Kalendarz wydarzeń
Lipiec 2020
PnWtŚrCzPtSoNd
  12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031  

Partnerzy

GARR SA
GAPP SA
FGRN SA

Czym jest czas pracy i co się do niego wlicza?


Porady ekspertów | Zarządzanie 2008-11-04 08:38:32

Artykuł archiwalny
Ten artykuł jest starszy niż 12 miesięcy.

Do czasu pracy wlicza się nie tylko okres faktycznego świadczenia pracy ale również pewne okresy, w trakcie których pracownik wprawdzie nie wykonuje swoich zwykłych obowiązków, a mimo to pozostaje w dyspozycji pracodawcy.

Czasem pracy jest czas, w którym pracownik pozostaje w dyspozycji pracodawcy w zakładzie pracy lub w innym miejscu wyznaczonym do wykonywania pracy (art. 128 §1 KP). Jak łatwo dostrzec, powyższa definicja nie utożsamia czasu pracy z faktycznym świadczeniem przez pracownika pracy lecz jest od niego szersza.

Przez pozostawanie w dyspozycji pracodawcy rozumie się psycho-fizyczną gotowość pracownika do wykonywania pracy określonej w treści umowy o pracę. Za niewystarczające należy więc uznać samo stawienie się pracownika do pracy, jeżeli jego stan psycho-fizyczny uniemożliwia mu świadczenie pracy.

Przykład

Kamil P. – murarz stawił się do pracy w stanie nietrzeźwości. W związku z powyższym brygadzista nie dopuścił go w tym dniu do pracy. Praca na budowie należy do szczególnie niebezpiecznych. Wiąże się ona bowiem z pracą na wysokości, przy użyciu urządzeń elektrycznych, w związku z czym wymaga od pracownika pełnej percepcji. Stawienie się przez murarza do pracy w stanie nietrzeźwości wyłącza jego gotowość psycho-fizyczną do jej wykonywania, zatem czas spędzony na terenie budowy nie będzie wliczony do czasu pracy.

Okresy wliczane do czasu pracy

Do czasu pracy wlicza się – oprócz czasu efektywnej pracy i okresów pozostawania w dyspozycji pracodawcy – również inne okresy, takie jak:

Dyżur

Czasem dyżuru jest czas w którym pracownik, na polecenie pracodawcy, pozostaje poza normalnymi godzinami pracy w gotowości do jej świadczenia (art. 1513 KP). Może być on pełniony w zakładzie pracy lub w innym miejscu wyznaczonym przez pracodawcę – tj. również w domu pod telefonem.

Zapamiętaj!

Co do zasady czas dyżuru nie jest wliczany do czasu pracy. Jedynie czas, w którym pracownik w trakcie dyżuru faktycznie wykonywał pracę będzie zaliczany do czasu pracy.

Podróż służbowa

Czas zużyty na wykonanie zadania, które jest celem podróży służbowej, jest oczywiście czasem pracy. Jednakże nie wlicza się doń czasu dojazdu pracownika – w ramach podróży służbowej – do miejsca wykonywana pracy oraz czas powrotu. W trakcie jego trwania pracownik nie wykonuje bowiem pracy (chyba, że jest np. kierowcą).

Wyjątek stanowi sytuacja, w której czas przejazdu w podróży służbowej przypada na godziny pracy danego pracownika, wynikające z obowiązującego go rozkładu czasu pracy w miejscu stałej pracy (wyrok SN z 27.10.1981 r., I PR 85/81, OSNCP z 1982 r., Nr 5-6, poz. 76).

Przykład

W siedzibie firmy praca świadczona jest w godzinach 8:00 – 16:00. Jeden z pracowników został wysłany w delegację służbową do Gdańska, gdzie miał spotkać się w klientem o godzinie 12:00. W związku z powyższym wyjechał z Warszawy o godzinie 7:00. Spotkanie zakończyło się o 15:00, a o 20:00 pracownik wrócił do Warszawy. W takim przypadku do czasu pracy należy zaliczyć:

Szkolenie

O tym czy czas trwania szkolenia należy wliczyć do czasu pracy pracownika decyduje przede wszystkim rodzaj szkolenia.

Z całą pewnością do czasu pracy wlicza się szkolenia z zakresu bhp i to zarówno wstępne, jak i okresowe (art. 2373 §2 KP). Co do zasady powinny być one organizowane w czasie pracy, a jeśli z jakichś względów muszą się odbyć poza godzinami pracy, to czas ich trwania należy zaliczyć do czasu pracy. Mogą więc one spowodować przekroczenie obowiązujących norm czasu pracy, a wtedy dojdzie do pracy w godzinach nadliczbowych.

Czas trwania innych szkoleń (np. podwyższających kwalifikacje pracowników) nie musi być wliczany do czasu pracy, chyba że odbywają się one w trakcie czasu pracy pracownika, zgodnie z obowiązującym go rozkładem czasu pracy. Jeśli więc takie szkolenie odbędzie się po godzinach pracy, albo w dzień wolny od pracy, to pracownicy nie zachowują z tego tytułu prawa do wynagrodzenia za godziny nadliczbowe ani czasu wolnego od pracy.

Oczywiście pracodawca może w przepisach wewnątrzzakładowych (np. układzie zbiorowym pracy, regulaminie pracy) postanowić, że do czasu pracy zaliczane będą wszystkie szkolenia, w których udział pracowników jest obowiązkowy.

Masz pytanie dotyczące uzyskania dotacji z UE? Zadaj pytanie na forum naszym specjalistom.
Tagi: nauka teren świadczenia wyrok szkolenia klient stanowisko godzina warunek wymiar firma praca prawo ustawa pracownik program umowa cel pracodawca zasada przypadek należy
Źródło: egospodarka.pl
Opracowano we współpracy z:
Górnośląska Agencja Rozwoju Regionalnego SA
http://garr.pl
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Logo PO KL Logo UE