Kalendarz wydarzeń
Czerwiec 2020
PnWtŚrCzPtSoNd
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930     

Partnerzy

GARR SA
GAPP SA
FGRN SA

Kształtowanie współpracy w triadzie: biznes-nauka-administracja


Porady ekspertów | Badania i Rozwój 2009-08-07 08:30:14

Artykuł archiwalny
Ten artykuł jest starszy niż 12 miesięcy.

Rozwój gospodarek we współczesnym świecie to w dużej mierze zasługa wprowadzanych innowacji. Silna gospodarka, to gospodarka innowacyjna oparta na wdrażaniu innowacji: procesowych, produktowych, marketingowych i organizacyjnych. Wprowadzanie na rynek nowych produktów, usług i technologii, zmian organizacyjnych i orientacji marketingowych to efekt współpracy między nauką i biznesem. Niestety, jedynie 9 procent przedsiębiorstw w Polsce inwestuje w działalność badawczo rozwojową (co roku w Polsce zgłaszanych jest jedynie 2,7 patentów na 1 mln mieszkańców, w UE wskaźnik ten wynosi aż 133,6 patentów).

Jak wskazują badania oceniające poziom innowacyjności polskich przedsiębiorstw, wśród czynników utrudniających działalność innowacyjną wyróżnić można:
• czynniki o charakterze ekonomicznym (brak środków własnych i zewnętrznych na fi-nansowanie działalności innowacyjnej, zbyt wysokie koszty wdrażania innowacji);
• czynniki związane z szeroko rozumianą wiedzą ( brak odpowiednio wykwalifikowa-nego personelu, brak informacji na temat technologii, na temat rynków, problemy ze znalezieniem odpowiednich partnerów);
• czynniki rynkowe (zbyt daleko posunięta monopolizacja rynku, niepewny popyt). (...)

Problemy współpracy
Analiza szeregu dokumentów oceniających współpracę między biznesem, nauką i admini-stracją pozwoliła na przedstawienie szeregu problemów w procesie budowania tej współpra-cy:
1. w relacji biznes – nauka, nauka – biznes
Aż 20% polskich przedsiębiorców nie wie o możliwościach współpracy ze środowiskiem naukowym, prawie 40% firm nie wie, jak dotrzeć do ośrodków naukowych zainteresowa-nych komercjalizacją badań, tylko 10% firm widzi we współpracy z naukowcami szanse zwiększenia możliwości eksportowych, przedsiębiorcy narzekają na brak zachęt prawnych i konkretnych ofert ze strony środowisk naukowych, brak współpracy z naukowcami wynika z niewiedzy nt. potencjalnych korzyści.
Aż 62% naukowców deklaruje, że są autorami rozwiązania, które nadaje sie do komercjali-zacji, zdaniem 1/3 naukowców przedsiębiorcy przejawiają zbyt mało inicjatywy w poszuki-waniu pól współpracy, 99% naukowców deklaruje chęć poszukiwania przedsiębiorców zain-teresowanych współpracą. (...)

2. w relacji nauka – administracja, administracja – nauka
• źle ukierunkowane wsparcie na rozwój innowacji,
• brak niektórych specjalistycznych kwalifikacji na rynku,
• brak kultury współpracy w sferze nauka-administracja,
• słabe systemy motywujące dla pracowników naukowych z tytułu współpracy z biznesem

3. w relacji biznes – administracja, administracja – biznes
• niedostosowanie oferty infrastruktury do potrzeb przedsiębiorców,
• zbyt skomplikowane procedury konkursowe wspierające rozwój innowacji w przedsię-biorstwach,
• brak zrozumienia wspólnoty interesów,
• współpraca inicjowana przez region rozumiana jest często przez pryzmat rozwoju spo-łecznego, a nie ekonomicznego (...)

Potrzeby i oczekiwania wobec współpracy biznes – nauka – administracja
Prowadzone badania wskazują, że wzrasta liczba przedsiębiorstw, które poszukują innowa-cyjnych rozwiązań, wzrasta również potrzeba poszerzania wiedzy, widoczny jest wzrost świadomości, że rozwój przedsiębiorstw uzależniony jest od podmiotów, które posiadają wie-dzę, a w tym przypadku współpraca ze środowiskiem naukowym staje się niezbędna. Nie-zbędna staje się rola administracji, która tworzy warunki, rozwija zasoby w postaci jednostek wsparcia, typu agencje rozwoju regionalnego. Współpraca w triadzie biznes-nauka-administracja jest widoczna szczególnie w strukturach klastrowych (...)

Potrzeby jakie formułują podmioty w zakresie współpracy rodzą kolejne pytania o to co po-winny proponować podmioty dla tworzenia i umacniania współpracy w sferze biznes-nauka-administracja.

Zachęcamy do zapoznania się z całością artykułu (link poniżej)

Pliki do pobrania:Kształtowanie współpracy w triadzie: Biznes-Nauka-Administracja
Tagi: przedsiębiorczość akademicka innowacje współpraca nauka-biznes
Źródło: Opracowanie własne eksperta; DlaFirmy.info.pl
Opracowano we współpracy z:
Górnośląska Agencja Przekształceń Przedsiębiorstw
http://gapp.pl
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Logo PO KL Logo UE