Kalendarz wydarzeń
Marzec 2020
PnWtŚrCzPtSoNd
      1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031     

Partnerzy

GARR SA
GAPP SA
FGRN SA

Biznes z Inkubatora wady i zalety prowadzenia firmy w warunkach chronionych


Porady ekspertów | Zarządzanie 2010-08-12 10:19:01

Własna firma to kuszące marzenie, przed realizacją którego wiele osób odczuwa niemały strach. Ryzyko utraty kapitału, nowe, nieznane obowiązki powodują, że sen o pierwszym milionie odkładamy w bliżej nie określoną przyszłość. Domeną posiadania własnej firmy jest działalność na własne ryzyko, które często bywa większe niż jesteśmy w stanie zaakceptować. Nasze samopoczucie jednak ulega zdecydowanej poprawie w momencie, gdy tą samą działalność możemy prowadzić na cudze ryzyko. Taką szansę dają Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości istniejące w ramach Grupy AIP. W AIP możemy prowadzić firmę w warunkach chronionych, ale co to dokładnie oznacza?

Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości to wyjątkowy przykład inkubatora przedsiębiorczości. Zanim jednak skupimy się na szczegółach dotyczących AIP wyjaśnijmy czym się różni inkubator przedsiębiorczości od akademickiego inkubatora przedsiębiorczości oraz od Akademickiego Inkubatora Przedsiębiorczości (AIP).

Inkubator przedsiębiorczości to specjalnie zorganizowana przestrzeń służąca do wspierania i inkubacji mikro, małych i średnich firm. Inkubatory są tworzone aby pomóc nowopowstałym firmom przetrwać najtrudniejszy okres ich istnienia tj. pierwsze 1-2 lata funkcjonowania na rynku.

W tym okresie firmy są najbardziej narażone są na popełnienie typowych błędów początkujących przedsiębiorców w zakresie kontaktów z klientami, planowania, zarządzania portfelem zleceń, ustalania priorytetów itp. Dodatkowo nowopowstałe firmy organizują w tym czasie swoje biuro lub zakład produkcyjny/usługowy, wdrażają się w przepisy, których muszą przestrzegać angażując w to sporą część czasu, który z kolei mogliby przeznaczyć na prowadzenie właściwego biznesu.

Inkubatory przedsiębiorczości przejmują część zadań, które musi zrealizować prawie każda początkująca firma. Oferta inkubatora najczęściej jest odpłatna, przy czym wciąż jest bardziej atrakcyjna finansowo niż w warunkach stricte rynkowych. Oferta inkubatora może obejmować:

Warto zapamiętać, że inkubatory są przeznaczone dla firm, które są zarejestrowane we właściwym rejestrze z punktu widzenia swojej formy organizacyjnej. Firmy mogą korzystać z infrastruktury inkubatora prze ograniczony okres, najczęściej do ok. 3 lat. Po tym okresie powinny ustąpić miejsca kolejnym, nowym podmiotom i już samodzielnie stawiać kolejne kroki w biznesie.

Inkubatory są powoływane do życia przez gminy, agencje rządowe, agencje rozwoju lokalnego, parki naukowo-technologiczne itp. Mogą być profilowane branżowo lub otwarte dla każdego rodzaju firm.

Przykładem inkubatora działającego w oparciu o ten model jest Inkubator Innowacji Technologicznych i Usługowych: Architektura i Budownictwo działający przy Śląskim Parku Naukowo Technologicznym w Rudzie Śląskiej. Inkubator powstał w zagospodarowanych budynkach po byłej cechowni, łaźni i lampowni nieistniejącej już KWK Wawel. W ramach działania Inkubatora zarezerwowane zostało 30% powierzchni pod wynajem dla wspólnych programów Inkubatora i uczelni wyższych. Powierzchnie te są wynajmowane studentom i absolwentom wybranym w ramach wspólnych konkursów za połowę stawki stosowanej standardowo w inkubatorze. Intensywna inkubacja w tym Inkubatorze trwa do 2 lat. Po tym okresie firma będzie płacić standardową (także niższą niż rynkowa) stawkę, a na jej miejsce będzie organizowany kolejny nabór firm intensywnej inkubacji.

Inkubator oferuje preferencyjne koszty najmu, dostęp do innowacyjnych technologii w zakresie architektury, geodezji, budownictwa, bliskość innych firm innowacyjnych, fachową pomoc i doradztwo w zakresie prowadzonych inwestycji, współpracę z ośrodkami naukowo-badawczymi, komfort i bezpieczeństwo, przyjazne otoczenie. Inkubator Innowacji Technologicznych dysponuje zapleczem biurowo-socjalnym o powierzchni ponad 5 000 m2, portiernią, salkami konferencyjnymi aneksami kuchennymi, powierzchnią archiwalno-magazynową znajdującą się w piwnicach budynków.
Więcej informacji można znaleźć na stronie www.sppt.pl.

Innym modelem funkcjonowania inkubatora przedsiębiorczości są akademickie inkubatory przedsiębiorczości funkcjonujące w oparciu o Ustawę z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym. Na podstawie art. 86. wspomnianej ustawy uczelnie wyższe, zarówno publiczne jak i niepubliczne, mogą tworzyć akademickie inkubatory przedsiębiorczości w celu lepszego wykorzystania ich potencjału intelektualnego i technicznego oraz transferu wyników prac naukowych do gospodarki.

Akademicki inkubator przedsiębiorczości tworzy się w celu wsparcia działalności gospodarczej środowiska akademickiego lub pracowników uczelni i studentów będących przedsiębiorcami. Akademicki inkubator przedsiębiorczości może być utworzony w formie jednostki ogólnouczelnianej w formie spółki handlowej lub fundacji. Inkubator jest skierowany do już zarejestrowanych firm, które będąc blisko nauki są w stanie wprowadzać do sektora biznesu innowacyjne pomysły i rozwiązania podnosząc poziom konkurencyjności polskiej gospodarki.

Ten model inkubatorów ma przyczyniać się powstawania firm typu spin-off lub spin-out, czyli takich, które oparte są o wyniki badań naukowych prowadzonych na uczelni wyższej. Przykładem akademickiego inkubatora przedsiębiorczości działającego w oparciu o ustawę Prawo o szkolnictwie wyższym jest inkubator Politechniki Śląskiej w Gliwicach. Główne zadania Inkubatora w środowisku Uczelnianym Politechniki Śląskiej to promowanie idei przedsiębiorczości oraz stwarzanie warunków do jej rozwoju, promowanie nowych pomysłów i innowacyjnych rozwiązań, wspieranie potencjalnych przedsiębiorców oraz zachęcanie studentów, absolwentów oraz pracowników naukowych do podejmowania innowacyjnych inicjatyw, wspieranie podejmowania własnej działalności gospodarczej, zapewnianie w tym zakresie usług doradczych oraz zaplecza organizacyjnego, nawiązywanie lokalnej współpracy pomiędzy sektorem nauki i gospodarki.

Inkubator oferuje działania w ramach preinkubacji (wsparcie przed zarejestrowaniem działalności gospodarczej) oraz działania inkubacyjne (wsparcie po zarejestrowaniu działalności). W ramach działań inkubacyjnych inkubator oferuje korzystanie z obsługi biurowej w podstawowym zakresie (fax, telefon, Internet, komputer), wspieranie tworzenia firm typu spin-off i start-up przy wykorzystaniu infrastruktury znajdującej się w Parku Naukowo-Technologicznym „Technopark” Gliwice, kierowanie i lokowanie zainteresowanych podmiotów w Parku Naukowo-Technologicznym „Technopark Gliwice”.
Więcej informacji na stronie www.aip.polsl.pl

Kolejnym modelem inkubatora przedsiębiorczości są Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości (AIP; nazwa własna) . Misją AIP jest budowanie sprzyjającego klimatu dla rozwoju przedsiębiorczości wśród młodych ludzi. Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości zostały stworzone w 2004r. Są kontynuacją działalności Studenckiego Forum Business Centre Club.

Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości to największa inicjatywa akademicka ostatnich lat, mająca na celu rozwój przedsiębiorczości wśród młodych Polaków. AIP funkcjonują przy 31 uczelniach w Polsce. Według informacji ze strony www.inkubatory.pl sieć inkubatorów AIP stanowi największą tego typu instytucję w Europie Środkowo – Wschodniej. W Akademickich Inkubatorach Przedsiębiorczości funkcjonuje ponad 1100 rozwijających się firm. Zgodnie z założeniami założycieli Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości zrzeszają ludzi młodych, ambitnych i bardzo dobrze wykształconych. AIP umożliwiają im połączenie teoretycznej wiedzy zdobytej podczas studiów z wiedzą praktyczną, którą mogą nabyć tylko i wyłącznie samodzielnie prowadząc swoją działalność.

Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości ułatwiają młodym osobom start w biznesie poprzez innowacyjny na skalę europejską sposób na prowadzenie firmy na zasadzie pionu AIP (w programie preinkubacji), bez konieczności rejestrowania własnej działalności gospodarczej, co ogranicza koszty, biurokrację oraz ryzyko młodych przedsiębiorców i pozwala im skoncentrować się na rozwijaniu swojego biznesowego przedsięwzięcia. Innymi słowy w ramach AIP młode osoby mogą prowadzić firmę przenosząc ryzyko na konto AIP. AIP udostępnia swoją osobowość prawną, aby umożliwić prowadzenie firmy osobom, które jeszcze nie mają zarejestrowanej działalności. Poniższy rysunek przedstawia modelowy schemat funkcjonowania pionu-firmy w AIP.

Firma, będąca pionem AIP, samodzielnie nawiązuje kontakt z potencjalnym klientem. Firma taka ma swoją nazwę, stronę internetową, materiały promocyjne, własne, „firmowe” konto w banku (subkonto do rachunku bankowego AIP), samodzielnie wyszukuje klientów, prowadzi z nimi negocjacje i podejmuje decyzje o dokonaniu transakcji. Klient decyduje się na podjęcie współpracy z firmą z AIP czego konsekwencją jest podpisanie umowy. Stronami umowy są klient oraz AIP – firma jest w umowie oddelegowana do wykonania przedmiotu umowy. Po zrealizowaniu przedmiotu umowy firma wystawia klientowi fakturę VAT, której formalnym wystawcą jest AIP (na fakturze jest jedynie adnotacja, którego pionu AIP ona dotyczy). Klient reguluje zobowiązanie najczęściej w formie bezgotówkowej a pieniądze trafiają na konto bankowe firmy. Właściciel firmy może pokryć koszty związane z prowadzoną przez siebie działalnością bezpośrednio z firmowego konta bankowego.

Po wszystkich tego rodzaju transakcjach zawartych w ciągu miesiąca właściciel firmy rozlicza się z Urzędem Skarbowym. Jeżeli na koncie pozostaje nadwyżka właściciel może ją pozostawić na koncie na poczet przyszłych transakcji lub wypłacić zawierając z AIP umowę cywilnoprawną na wykonaną w danym miesiącu pracę, której przedmiotem były zlecenia wykonane dla klientów firmy-pionu AIP. Wypłacone wynagrodzenie jest uszczuplone o obowiązkowe obciążenia - zaliczkę na podatek dochodowy oraz składki płatne do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (o ile dotyczy).

Jest to modelowy opis funkcjonowania firmy w AIP. Do najbardziej powszechnych transakcji kupna/sprzedaży dochodzą również bardziej skomplikowane sytuacje dotyczące płatności zaliczkowych, reklamacji, transakcji zagranicznych, zwrotów, płatności gotówkowych itd. Nad każdą operacją finansową czuwa dyrektor lub koordynator Inkubatora, który autoryzuje wszystkie wystawiane faktury oraz przelewy wychodzące. Autoryzacja następuje dopiero wtedy, gdy dyrektor ma pewność, że dana czynność jest wykonana poprawnie i zgodnie z najlepszą praktyką gospodarczą oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami. Nad prawidłowością i efektywnością działań podejmowanych przez firmy-piony AIP czuwa wspólne biuro prawne, dział księgowości, dział marketingu, doświadczeni przedsiębiorcy przyjmujący rolę Mentorów dla osób stawiających pierwsze kroki w biznesie.

Pełna oferta AIP obejmuje:

  1. Działalność na zasadzie pionu w Inkubatorze.
  2. Prowadzenie księgowości firmy przez biuro księgowe.
  3. Porady prawne, tworzenie oraz weryfikacja umów.
  4. Indywidualne konto bankowe firmy.
  5. Doradztwo w zakresie prowadzenia własnej firmy i dostęp do wiedzy.
  6. Promocja w mediach.
  7. Doraźny dostęp do przestrzeni biurowej i możliwość korzystania z adresu Inkubatora jako adresu siedziby firmy.
  8. Bezpłatne udostępnianie sal dydaktycznych wraz ze sprzętem do prezentacji multimedialnych.
  9. Organizacja spotkań biznesowych i pomoc w pozyskiwaniu kontaktów.
  10. Pomoc w pozyskiwaniu funduszy na inwestycje.

Firma może funkcjonować w strukturze AIP maksymalnie przez 2 lata – po tym okresie powinna nabrać na tyle doświadczenia w prowadzeniu biznesu, żeby stanąć już wyłącznie na własnych nogach, czyli działalność powinna zostać zarejestrowana.

Zaletą prowadzenia firmy w AIP jest możliwość skupienia się na tym co w biznesie jest najważniejsze, czyli na biznesie. Prowadząc firmę w AIP w o wiele mniejszym stopniu musimy się przejmować rejestracją firmy, kosztami z tym związanymi z kosztami związanymi z jej utrzymaniem. Obowiązków i kosztów nie da się zupełnie wyeliminować, jednak w AIP zostały one zredukowane do minimum (miesięczny koszt funkcjonowania firmy w AIP i korzystania z wszystkich udogodnień, które oferuje to 200 zł netto).

Osoba prowadząca firmę w AIP skupia się na znalezieniu klienta i dokonaniu transakcji – w razie potrzeby ma pod ręką zaplecze biurowe, zespół ekspertów z zakresu prawa i marketingu, nie musi szukać programów do wystawiania faktur (AIP wprowadził jeden spójny system do zarządzania fakturami dla wszystkich swoich firm), wzorów podstawowych umów i rachunków, nie musi się znać na zasadach księgowości (AIP zapewni pełną obsługę księgową), nawet pamiętać o terminach przesyłania płatności do Urzędu Skarbowego czy Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (składki w odpowiednich kwotach są bezpośrednio ściągane z subkont).

Kolejna zaleta to funkcjonowanie w sieci firm. Firmy z AIP dzięki dyrektorom i koordynatorom są wzajemnie informowane o przedmiocie prowadzonej działalności i kojarzone między sobą, w celu nawiązania współpracy. Dla osób prowadzących firmy w AIP organizowane są różnego rodzaju eventy, podczas których, w nieformalny sposób, nawiązywane są znajomości biznesowe. Kolejna zaleta to możliwość pozyskania inwestora w przypadku innowacyjnego pomysłu biznesowego, odnoszącego pierwsze sukcesy, z dużym potencjałem rozwoju.

Istnieje jednak podstawowa wada prowadzenia firmy w AIP – rozleniwianie. Doświadczając komfortu prowadzenia firmy w warunkach chronionych wiele osób zaczyna się zastanawiać czy korzyści płynące z prowadzenia już zarejestrowanej działalności istotnie będą przewyższać koszty z tym związane. Koszty stałe wzrastają z 200 zł/m-c netto w AIP do szacunkowo 2000 zł/m-c (na podstawie kalkulacji AIP).

Prowadząc firmę przez dwa lata i będąc zwolnionym z obowiązku zapoznania się podstawowymi przepisami podatkowymi (każda firma w AIP jest z zasady płatnikiem VAT), księgowymi, kadrowymi itp. wchodząc na rynek jako firma już zarejestrowana tej wiedzy zwyczajnie brakuje. AIP oferuje szkolenia w tym zakresie, jednak nie są one regularne i obowiązkowe dla właścicieli firm-pionów AIP, przez co nie zawsze przyszli przedsiębiorcy na poważnie do nich podchodzą.

Funkcjonowaniu w AIP zagraża również pewnego rodzaju anonimowość. Transakcje zawierane są z nazwy przez AIP a nie przez firmy-piony AIP – ich nazwy pojawiają się jako wzmianka w umowach i na fakturach. Faktury kosztowe każdej firmy w AIP są wystawiane na AIP już nawet bez wzmianki, którego pionu dotyczą. Duża część kontrahentów i klientów odnajduje firmy, z którymi kiedyś współpracowało, odszukując odpowiedniej faktury – a faktury firm-pionów AIP zawierają dane kontaktowe tylko samej centrali AIP, czyli odszukanie kontaktu do konkretnej firmy-pionu jest uciążliwe.

Ważną wadą, którą jeszcze warto wspomnieć to podejrzenie, czy firma-pion AIP to na pewno legalna inicjatywa. Informacja na temat modelu wspierania przedsiębiorczości AIP nie jest jeszcze wystarczająco szeroko rozprzestrzeniona w polskim środowisku gospodarczym, przez co wiele firm wykazuje ograniczone zaufanie to tego rodzaju podmiotów. Kontrahenci dokonują transakcji z firmą X a fakturę wystawia AIP i wtedy zaczynają się pytania oraz podejrzenia. Część osób prowadzących firmy w AIP nie przyznaje się do tego, że prowadzi firmę w AIP nie chcąc wzbudzać niepotrzebnych wątpliwości. Stosowna informacja pojawia się w ostatniej chwili, kiedy już zagrożenie wycofania się klienta lub kontrahenta jest minimalne.

Mimo niedoskonałości modelu wspierania przedsiębiorczości opracowanego przez Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości w Polsce AIP ma swoje siedziby w takich miastach jak Białystok, Bydgoszcz, Chorzów, Częstochowa, Gdańsk, Gliwice, Jelenia Góra, Katowice, Kielce, Kraków, Lublin, Łódź, Olsztyn, Opole, Płock, Poznań, Rybnik, Rzeszów, Szczecin, Toruń, Warszawa (w tym siedziba główna AIP), Włocławek, Wrocław.

AIP organizuje swoje lokalne siedziby oraz infrastrukturę przeznaczoną dla początkujących przedsiębiorców przy uczelniach wyższych. W województwie śląskim AIP jest obecny przy Akademii Ekonomicznej w Katowicach, Uniwersytecie Śląskim w Katowicach, Śląskiej Wyższej Szkole Zarządzania im. Gen. Ziętka w Katowicach, Górnośląskiej Wyższej Szkole przedsiębiorczości im. Karola Goduli w Chorzowie, Górnośląskiej Wyższej Szkole Handlowej w Katowicach, Politechnice Śląskiej w Gliwicach, Politechnice Częstochowskiej w Częstochowie.

Więcej informacji na temat AIP Śląsk można znaleźć na stronach www.aipslask.pl, www.aipczestochowa.pl.

Anna Brzęska-Mikoda

Tagi: AIP. inkubator inkubacja przedsiębiorczość akademicka
Źródło: opracowanie eksperta, © DlaFirmy.info.pl
Opracowano we współpracy z:
Górnośląska Agencja Rozwoju Regionalnego SA
http://garr.pl
~ala mijal
2014-05-21 16:38:43

Pytanie z innej beczki - http://www.usakorporacja.pl/ Ile dokładnie tam wynoszą ostateczne koszty? Proszę o konkretne liczby?

~meks
2013-04-11 15:20:24

Moim zdaniem AIP ma wiele wad, szczególnie jeśli chodzo o kominikację z dyrektorem. Przeniosłem firmę do American International Corporation, biznes prowadzę znacznie swobodniej, wszystko płynnie przechodzi, a szczególnie kwestia wystawiania dokumentów. Fakt, że koszty prowadzenia biznesu w ten sposób są znacznie niższe, również ma dla mnie znaczenie.

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Logo PO KL Logo UE