Kalendarz wydarzeń
Marzec 2020
PnWtŚrCzPtSoNd
      1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031     

Partnerzy

GARR SA
GAPP SA
FGRN SA

Efektywność pracy zespołowej w kontekście tworzenia i rozwoju własnej firmy


Porady ekspertów | Zarządzanie 2009-08-19 09:34:39

Artykuł archiwalny
Ten artykuł jest starszy niż 12 miesięcy.

Co? Ja sam nie dam rady? No to zobaczymy! Gdy taka postawa owocuje w biznesie pozytywną samodyscypliną i konsekwencją w działaniu to gratulacje. Pytanie tylko na jak długo i jakim kosztem. Jednakże częściej może być to przejaw nadmiernych ambicji, nieumiejętności bądź też niechęci wykorzystania potencjału innych osób. Szkoda, bo warto.

Nie jesteś przekonany do powyższego stwierdzenia? Uważasz, że to tylko jeden z wielu punktów widzenia, gdyż można podać przecież przykłady osób, które osiągnęły indywidualnie wielki sukces, łącząc talent i ciężką pracę. Wielcy sportowcy – w dyscyplinach indywidualnych, biznesmeni, politycy czy nawet artyści? Do tego znajomy, który już kilka lat prowadzi sam z powodzeniem małą firmę i jest z tego zadowolony.

Jeśli tak jest, to zapytaj go proszę, czy rzeczywiście nikt mu w niczym nie pomaga? Lub też, kiedy w ostatnich latach był na dwutygodniowym urlopie? Jednak wszystko robi sam, a na dłuższym wyjeździe był w minione wakacje? Tym bardziej gratuluję, mając nadzieję, że nie zabrał na nie laptopa. Z kolei w odniesieniu do wielkich indywidualnych sukcesów proponuję posłuchać wypowiedzi tych ludzi przy okazji docenienia ich sukcesu – zwykle zawierają one dość długą listę podziękowań i to nie tylko dla rodziny.

Nie chodzi tu o udowadnianie, która postawa jest lepsza. Jeśli ktoś jest sam sobie w biznesie sterem, żeglarzem, okrętem i jest mu z tym dobrze to chwała mu za to. Artykuł ma jedynie pokazać, że sukces w biznesie to od pewnego momentu zazwyczaj gra zespołowa. Nie otrzymasz, co prawda, konkretnej odpowiedzi, jaki to moment, gdyż dla każdego młodego przedsiębiorcy jest on inny, ale po lekturze sam będziesz lepiej wiedział jak go dostrzec i wykorzystać.

Ponadto w kontekście efektywności pracy zespołu warto także wiedzieć, jaka jest istota grupowości i zasady działań grupowych. Jakie mogą być potencjalne dysfunkcje obniżające efektywność pracy zespołu i jakie są sposoby ich przeciwdziałania. Ponadto dobrze znać typowe role grupowe oraz wiedzieć jak wykorzystać tą wiedzę przy okazji tworzenia i rozwoju własnej firmy. Jak sprawić, aby połączone kompetencje i zdolności poszczególnych członków zespołu powodowały nie tyle ich proste sumowanie, ale przyczyniały się do pojawienia się efektów synergicznych? Jakie są zatem pożądane kompetencje zespołowe oraz jak dokonać ich oceny? Jeśli interesuje Cię choć jedna z tych kwestii, to zapraszam do lektury.

Młodzi przedsiębiorcy, zarówno Ci obecni lub potencjalni czytając ten artykuł mogą znajdować się w jednej z dwóch sytuacji. Sami planują uruchomienie własnego biznesu, lub też już go posiadają, albo też zamierzenia takie są realizowane przez kilku wspólników, partnerów, członków zespołu itp.

Korzyścią pierwszej sytuacji jest całkowita kontrola każdej sprawy, zlecenia, wydarzenia związanego z firmą i jednocześnie całkowita osobista odpowiedzialność. Ponadto nie ma konieczności ponoszenia dodatkowych kosztów związanych z zatrudnianiem współpracowników. Zakładając jednak rozwój firmy (w praktyce mniej lub bardziej dynamiczny) jest to jednak podejście tylko tymczasowe. Od pewnego momentu ilość spraw do załatwienia w firmie zaczyna przekraczać możliwości jednej osoby i okazuje się, że część działań można, a nawet trzeba przekazać do realizacji innym osobom.

Z jednej strony możliwa jest tutaj działalność outsourcingowa, polegająca na zleceniu części działań podmiotom zewnętrznym za odpowiednią opłatą – np. prowadzenie księgowości, usługi z zakresu PR itp. Z drugiej strony być może to już czas na sprawne delegowanie kompetencji i budowę zespołu własnej firmy.

Z kolei w przypadku zespołu założycielskiego warto od początku budować zdrowe relacje pomiędzy jego członkami mając na uwadze efektywność pracy całej grupy. Korzyścią z podejścia zespołowego jest większa możliwość realizacji bardzo ambitnych i rozwojowych przedsięwzięć wymagających zaangażowania wiedzy, doświadczenia i umiejętności, którymi na ogół nie dysponuje jedna osoba.

Ponadto w takim przypadku łatwiej zgromadzić większy kapitał początkowy, umożliwiający w większym stopniu uruchomienie zewnętrznych źródeł finansowania. Dodatkowo poprzez wzajemne wsparcie i motywację nieco łatwiej radzić sobie ze stresem, frustracją czy niepowodzeniami charakterystycznymi dla fazy rozruchu firmy.

Jednakże niezależnie od stopnia „zespołowości” nowych biznesów warto też zastanowić się nad samym pojęciem zespołu także w kontekście postępującego procesu grupowości. W ramach kontinuum grupowości wyróżniamy trzy podstawowe zbiorowości, a mianowicie:

Jak łatwo się domyśleć zespół pracowników to przykład grupy rzeczywistej, ale aby dobrze móc wykorzystać potencjał każdego z członków, należy także wiedzieć jakie są podstawowe zasady funkcjonowania zespołu. Członkowie każdego zespołu „wpisani są” w swoistą triadę zakreśloną pomiędzy osiąganymi wynikami, efektem wspólnej pracy członków zespołu, a rozwojem osobistym.

Ponadto zasady działań grupowych odnoszą się także do trzech wymiarów określonych jako umiejętności, odpowiedzialność oraz zaangażowanie. W ramach umiejętności ważne jest wykorzystywanie zarówno umiejętności analitycznych związanych z rozwiązywaniem problemów, na równi z umiejętnościami praktycznymi oraz interpersonalnymi.

Odpowiedzialność przyjmuje najczęściej postać odpowiedzialności wspólnej, ponoszonej przez kilka osób albo odpowiedzialności osobistej, a zaangażowanie sprowadza się do zespołowego podejścia do działania oraz realizacji celów ogólnych i szczegółowych.

Mając na uwadze efektywności zespołu dobrze także poznać potencjalne zagrożenia, na jakie narażona jest ta współpraca, tak aby znając je umieć im przeciwdziałać oraz zapobiegać. Poniżej prezentowane są najczęściej spotykane dysfunkcje w kontekście efektywności, które poza oczywistymi przejawami mogą być rozpoznane także poprzez wskazane zachowania; dodatkowo zaproponowane jest przykładowe działanie, aby minimalizować / przezwyciężać taką dysfunkcję w zespole: 

Brak zaangażowania:

Brak zaufania:

Brak dbałości o wynik:

Obawa przed konfliktem:

Unikanie odpowiedzialności:

Należy pamiętać, ze poza wymienionymi przykładami, potencjalne dysfunkcje zespołu mogą mieć także źródło w braku kompetencji jego członków, niskim poziomie kultury osobistej, czy problemach komunikacyjnych począwszy od kwestii znajomości języków obcych – gdy konieczna jest analiza informacji w innym języku, lub kontaktu z osobami nie mówiącymi po polsku (być może nawet członkami zespołu), aż po jasne i czytelne artykułowanie swoich przemyśleń i pomysłów.

Kolejną istotną kwestią jest znajomość różnych ról grupowych, jakie mogą przyjmować członkowie zespołu. Ich trafny dobór może w znaczący sposób wpłynąć na efektywność działania zespołu i to zarówno na etapie tworzenia nowej firmy, jak i w przypadku rozwoju zespołu już istniejącego. W dużych i średnich zespołach analizując postawy poszczególnych członków warto wskazać dominującą rolę grupową dla każdego z nich, zaś w małych zespołach kilkuosobowych sugeruje się, aby każda z osób mogła być określona przez 2-3 główne typy zachowań.

Poniżej prezentowane są charakterystyki poszczególnych postaw w grupie. Ponadto w celu lepszego rozpoznania poszczególnych ról zamieszczone są także przykłady typowych zachowań i stwierdzeń dla każdej roli. Należy także pamiętać, że nie ma złych i dobrych ról grupowych. Każda postawa odnosi się do osoby, która ma zarówno wady jak i zalety; wnosi ona zarówno coś cennego do zespołu, jak i może obniżać jego efektywności pracy. Wskazana jest sytuacja możliwie dużej różnorodności postaw w ramach zespołu, wzajemnego uzupełniania się, tworzenia efektów synergicznych i koncentracji na najlepszych kompetencjach każdego z członków.

Poza kwestiami ról grupowych ich identyfikacji i oceny konieczna jest także komplementarna umiejętność odnosząca się do oceny kluczowych kompetencji zespołowych. Najczęściej wskazywanymi kompetencjami zespołowymi są:

Prosta metoda pozwoli na samookreślenie na ile każdy z członków zespołu posiada powyższe kompetencje. W tym celu należy poprosić, każdego z członków zespołu, aby na osobnym formularzu dla każdej kompetencji przypisał w odniesieniu do siebie samego liczbę punktów wg skali 1-10, gdzie im więcej punktów, tym silniej reprezentowana jest dana kompetencja. Możliwa jest także prośba o podanie wyrazistego przykładu dla każdej z kompetencji. Taką samą czynność w odniesieniu do każdego z członków zespołu może przeprowadzić także jego szef, lub właściciel firmy itp.

Następnie konieczne jest porównanie wyników samooceny z oceną przełożonego, analiza i wyciągnięcie wniosków na przyszłość – szczególnie przy okazji znacznych rozbieżności w ocenie. Działanie te można powtarzać okresowo.

Wiedząc jakie są potencjalne dysfunkcje zespołu i sposoby ich przezwyciężania, w jaki sposób określać role grupowe oraz jakimi kompetencjami zespołowymi dysponują nasi współpracownicy dużo łatwiej powinno się uzyskać odpowiedź na pytanie od czego zależy efektywność pracy naszego zespołu, jak ją kształtować oraz na co zwrócić uwagę tworząc lub rozwijając zespół we własnej firmie. Jeśli jednak wciąż jesteś samodzielnym biznesmenem wykorzystaj tą wiedzę w przyszłości, bo to zazwyczaj tylko kwestia czasu, kiedy twój biznes będzie na tyle prężnie się rozwijał, aby pomyśleć o tworzeniu zespołu.

Powodzenia.

Marcin Budziński

Tagi: Efektywność pracy zespołowej przedsiębiorczość akademicka
Źródło: opracowanie autora, © DlaFirmy.info.pl
Opracowano we współpracy z:
Fundusz Górnośląski SA
http://www.fgrn.com.pl
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Logo PO KL Logo UE