Kalendarz wydarzeń
Lipiec 2020
PnWtŚrCzPtSoNd
  12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031  

Partnerzy

GARR SA
GAPP SA
FGRN SA

Pierwszy krok to dobry pomysł i wizja realizacji, kolejne dwa i pół zrobimy wspólnie


Wiadomości | Szkolenia 2005-02-01 14:54:07

Artykuł archiwalny
Ten artykuł jest starszy niż 12 miesięcy.

We wrześniu 2005 r. Górnośląska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Katowicach rozpocznie realizację projektu "2.5 kroku do przodu" skierowanego do osób rozpoczynających działalność gospodarczą. Uczestnicy projektu otrzymają dwa rodzaje pomocy. Jedno w postaci szkoleń, doradztwa oraz bieżącej opieki merytorycznej. Drugie polegające na wsparciu finansowym.

Grupa docelowa, czyli do kogo skierowany jest projekt?
W projekcie mogą wziąć udział osoby fizyczne nie zarejestrowane jako bezrobotne, chcące założyć własną działalność gospodarczą, zamieszkałe na terenie województwa śląskiego.
Z udziału wyłączone są osoby, które prowadziły działalność po 1.01.2004r. nawet jeżeli obecnie jest ona zawieszona lub zlikwidowana.

W projekcie weźmie udział 20 osób.

Jak długo to potrwa, czyli czas trwania projektu?
Projekt potrwa od 1 września 2005 do 28 lutego 2007.

Gdzie, czyli miejsce realizacji działań?
Biuro projektu mieścić się będzie w siedzibie Górnośląskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. w Katowicach. Spotkania szkoleniowe i doradcze odbywać się będą również w Katowicach.
Działalność gospodarcza zakładana w ramach Projektu musi zostać zarejestrowana na terenie województwa śląskiego.

Co będziemy robić, czyli działania w projekcie?
Działania obejmują trzy zakresy:

1. Usługi doradczo-szkoleniowe:

Przez cały okres trwania projektu zapewniona będzie opieka doradcy - pracownika GARR.

2. Przekazywanie wsparcia pomostowego.
Od momentu założenia działalności gospodarczej, przez 6 miesięcy, uczestnik projektu otrzyma określoną kwotę wsparcia finansowego.

3. Jednorazowa dotacja inwestycyjna na rozwój działalności.
Uczestnik projektu może ubiegać się o jednorazową dotację w wysokości maksymalnie 5.000 EURO (stanowi ona 75% wartości inwestycji, pozostałe 25% zapewnia uczestnik projektu).

Co zrobić, aby poszerzyć wiedzę, czyli warunki uzyskania pomocy szkoleniowo-doradczej?
Pomoc szkoleniowo-doradcza jest udzielana na podstawie umowy zawartej między odbiorcą a GARR, określającej formę i wartość pomocy, którą będzie objęty odbiorca. Odbiorca zobowiązany będzie do regularnego uczestnictwa w szkoleniach i spotkaniach, aktywnej współpracy z doradcą indywidualnym oraz innymi odbiorcami oraz do przekazywania GARR informacji dla potrzeb monitoringu projektu.

Co zrobić, aby ułatwić sobie start, czyli warunki uzyskania wsparcia pomostowego?
Każdy beneficjent ma prawo ubiegać się o wsparcie pomostowe w formie comiesięcznych dotacji w wysokości 700 zł na pokrycie obligatoryjnych opłat. Uprawnienie do wsparcia finansowego przysługuje dopiero po zarejestrowaniu działalności zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Osoby muszą spełniać kryteria określone dla mikroprzedsiębiorcy.
Wsparcie pomostowe występuje w dwóch formach:
a) podstawowe wsparcie pomostowe, przez okres pierwszych 6-mcy działalności (liczonych od zarejestrowania firmy zgodnie z obowiązującymi przepisami)
b) przedłużone wsparcie pomostowe, przysługujące do 12 miesiąca od momentu zarejestrowania działalności

Wsparcie pomostowe przyznawane jest na podstawie wniosku złożonego przez uczestnika projektu do GARR (pomoc w opracowaniu i przygotowaniu wniosków będzie elementem projektu).
Do wniosku powinny być załączone dokumenty poświadczające rozpoczęcie działalności oraz biznsplan na okres 2 lat działalności firmy. Przed wypłatą drugiej transzy odbiorca zobowiązany jest udokumentować powstanie obowiązku opłacania składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne.
Przedłużone wsparcie pomostowe przyznawane jest w przypadku, gdy mimo utrzymującej się słabej kondycji finansowej odbiorcy projektu, istnieje celowość kontynuowania udzielania mu pomocy. Wsparcie to przyznawane jest na podstawie wniosku złożonego do GARR. Decyzję o przyznaniu wsparcia podejmuje Instytucja Wdrażająca. Zarówno wsparcie podstawowe, jak i przedłużone udzielane jest na podstawie umowy, która określa w szczególności wartość i warunki wypłaty środków oraz stanowi podstawę wypłacenia środków.

Zgodnie z harmonogramem Projektu uczestnik powinien założyć firmę najpóźniej w grudniu 2005, aby mieć możliwość ubiegania się o przedłużone wsparcie pomostowe w pełni wysokości. Pamiętać jednak należy, że wsparcie to udzielane jest tylko w uzasadnionych przypadkach.

Co z wyposażeniem, środkami trwałymi, czyli warunki uzyskania jednorazowej dotacji inwestycyjnej?
Dotacja przeznaczona jest na sfinansowanie pierwszych wydatków/inwestycji umożliwiających funkcjonowanie nowopowstałego mikroprzedsiębiorstwa (np. zakup drobnego sprzętu, mebli itp.). Wsparcie to przyznawane jest na podstawie wniosku (wraz z załącznikami) złożonego do GARR. Decyzję o przyznaniu wsparcia podejmuje Instytucja Wdrażająca. Wysokość dotacji uzależniona jest od wykazanych potrzeb związanych z planowaną inwestycją, jednakże maksymalnie wynosi ona 5000 EUR. Odbiorca jest zobowiązany do zapewnienia wkładu własnego w wysokości 25% kosztów kwalifikowanych inwestycji. Środki wypłacane są na podstawie umowy zawartej przez odbiorcę z GARR.

Kontakt:
Katarzyna Renka

Koordynator Projektu
k.renka@garr.pl

Masz pytanie dotyczące uzyskania dotacji z UE? Zadaj pytanie na forum naszym specjalistom.
Tagi: biuro kontakt teren uczestnictwo doradztwo moment społeczne 2005 szkolenia wysokość uczestnik wsparcia województwo zakup realizacja rozwój wartość instytucja warunek agencja działania usługi dokument koszty inwestycja pomoc dotacja działalność firma projekt prawo pracownik informacja działalności 2007 osoba umowa wniosek przypadek należy euro
Opracowano we współpracy z:
Górnośląska Agencja Rozwoju Regionalnego SA
http://garr.pl
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Logo PO KL Logo UE