Kalendarz wydarzeń
Kwiecień 2020
PnWtŚrCzPtSoNd
  12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930   

Partnerzy

GARR SA
GAPP SA
FGRN SA

Wyniki konkursu na kierunki zamawiane


Wiadomości | Dotacje 2009-06-22 11:04:22

Artykuł archiwalny
Ten artykuł jest starszy niż 12 miesięcy.

Lista rankingowa - wyniki konkursu ogłoszonego w ramach Poddziałania 4.1.2 Zwiększenie liczby absolwentów kierunków o kluczowym znaczeniu dla gospodarki opartej na wiedzy Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Została zakończona ocena merytoryczna wniosków nadesłanych w odpowiedzi na konkurs pn. Zwiększenie liczby absolwentów kierunków o kluczowym znaczeniu dla gospodarki opartej na wiedzy (konkurs zamknięty nr 1/POKL/4.1.2/2009, w ramach Poddziałania 4.1.2 programu Kapitał Ludzki).

Ocenie merytorycznej poddane zostało 163 wnioski. Spośród ocenionych wniosków:

* 59 uzyskało ocenę pozytywną (suma punktów z oceny merytorycznej wynosiła minimum 60 punktów i za spełnianie poszczególnych kryteriów merytorycznych przyznano co najmniej 60% wymaganej liczby punktów);
* 101 wniosków uzyskało ocenę negatywną (suma punktów z oceny merytorycznej była poniżej 60 punktów lub za spełnianie co najmniej jednego z kryteriów merytorycznych przyznano mniej 60% wymaganej liczby punktów);
* 3 wnioski zostały skierowane przez oceniających do ponownej oceny formalnej (dostrzeżono błędy formalne).

Zestawienie ocenianych merytorycznie wniosków, zarówno rozpatrzonych pozytywnie, jak i negatywnie, wraz z przyznaną liczbą punktów (średnia arytmetyczna z dwóch ocen, bądź punktacja trzeciego oceniającego), przedstawia Lista rankingowa (załączniki poniżej).

Biorąc pod uwagę kwotę przewidzianą na dofinansowanie projektów w ramach konkursu, zapisaną w Planie Działania oraz Dokumentacji konkursowej - 200 mln PLN oraz budżety zaplanowane przez wnioskodawców, środki finansowe otrzymają jedynie projekty, które uplasowały się na pozycjach od 1 do 27 (włącznie).

Pisma informujące poszczególnych projektodawców o wynikach konkursu, punktacją przyznaną ich wnioskom oraz kopiami Kart oceny merytorycznej zostaną przesłane pocztą na adres osoby podpisującej się pod oświadczeniem we wniosku (za potwierdzeniem odbioru) oraz drogą mailową i/lub faksem ze wskazaniem osoby wyznaczonej do kontaktów roboczych w danej instytucji.

Lista rankingowa - pozytywna ( 4.1.2_Lista_rankingowa_pozytywna_zatwierdzona.pdf 2350,9 kB )

Lista rankingowa - negatywna ( 4.1.2_Lista_rankingowa_negatywna_zatwierdzona.pdf 3446,5 kB )

Tagi: kierunki zamawiane wyniki konkursu 4.1.2 PO KL
Źródło: MNiSW
Opracowano we współpracy z:
Górnośląska Agencja Przekształceń Przedsiębiorstw
http://gapp.pl
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Logo PO KL Logo UE