Kalendarz wydarzeń
Lipiec 2020
PnWtŚrCzPtSoNd
  12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031  

Partnerzy

GARR SA
GAPP SA
FGRN SA

"Prawo wkroczyło do biologii molekularnej" - wykłady w Urzędzie Patentowym RP w ramach XIII Festiwalu Nauki w Warszawie


Wydarzenia | Badania i Rozwój 2009-09-08 15:40:25

Artykuł archiwalny
Ten artykuł jest starszy niż 12 miesięcy.

Urząd Patentowy RP w dniach 22 i 23 września 2009 r. zaprasza wszystkich zainteresowanych na otwarte wykłady pod wspólnym tytułem Prawo wkroczyło do biologii molekularnej poświęcone ochronie patentowej wynalazków biotechnologicznych. Wykłady odbędą się w ramach XIII Festiwalu Nauki organizowanego w dniach 19-27 września 2009 r. w Warszawie.

Tematyka wykładów w Urzędzie Patentowym RP obejmować będzie zagadnienia prawne oraz najważniejsze kwestie etyczne i społeczne związane z innowacjami biotechnologicznymi i ich ochroną patentową. Problematyka ta jest szczególnie aktualna w kontekście wzrastającego znaczenia najnowszych zdobyczy inżynierii genetycznej umożliwiającej np. tworzenie zmodyfikowanych mikroorganizmów, przemysłową produkcję substancji biologicznych takich, jak peptydy, białka, hormony, przeciwciała oraz otrzymywanie nowych odmian roślin.

Program wykładów “Prawo wkroczyło do biologii molekularnej” w Urzędzie Patentowym RP w ramach XIII Festiwalu Nauki obejmuje:

1) Dr Jekyll i Mr Hyde - patenty w biotechnologii - dr hab. Helena Żakowska-Henzler (Instytut Nauk Prawnych PAN).

Czy patenty w biotechnologii służą wszystkim czy tylko nielicznym? Czy zagrażają wolności człowieka? Czy sprzyjają rozwojowi nauki czy go hamują? Który wizerunek systemu patentowego jest prawdziwy i dlaczego warto znać odpowiedź na te pytania?

Wykład odbędzie się 22 września 2009 r. godz. 19.00 w Urzędzie Patentowym RP, Al. Niepodległości 188/192 w Warszawie.

dr hab. Helena Żakowska-Henzler jest pracownikiem Instytutu Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk. Jej zainteresowania badawcze koncentrują się wokół zagadnień ochrony własności przemysłowej, w tym wokół problemów prawnych i etycznych powstających w związku z patentową ochroną osiągnięć nowych technologii. Jej publikacje dotyczące tego nurtu to m.in. Wynalazek biotechnologiczny. Przedmiot patentu, Wydawnictwo Scholar 2006, Etyczne aspekty patentowania wynalazków biotechnologicznych w: Własność przemysłowa. Aktualne Problemy Prawne i Etyczne 2003, Biblioteka Przeglądu Prawa Handlowego, Wynalazki dotyczące ciała ludzkiego na gruncie europejskiego prawa patentowego, Studia Prawnicze 2005/1, Przyszłość prawa patentowego – podstawowe problemy i kontrowersje (w:) Prawo w XXI wieku. Księga pamiątkowa 50-lecia INP PAN, red. W. Czapliński, Scholar 2006, s. 1125-1148, Zakaz patentowania metod leczenia i diagnozowania – jego cel i funkcja (uwagi na tle prawa patentu europejskiego) w: Współczesne problemy prawa handlowego. Księga jubileuszowa dedykowana prof. dr hab. M. Poźniak-Niedzielskiej, Oficyna Wolters Kluwer Business, Kraków 2007.

2) Genom na talerzu - patentowanie żywności modyfikowanej genetycznie, szanse czy zagrożenia? – prof. dr hab. Tomasz Twardowski (Instytut Chemii Bioorganicznej PAN).

Wynalazki można patentować, a czy żywność to wynalazek? Genetycznie zmodyfikowane organizmy (GMO) czyli innowacyjne rozwiązania biotechnologii już są na naszym talerzu, czyli to, co jemy ma więc zdolność patentową?

Wykład odbędzie się 23 września 2009 r. godz. 19.00 w Urzędzie Patentowym RP, Al. Niepodległości 188/192 w Warszawie.

prof. dr hab. Tomasz Twardowski – pracuje w Instytucie Chemii Bioorganicznej PAN w Poznaniu oraz na Wydziale Biotechnologii i Nauk o Żywności w Instytucie Biochemii Technicznej Politechniki Łódzkiej. Od 2004 roku przewodniczący Polskiej Federacji Biotechnologii, od kilku kadencji wiceprzewodniczący Komitetu Biotechnologii PAN oraz redaktor naczelny kwartalnika “Biotechnologia”. Jego zainteresowania naukowe i prace badawcze dotyczą mechanizmów regulatorowych biosyntezy białka w układach eukariotycznych, szczególnie w roślinach. Kolejnym nurtem jego prac są zagadnienia prawne i społeczne dotyczące biotechnologii : zagadnienia własności intelektualnej, biobezpieczeństwa, odbioru społecznego. Jest wykładowcą społecznych i prawnych aspektów biotechnologii oraz molekularnych mechanizmów regulacji biosyntezy białka. Jego dorobek naukowy stanowi ok. 70 prac eksperymentalnych w zakresie biologii molekularnej i nowoczesnej biotechnologii, ok. 100 prac przeglądowych i autorstwo/współautorstwo ok. 30 książek związanych z zagadnieniami społecznymi i prawnymi biotechnologii.

Pełny program XIII Festiwalu Nauki obejmujący ponad 460 różnorodnych wydarzeń dostępny jest na stronie www.festiwalnauki.edu.pl

Festiwal Nauki w Warszawie to coroczna impreza odbywająca się w przedostatnim tygodniu września w Warszawie, mająca na celu popularyzację nauki w społeczeństwie. Inicjatywa organizacji festiwali Nauki w Warszawie powstała we wrześniu 1996 r w Interdyscyplinarnym Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego (ICM) Uniwersytetu Warszawskiego. Zapoczątkował ją prof. David Shugar. Dokumentem formalnie powołującym Festiwal było porozumienie podpisane w grudniu tegoż roku przez Rektorów Uniwersytetu Warszawskiego, Politechniki Warszawskiej i Prezesa Polskiej Akademii Nauk. Od stycznia 2006 roku animatorami Festiwalu są Wydział Fizyki UW i Instytut Biochemii i Biofizyki PAN, zaś oficjalnym reprezentantem, pozostaje Uniwersytet Warszawski. Obecnie na Festiwal składa się kilkaset różnorodnych imprez (wykłady, pokazy, filmy, wystawy, wycieczki), organizowanych przez liczne placówki naukowe z całej stolicy.

Tagi: patenty wynalazki festiwal nauki urząd patentowy genetyka
Źródło: Urząd Patentowy RP
Opracowano we współpracy z:
Górnośląska Agencja Przekształceń Przedsiębiorstw
http://gapp.pl
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Logo PO KL Logo UE