Kalendarz wydarzeń
Wrzesień 2020
PnWtŚrCzPtSoNd
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
282930    

Partnerzy

GARR SA
GAPP SA
FGRN SA

Zwolnienie pracownika: jak ustalić wysokość odprawy?


Porady ekspertów | Kadry 2008-07-24 15:54:28

Artykuł archiwalny
Ten artykuł jest starszy niż 12 miesięcy.

Odprawę oblicza się tak jak ekwiwalent za urlop. Istnieją jednak różnice. Ponieważ stanowi ona wielokrotność miesięcznego wynagrodzenia, obliczając ją wystarczy, gdy ustalisz wynagrodzenie miesięczne czyli podstawę wymiaru. Nie dzielisz jej natomiast przez współczynnik i nie wykonujesz następnych kroków.

1, 2 lub 3 – miesięczne wynagrodzenie

Wysokość odprawy uzależniona jest od zakładowego stażu pracy i jest równa:

Uwaga!

Wysokość odprawy nie może przekraczać kwoty 15-krotnego minimalnego wynagrodzenia za pracę, obowiązującego w dniu rozwiązania stosunku pracy.

Oblicz okres zatrudnienia w Twojej firmie

Przy ustalaniu zakładowego stażu pracy wlicz wszelkie okresy zatrudnienia w Twojej firmie, bez względu na rodzaj umowy (lub inną podstawę nawiązania stosunku pracy np. powołanie, mianowanie, wybór) oraz przerwy pomiędzy nimi (por. uchwała 7 sędziów SN z 15 stycznia 2003 r. – III PZP 20/02, OSNP 2004, nr 1 poz. 4).

Okres zatrudnienia u poprzedniego pracodawcy wlicz tylko wtedy, gdy nowy pracodawca jest następcą poprzedniego (zwłaszcza w przypadku przejścia zakładu pracy na innego właściciela).

Nie wliczasz gdy nic nie robił, wliczasz, gdy poszedł „w kamasze”

Do stażu niezbędnego przy odprawie nie wliczaj tych okresów niewykonywania pracy, które w przypadku innych uprawnień są wliczane (np. okresu pobierania zasiłku dla bezrobotnych, okresu pracy w gospodarstwie rolnym).

Do stażu niezbędnego przy odprawie wliczaj natomiast okres odbywania zasadniczej służby wojskowej, ale tylko pracownikowi, który:

Na takich samych zasadach musisz wliczyć okres służby zastępczej.

Odprawę liczysz podobnie (ale nie identycznie) jak urlop

Obliczanie odprawy – krok po kroku

Załóżmy, że umowa o pracę zostaje rozwiązana w lipcu:

          o jeżeli w kwietniu, maju i czerwcu nie przepracował wszystkich dni np. z powodu choroby, to wynagrodzenia za ten okres dzieli się przez liczbę dni przepracowanych i uzyskany w ten sposób wynik mnoży przez liczbę dni jaką przepracowałby w tym okresie, gdyby nie był nieobecny, w ramach normalnego wymiaru czasu pracy (bez godzin nadliczbowych)
          o jeżeli nie przysługiwało mu zmienne wynagrodzenie przez cały ten okres lub jego część, ale obejmującą pełne miesiące - np. od 1 do 31 maja był na urlopie bezpłatnym, to należy uwzględnić najbliższe przepracowane miesiące, a więc w tym przypadku: marzec, kwiecień i czerwiec
          o jeżeli otrzymał wynagrodzenie ze zmiennych składników wynagrodzenia za okres krótszy niż przyjęty do ustalenia podstawy wymiaru np. rozwiązanie umowy nastąpiło po 2 miesięcznym okresie zatrudnienia – do podstawy wymiaru odprawy przyjąć należy wynagrodzenia faktycznie wypłacone.

Przykład obliczania odprawy gdy umowa została rozwiązana 31 lipca:

A/ Wynagrodzenie w stałej wysokości + zmienne składniki wynagrodzenia – odprawa jednomiesięczna.

Pracownik otrzymywał wynagrodzenie zasadnicze w kwocie – 1200 zł., dodatek stażowy – 240 zł. (20% wynagrodzenia zasadniczego) oraz zmienną premię miesięczną w okresie kwiecień –czerwiec w kwocie 180 + 240 + 360 = 780 zł., czyli przeciętnie 260 zł. (780:3=260 zł).
Podstawa wymiaru: 1200+240+260=1700
Odprawa: 1700 zł.

B/ Wyłącznie zmienne składniki wynagrodzenia – odprawa dwumiesięczna.

Pracownik otrzymywał wynagrodzenie godzinowe 10 zł. oraz zmienne premie miesięczną i kwartalną. W kwietniu, maju i czerwcu wypłacono mu wynagrodzenie zasadnicze w kwocie: 1680+1760+1780=5200 zł., premie miesięczne w kwocie: 249+310+160=719 zł., oraz w okresie 12 poprzedzających lipiec miesięcy cztery premie kwartalne w wysokości 600+400+700+700=2400 zł.
Podstawa wymiaru: [(5200+719):3]+[2400:12]=1973+200=2173
Odprawa: 2173x2=4346 zł.

C/ Zmienne składniki wynagrodzenia i nieobecność w pracy z powodu choroby w okresie, z którego ustala się podstawę wymiaru – odprawa trzymiesięczna.

Pracownik od 8 maja do 12 maja przebywał na zwolnieniu lekarskim. W okresie 3 miesięcy (kwiecień, maj, czerwiec) powinien przepracować 65 dni, a przepracował 60, uzyskując wynagrodzenie zasadnicze w wysokości 4800 zł. i premie miesięczne w kwocie 572 zł. W sumie 5 372 zł.
Podstawa wymiaru: [(5 372:60)x65]:3=5819,66:3=1939 zł.
Odprawa: 1 939 x 3 = 5817 zł.

Taki sposób obliczania potwierdza uchwała SN z dnia 9 maja 2000 r. III ZP 12/00 (OSNP 2000, nr 22, poz. 806).

Podstawa prawna:


Masz pytanie dotyczące uzyskania dotacji z UE? Zadaj pytanie na forum naszym specjalistom.
Tagi: rozwiązania polityk polityka wysokość stawka wynik 2004 godzina urlop wymiar kwota firma praca prawo ustawa pracownik umowa pracodawca zasada przypadek należy
Źródło: egospodarka.pl
Opracowano we współpracy z:
Górnośląska Agencja Rozwoju Regionalnego SA
http://garr.pl
~Alicja
2010-12-30 14:39:35

W tym problem, bo do ekwiwalentu za urlop też pracodawca nie wliczył mi rocznej premii /wypłaconej w kwietniu, tylko od pensji zasadniczej i nie wiem czy to było prawidłowe,
pozdrawiam
Alicja

~Alicja
2010-12-30 11:01:26

A jak powinna być ustalona wysokość odprawy,jeśli wynagrodzenie było stałe a w kwietniu została wypłacoan premia roczna za 2009, czy powinna ona wejść do wyliczenia wysokości odprawy.
Rozwiązanie umowy nastąpiło 30.06.2010 po 3-mies. okresie wypowiedzenia?
Premia roczna nie była wliczana przez pracodawcę również do wyliczenia ekwiwalentu za burlop, czy to było prawidłowe?

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Logo PO KL Logo UE