Kalendarz wydarzeń
Wrzesień 2020
PnWtŚrCzPtSoNd
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
282930    

Partnerzy

GARR SA
GAPP SA
FGRN SA

Nowe dokumenty w zakresie zarządzania i monitorowania projektów indywidualnych


Wiadomości | Dotacje 2010-02-03 09:13:12

Od 22 stycznia br. obowiązują zmienione Wytyczne Ministra Rozwoju Regionalnego w zakresie jednolitego systemu zarządzania i monitorowania projektów indywidualnych.

Najważniejsze zmiany to:

 1. Wprowadzono definicję pojęć "przygotowanie projektu" oraz "wdrożenie projektu" w celu precyzyjnego określenia okresu, podczas którego monitorowanie projektu indywidualnego odbywa się w trybie przewidzianym w Wytycznych oraz okresu, podczas którego monitorowanie odbywa się w trybie przewidzianym w Wytycznych Ministra Rozwoju Regionalnego w zakresie sprawozdawczości.
 2. Zmieniono terminy ogłaszania zaktualizowanej listy projektów indywidualnych w ramach krajowych programów operacyjnych w celu ich dostosowania do obecnego systemu monitorowania projektów indywidualnych. Obecne zapisy Wytycznych nie pozwalają w pełni wykorzystywać w procesie aktualizacji listy informacji uzyskiwanych w ramach systemu monitorowania. Zgodnie z systemem monitorowania raporty kwartalne przekazywane są do IZ do 21 dnia po zakończeniu okresu sprawozdawczego (tj. do 21 stycznia, kwietnia, lipca, października). Przesunięcie terminów aktualizacji listy do 28 lutego oraz do 31 sierpnia pozwoli na pełniejszą analizę merytoryczną informacji zawartych w raportach kwartalnych.
 3. Skrócono termin na podpisanie pre-umowy z 6 miesięcy do 1 miesiąca od dnia publikacji listy.
 4. W odniesieniu do projektów z listy rezerwowej zrezygnowano z obowiązku zawarcia preumowy.
 5. Ograniczono możliwość wprowadzania zmian w pre-umowie polegających na dostosowaniu pierwotnych parametrów projektu (kosztów, harmonogramów) do ich rzeczywistych parametrów.
 6. Uelastyczniono możliwości działań Instytucji Zarządzającej (IZ) w stosunku do poszczególnych projektów. Wzięto pod uwagę, iż za wdrożenie programu operacyjnego odpowiada IZ, a projekty indywidualne przyczyniają się w istotnym stopniu do realizacji danego programu. Wobec czego do kompetencji IZ powinna należeć decyzja o ewentualnym usunięciu projektu w wyniku niepodpisania pre-umowy w terminie.
 7. Zmniejszono ograniczenia dotyczące ubiegania się o wsparcie finansowe w trybie innym niż indywidualny. Dotychczas taką możliwość przewidywało się jedynie dla projektów podstawowych. W zmienionych wytycznych dopuszczono taką możliwość w przypadku projektów rezerwowych (dla których nie zarezerwowano de facto żadnej alokacji), o ile beneficjenci poinformują o tym IZ lub Instytucję Pośredniczącą I lub II stopnia. Projekt, który uzyska dofinansowanie w trybie konkursowym lub systemowym jest automatycznie usuwany z listy.
 8. Wprowadzono możliwość prowadzenia równoległej oceny formalnej i merytorycznej wniosku o dofinansowanie.
 9. Beneficjent będzie miał możliwość zwrócenia się do IZ lub IP (I lub II stopnia), upoważnionej do przyjmowania i oceniania wniosków, o wydanie opinii na temat poprawności formalnej i merytorycznej dokumentów stanowiących część dokumentacji załączanej do wniosku o dofinansowanie.
 10. Dodano podrozdział 4.2.3 opisujący rolę Instytucji Strategicznej Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia w systemie zarządzania i monitorowania projektów indywidualnych.
 11. Umożliwiono IZ ukształtowanie zakresów kompetencji i odpowiedzialności w zakresie zarządzania i monitorowania projektów indywidualnych, w zależności od specyfiki danego programu operacyjnego oraz bieżących wymagań.
 12. W załączniku nr 2 Wzór pre-umowy w zakresie przygotowania projektu do realizacji wprowadzono zmiany terminologiczne, w celu dostosowania do terminologii stosowanej w wytycznych.

Masz pytanie dotyczące uzyskania dotacji z UE? Zadaj pytanie na forum naszym specjalistom.
Tagi: dotacje ue projekty indywidualne MRR rozwój regionalny
Źródło: MRR
Opracowano we współpracy z:
Fundusz Górnośląski SA
http://www.fgrn.com.pl
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Logo PO KL Logo UE