Priorytet 3
W ramach priorytetu III (Turystyka), którego celem jest wzrost konkurencyjności turystycznej regionu na wsparcie dla MSP zostało przeznaczone 52 mln EUR. Tutaj będą wspierani mali i średni przedsiębiorcy w zakresie poprawy jakości infrastruktury zaplecza turystycznego oraz tworzenia i rozwoju regionalnego produktu turystycznego.
Infrastruktura zaplecza turystycznego będzie wspierana poprzez przedsięwzięcia w zakresie tworzenia bazy noclegowej i gastronomicznej. Rozwojowi regionalnych produktów turystycznych będą służyć inicjatywy w zakresie m. in. aktywnych form turystyki, bazy okołoturystycznej i parków tematycznych.

Partnerstwo publiczno - prywatne
Województwo śląskie jest jedynym województwem w kraju, które przewidziało możliwość dofinansowania dla projektów realizowanych w ramach partnerstwa publiczno – prywatnego. Projekty realizowane w ramach PPP dotyczą społeczeństwa informacyjnego, turystyki, kultury, środowiska i transportu.

Kwota 474 mln EUR dostępna w ramach priorytetu I i III pozwala przedsiębiorcom optymistycznie spoglądać w przyszłość. Jednakże konkurencja o limitowane środki będzie bardzo duża i nie wszyscy będą mogli z nich skorzystać. Na 450 tyś MSP działających na terenie województwa, jedynie około 20 tysięcy projektów uzyska wsparcie w ramach badań i rozwoju technologicznego, innowacji i przedsiębiorczości oraz turystyki.
Istotne są: współpraca i partnerstwo, sieci, łańcuchy dostawców, klastry. Pozwoli to realizować projekty wspólne i istotne dla podnoszenia konkurencyjności regionalnej gospodarki opartej na wiedzy. Wtedy wszystkie dokumenty strategiczne nie będą jedynie papierami, ale staną się wyrazem regionalnego konsensusu i przedmiotem realizacji konkretnych projektów.

*****
O Autorze:
Patryk Białas,
absolwent Akademii Rozwoju Regionalnego oraz Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego,
pracownik Wydziału Programowania Rozwoju i Funduszy Europejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego

Masz pytanie dotyczące uzyskania dotacji z UE? Zadaj pytanie na forum naszym specjalistom.
Tagi: Śląsk obszar teren przedmiot transport działanie środowisko pieniądze jednostka 2005 targi polityka polityk ocena 2013 wiedza rzecz województwo zakup produkt sektor kraj unia realizacja rozwój innowacja ochrona przedsiębiorstwa technologia projekty działania wzrost usługi dokument kwota przedsiębiorczości przedsiębiorcy inwestycja dotacja przedsiębiorców firma praca rok projekt prawo pracownik fundusz program działalności polska 2007 cel przedsiębiorstw europejski gospodarka euro system
Opracowano we współpracy z:
Górnośląska Agencja Rozwoju Regionalnego SA
http://garr.pl
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Logo PO KL Logo UE