Kalendarz wydarzeń
Czerwiec 2020
PnWtŚrCzPtSoNd
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930     

Partnerzy

GARR SA
GAPP SA
FGRN SA

Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw - nabór wniosków w 2010 r.


Wiadomości | Finanse 2010-06-08 12:06:04

Prezes Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa poinformował iż tegoroczny nabór wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania 312 "Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw" odbędzie się w dniach od 28.06.2010 r. do 09.07.2010 r.

Warunki i tryb udzielania pomocy określa rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 17 lipca 2008 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach działania "Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 (Dz. U. Nr 139, poz. 883, z późn. zm.).

Formularz wniosku o przyznanie pomocy oraz formularze niektórych załączników do wniosku wraz z instrukcjami ich wypełnienia (wersja PROW_312/10/01) są udostępnione na stronach internetowych Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa www.arimr.gov.pl oraz Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi www.minrol.gov.pl. Można je również otrzymać w Oddziałach Regionalnych Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (OR ARiMR).

Wniosek o przyznanie pomocy należy wypełnić zgodnie z Instrukcją, zwracając szczególną uwagę na wszystkie wymagane pozycje i załączniki, których niewypełnienie lub niedołączenie do wniosku będzie skutkowało, zgodnie z § 18 ust. 1 ww. rozporządzenia, nieprzyznaniem pomocy.
W jednym roku można złożyć jeden wniosek o przyznanie pomocy, z wyjątkiem sytuacji, w której na uprzednio złożony wniosek nie przyznano pomocy. Jeżeli w danym okresie składania wniosków jeden wnioskodawca złoży więcej niż jeden wniosek, ARiMR nie przyznaje pomocy.

Termin składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach niniejszego naboru upływa z końcem dziesiątego dnia roboczego liczonego od dnia rozpoczęcia naboru wniosków o przyznanie pomocy tj. 9 lipca 2010 r. Pomoc przysługuje według kolejności ustalonej przez Agencję dla każdego oddziału regionalnego Agencji, przy zastosowaniu kryteriów oceny operacji określonych w ww. rozporządzeniu.

Agencja, ustalając kolejność przysługiwania pomocy, uwzględnia wszystkie wnioski o przyznanie pomocy złożone osobiście albo przez upoważnioną osobę bezpośrednio w OR ARiMR w terminie, o którym mowa w § 14 ust. 2 ww. rozporządzenia oraz wszystkie wnioski o przyznanie pomocy złożone przesyłką rejestrowaną, nadaną w placówce pocztowej operatora publicznego w tym terminie, które wpłynęły do OR ARiMR do 30 dnia od dnia upływu terminu składania wniosków o przyznanie pomocy.
O kolejności przysługiwania pomocy decyduje suma uzyskanych punktów.

Prezes Agencji, nie później niż w terminie 40 dni od dnia upływu terminu składania wniosków o przyznanie pomocy,

Informacje na temat działania "Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw" udzielane są w OR ARiMR (adresy znajdują się na stronie www.arimr.gov.pl) oraz pod numerem bezpłatnej infolinii 0 800 38 00 84.

Masz pytanie dotyczące uzyskania dotacji z UE? Zadaj pytanie na forum naszym specjalistom.
Tagi: armir dotacje tworzenie firm
Źródło: ARiMR
Opracowano we współpracy z:
Fundusz Górnośląski SA
http://www.fgrn.com.pl
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Logo PO KL Logo UE