Kalendarz wydarzeń
Lipiec 2020
PnWtŚrCzPtSoNd
  12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031  

Partnerzy

GARR SA
GAPP SA
FGRN SA

Od czego zależy wymiar urlopu wypoczynkowego?


Porady ekspertów | Zarządzanie 2008-07-16 11:17:24

Artykuł archiwalny
Ten artykuł jest starszy niż 12 miesięcy.

Do stażu wpływającego na wymiar urlopu wypoczynkowego wlicza się, poza latami nauki i stażem pracy, niektóre okresy zawieszenia trwania stosunku pracy oraz okresy, które nie są co prawda okresami zatrudnienia, ale traktowane są jako równorzędne.

Wymiar urlopu wypoczynkowego uzależniony jest przede wszystkim od ogólnego stażu pracy pracownika, czyli od tego, jak długo pozostawał on w pracowniczym stosunku pracy. Obliczając go, zlicza się wszystkie okresy poprzedniego zatrudnienia, bez względu na rodzaj wykonywanej pracy, wymiar czasu pracy, przerwy w zatrudnieniu oraz sposób zakończenia stosunku pracy.

W celu obliczenia stażu urlopowego należy brać pod uwagę okresy nauki uwzględnione w art. 155 K. p.. Zatem do okresu pracy, od którego zależy wymiar urlopu, wlicza się z tytułu ukończenia:

  1. zasadniczej lub innej równorzędnej szkoły zawodowej - przewidziany programem nauczania czas trwania nauki, nie więcej jednak niż 3 lata,
  2. średniej szkoły zawodowej - przewidziany programem nauczania czas trwania nauki, nie więcej jednak niż 5 lat,
  3. średniej szkoły zawodowej dla absolwentów zasadniczych (równorzędnych) szkół zawodowych - 5 lat,
  4. średniej szkoły ogólnokształcącej - 4 lata,
  5. szkoły policealnej - 6 lat,
  6. szkoły wyższej - 8 lat.

Powyższe okresy nauki nie podlegają sumowaniu. Dodatkowo jeżeli w czasie zatrudnienia pracownik pobierał naukę, do okresu pracy, od którego zależy wymiar urlopu, wlicza się bądź okres zatrudnienia, w którym była pobierana nauka, bądź okres nauki, zależnie od tego, co jest korzystniejsze dla pracownika.

Do stażu pracy, warunkującego uprawnienia urlopowe zatrudnionego, wlicza się także inne okresy wskazane przez przepisy Kodeksu Pracy oraz przepisy szczególne. Zaliczeniu podlega między innymi na podstawie art. 361 § 2 K. p. okres, za który przysługuje odszkodowanie w sytuacji skrócenia okresu wypowiedzenia umowy o pracę zawartej na czas nieokreślony, którego powodem było ogłoszenie upadłości, likwidacji pracodawcy albo zmniejszenie zatrudnienia z przyczyn niedotyczących pracowników.

Pracownikowi, który podjął pracę w wyniku przywrócenia do pracy, wlicza się do okresu zatrudnienia okres pozostawania bez pracy, za który przyznano wynagrodzenie oraz okres odpowiadający okresowi, za który przyznano odszkodowanie (art. 51 K. p.) z powodu bezprawnego wypowiedzenia lub rozwiązania umowy o pracę przez pracodawcę. W pierwszym przypadku pracownik musi jednak co najmniej zgłosić gotowość do podjęcia pracy w ciągu siedmiu dni od momentu przywrócenia.

W przypadku, kiedy za zgodą pracownika, wyrażoną na piśmie, pracodawca udziela pracownikowi urlopu bezpłatnego w celu wykonywania pracy u innego pracodawcy, czas trwania tego urlopu wlicza się do okresu pracy, od którego zależą uprawnienia pracownicze u dotychczasowego pracodawcy (art. 1741 K. p.). Okres ten ujmowany jest zatem w okresie zatrudnienia, ale wyłącznie u przełożonego, który udzielił w/w urlopu.

Zgodnie z § 5 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej oraz Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 12 października 1993 r. w sprawie zasad i warunków podnoszenia kwalifikacji zawodowych i wykształcenia ogólnego dorosłych (Dz. U. nr 103, poz. 472 ze zm.) okres urlopu bezpłatnego, udzielonego pracownikowi podejmującemu naukę w szkole bez skierowania zakładu pracy, podlega wliczeniu do stażu pracy warunkującego nabycie prawa do urlopu oraz jego wymiar. Podobnie jak w przypadku urlopu bezpłatnego udzielanego pracownikowi młodocianemu w okresie ferii szkolnych, którego okres w wymiarze nieprzekraczającym, łącznie z urlopem wypoczynkowym 2 miesięcy, wlicza się do okresu pracy, od którego zależą uprawnienia pracownicze (art. 205 § 4 K. p.).

Do okresu, od którego zależy wymiar urlopu wypoczynkowego, wlicza się również inne okresy opisane w przepisach szczególnych:

Powyższe zestawienie nie zawiera wszystkich okresów tzw. zaliczalnych do stażu urlopowego. Są one uregulowane prawnie w przepisach szczególnych.

Należy jednak pamiętać o dosyć często spotykanym i stwarzającym problemy okresie prowadzenia działalności gospodarczej. Do pracowniczego stażu pracy nie wlicza się okresu prowadzenia działalności na własny rachunek (w myśl przepisów prawa pracy nie jest to okres zatrudnienia) oraz okresów wykonywania pracy na podstawie umów cywilnoprawnych (a więc: umowy zlecenia, o dzieło, agencyjnej i kontraktu menedżerskiego).

Do okresu pracy, od którego zależą uprawnienia pracownicze, zgodnie z art. 174 K. p. nie wlicza się również okresu urlopu bezpłatnego, z wyjątkiem przypadków uregulowanych odmiennie przepisami szczególnymi (niektóre zostały opisane powyżej).

Obliczając zatem staż urlopowy należy pamiętać o wymienionych wyżej sytuacjach i nie ograniczać się wyłącznie do okresu zatrudnienia oraz nauki, ale pamiętać także o okresach zaliczalnych określonych w przepisach K. p., i innych aktach prawnych.

Tagi: nauka obszar umowy promocja moment rozwiązania rachunek polityka polityk problem wynik 2004 unia urlop instytucja przepisy warunek wymiar praca rok prawo ustawa polski pracownik program działalności umowa cel pracodawca termin zasada rynek przypadek europejski należy
Źródło: egospodarka.pl
Opracowano we współpracy z:
Górnośląska Agencja Rozwoju Regionalnego SA
http://garr.pl
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Logo PO KL Logo UE