Kalendarz wydarzeń
Wrzesień 2020
PnWtŚrCzPtSoNd
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
282930    

Partnerzy

GARR SA
GAPP SA
FGRN SA

Rachunek przepływów pieniężnych cz. 2. Jak interpretować przepływy?


Porady ekspertów | Księgowość 2009-07-01 12:27:33

Artykuł archiwalny
Ten artykuł jest starszy niż 12 miesięcy.

Znając już budowę i zasady sporządzania rachunku przepływów pieniężnych, przystąpimy teraz do jego analizy. Szczególną uwagę zwrócimy na znak przepływów oraz często zaniedbywaną analizę wskaźnikową cash flow

Analiza wstępna – znak przepływów

Przy analizowaniu rachunku przepływów pieniężnych możliwe jest kilkanaście kombinacji otrzymanych z przepływów (+/-) z działalności operacyjnej, inwestycyjnej, finansowej oraz przepływów razem.

Prezentuje to tabela poniżej.

Tabela. Interpretacja rachunku przepływów pieniężnych (przepływy pieniężne netto)

 

Przypadek          z działalności operacyjnejz działalności inwestycyjnejz działalności finansowej Razem           
1      +    +   +    +
2      +    +    -    +
3      +    +    -    -
4      +    -    +    +
5      +    -    +     -
6      +        -    -    +
7      +    -    -    -
8      -    +    +    +
9      -    +    +    -
10      -    +    -    +
11      -    +    -     -
12      -    -    +    +
13      -    -    +    -
14      -    -     -    -


Oto przykładowe wnioski, jakie można wyciągnąć, interpretując rachunek przepływów pieniężnych:


Należy pamiętać, że nie jest to lista zamknięta, gdyż powodów i skutków występowania dodatnich (+) lub ujemnych (-) przepływów pieniężnych jest zdecydowanie więcej.


Analiza szczegółowa – wskaźniki

Analiza wskaźników przepływów pieniężnych jest doskonałym narzędziem pozwalającym interpretować płynność firmy. Analiza wskaźnikowa zostanie zaprezentowana na przykładzie liczbowym.

Tabela. Wybrane pozycje finansowe

 Rok ubiegły Rok bieżący
 Przepływy pieniężne z  działalności operacyjnej 4.651 5.650

Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej

- wpływy

- wydatki

-2.822

     198

-3.020

-1.105

     421

-1.526

Przepływy pieniężne z działalności finansowej –

- wpływy

– wydatki

-814 

   86

-900

2.329

2.929

 -600

Przepływy pieniężne netto, razem1.0156.874
Przychody ze sprzedaży47.56553.936
Amortyzacja843865
Zysk z działalności operacyjnej1.7931.509
Kapitał własny16.29016.488
Zadłużenie ogółem21.65423.460
Aktywa ogółem37.94439.948


Wskaźniki działalności operacyjnej
W tabeli zaprezentowano najważniejsze wskaźniki opisujące działalność operacyjną.

Pierwszy z nich informuje nas, jaki jest udział przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej w stosunku do przepływów pieniężnych ogółem. Podobny wskaźnik został obliczony dla pozostałych dwóch grup w przepływach. Uzyskane wielkości pokazują, jak znacząca jest dana grupa. W naszym przykładzie zdolność do generowania operacyjnych przepływów wynosi 0,82, a zatem jest to najważniejsza grupa rachunku przepływów pieniężnych.

Wskaźnik pieniężnej wydajności sprzedaży pokazuje, jaka średnio w danym okresie sprzedaż dokonywana jest w formie pieniężnej. W naszym przykładzie tylko co dziesiąta złotówka natychmiast trafia do kasy przedsiębiorstwa – reszta przybiera formę różnego rodzaju kredytowania.
Następny ze wskaźników jest relacją operacyjnych środków pieniężnych do wypracowanego zysku operacyjnego. Wysoki poziom wskaźnika wskazuje na prawidłowe gospodarowanie środkami pieniężnymi.

Następne dwa wskaźniki pokazują, jaki jest zwrot z zainwestowanych aktywów oraz kapitałów własnych. Jest to informacja o tym, ile operacyjnych środków zostało wypracowane z zainwestowanej jednostki kapitału. W naszym przykładzie odpowiednio 14,1 proc. aktywów oraz 34,3 proc. kapitału własnego. A zatem zwrot zainwestowanych 100 jednostek kapitału własnego przyniósł nadwyżkę w wysokości 34,3 jednostek.

Operacyjny wskaźnik płynności informuje natomiast o zdolności do bieżącego regulowania zadłużenia. W stosunku do roku ubiegłego obserwujemy wzrost tego wskaźnika (z 21,5 proc. do 24,1 proc.), co jest zjawiskiem pozytywnym i wskazuje na wyraźną poprawę kondycji finansowej.

Analizie należy również poddać, jaka część przepływów operacyjnych wynika z amortyzacji. Im wyższa wielkość tego udziału, tym większa zależność wyniku na działalności operacyjnej od czynnika, na który firma nie ma wpływu. Pożądany jest zatem jak najniższy poziom tego wskaźnika.

Tabela. Wskaźniki działalności operacyjnej

WskaźnikMetodyka liczenia Rok ubiegły Rok bieżący
Wskaźnik zdolności do generowania operacyjnych przepływów nettoprzepływy pieniężne z działalności operacyjnej / przepływy pieniężne razem4,580,82
Wskaźnik operacyjnej sprzedaży wydajnościWskaźnik operacyjnej sprzedaży wydajności9,8%10,5 %
 
Wskaźnik relacji do zysku operacyjnegoprzepływy pieniężne z działalności operacyjnej / zysk z działalności operacyjnej259,3%374,5%
Wskaźnik pieniężnej wydajności aktywówprzepływy pieniężne z działalności operacyjnej / aktywa ogółem12,3%14,1%
Stopa reinwestycji kapitału własnegoprzepływy pieniężne z działalności operacyjnej / kapitał własny28,6%34,3%
Operacyjny wskaźnik zadłużeniaprzepływy pieniężne z działalności operacyjnej / zadłużenie ogółem21,5%24,1%
przepływy pieniężne z działalności operacyjnej / zadłużenie ogółemamortyzacja / przepływy pieniężne z działalności operacyjnej18,1%15,3%


 
Wskaźniki działalności inwestycyjnej
Druga grupa wskaźników, o znacznie mniejszym znaczeniu dla zarządzania finansami, została oparta na przepływach pieniężnych z działalności inwestycyjnej. Należy tutaj przede wszystkim poddać analizie poniesione w okresie wydatki inwestycyjne i ich relację do wydatków ogółem oraz przepływy z działalności operacyjnej. Wskazane jest, aby wydatki inwestycyjne były jak najwyższe, a zatem i zadowalający jest wysoki poziom tego wskaźnika.

Tabela. Wskaźniki działalności inwestycyjnej

WskaźnikMetodyka liczenia Rok ubiegły Rok bieżący
Wskaźnik zdolności do generowania inwestycyjnych przepływów nettoprzepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej / przepływy pieniężne razem-2,78-0,16
Udział wydatków inwestycyjnych w wydatkach ogółemwydatki inwestycyjne / wydatki ogółem77,0138,1%
Wskaźnik pokrycia wydatków inwestycyjnychprzepływy pieniężne z działalności operacyjnej/wydatki inwestycyjne64,9%27,0%


Wskaźniki działalności finansowej
Ostatnią grupą są wskaźniki charakteryzujące przepływy finansowe. Pokazują one pozycję działalności finansowej w całych przepływach oraz relację wpływów i wydatków z tego tytułu. Wyraźna zmiana wskaźnika wystarczalności działalności finansowej z poziomu 0,10 w ubiegłym roku do 4,88 w bieżącym roku pokazuje, że firma rozpoczęła spłatę zaciągniętego wcześniej długu.

Analiza przepływów pieniężnych jest tylko uzupełnieniem podstawowej analizy wskaźnikowej. Może jednak dostarczać dodatkowych informacji o sposobie korzystania z posiadanych przez firmę środków pieniężnych.

Tabela .  Wskaźniki działalności finansowej

WskaźnikMetodyka liczenia Rok ubiegły Rok bieżący
Wskaźnik zdolności do generowania finansowych przepływów nettoPrzepływy pieniężne z działalności finansowej / przepływy pieniężne razem-0,800,34
Wystarczalność działalności finansowejWpływy z działalności finansowej / wydatki0,104,88

Jak pokazuje doświadczenie i praktyka ostatnich lat – tylko analiza przepływów pieniężnych pozwala szybko wykryć zbliżające się problemy płatnicze firmy.

Piotr Rybicki
biegły rewident

Tagi: przepływy pieniężne
Źródło: opracowanie autora, © DlaFirmy.info.pl
Opracowano we współpracy z:
Fundusz Górnośląski SA
http://www.fgrn.com.pl
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Logo PO KL Logo UE