Kalendarz wydarzeń
Sierpień 2020
PnWtŚrCzPtSoNd
     12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31      

Partnerzy

GARR SA
GAPP SA
FGRN SA

Finansowanie świadczeń medycznych, przychód pracownika i koszt uzyskania przychodów


Porady ekspertów | Księgowość 2008-07-08 09:55:34

Artykuł archiwalny
Ten artykuł jest starszy niż 12 miesięcy.

Jak opodatkowane są świadczenia medyczne na rzecz pracowników, finansowane przez pracodawcę?

Zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 90 wolna od podatku dochodowego jest wartość świadczeń przyznanych zgodnie z odrębnymi przepisami przez pracodawcę na podnoszenie kwalifikacji zawodowych i wykształcenia ogólnego pracownika, z wyjątkiem wynagrodzeń otrzymywanych za czas urlopu szkoleniowego oraz za czas zwolnień z części dnia pracy, podejmującym naukę w szkołach lub podnoszącym kwalifikacje zawodowe w formach pozaszkolnych.

Zakres świadczeń, które mogą korzystać z tego zwolnienia określa rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej oraz Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie zasad i warunków podnoszenia kwalifikacji zawodowych i wykształcenia ogólnego dorosłych.

Zgodnie z tym rozporządzeniem zakład pracy może przyznać pracownikowi który podejmuje naukę w szkole na podstawie skierowania zakładu pracy, dodatkowe świadczenia, a w szczególności:

1) zwrócić koszty przejazdu, zakwaterowania i wyżywienia na zasadach obowiązujących przy podróżach służbowych na obszarze kraju, o ile nauka odbywa się w innej miejscowości niż miejsce zamieszkania i miejsce pracy pracownika,
2) pokryć koszty podręczników i innych materiałów szkoleniowych,
3) pokryć opłaty za naukę, pobierane przez szkołę,
4) udzielić dodatkowego urlopu szkoleniowego.

Świadczenia wymienione w punktach 1 – 3 podlegają zwolnieniu od podatku.

Według ostatnich interpretacji urzędów, do odrębnych przepisów o których mowa w tym przepisie należy również zaliczyć Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 3 lutego 2006 r. w sprawie uzyskiwania i uzupełniania przez osoby dorosłe wiedzy ogólnej, umiejętności i kwalifikacji zawodowych w formach pozaszkolnych (Dz. U. z dnia 27 lutego 2006 r.). Rozporządzenie to określa szczegółowo w jakich formach mogą być prowadzone pozaszkolne formy dokształcania. Zgodnie z tym rozporządzeniem uzyskiwanie i uzupełnianie przez osoby dorosłe wiedzy ogólnej, umiejętności i kwalifikacji zawodowych odbywa się w następujących pozaszkolnych formach kształcenia:

1) kurs;
2) kurs zawodowy;
3) seminarium;
4) praktyka zawodowa.

Kurs jest pozaszkolną formą kształcenia o czasie trwania nie krótszym niż 30 godzin zajęć edukacyjnych, której ukończenie umożliwia uzyskanie lub uzupełnienie wiedzy ogólnej, umiejętności lub kwalifikacji zawodowych, realizowaną zgodnie z programem nauczania przyjętym przez organizatora kształcenia. Organizatorem szkolenia może być publiczna i niepubliczna: placówka kształcenia ustawicznego, placówka kształcenia praktycznego oraz ośrodek dokształcania i doskonalenia zawodowego, prowadzący kształcenie ustawiczne w formach pozaszkolnych, a także osobę prawną i fizyczną prowadzącą działalność oświatową, wymienioną w ustawie o systemie oświaty, obejmującą prowadzenie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych, dla której uzyskała akredytację.

Tak więc zgodnie z interpretacjami organów podatkowych tylko wydatki na szkolenia prowadzone przez „organizatorów szkolenia” posiadających stosowną akredytację korzystałyby ze zwolnienia i nie byłyby zaliczane do przychodu pracownika.

Interpretację taką wydał na przykład Drugi Mazowiecki Urząd Skarbowy w Warszawie w dniu 18 czerwca 2007 r. (1472/DPC/415-61/07/PK), w której stwierdził: „W przypadku nieposiadania przez niego (organizatora szkoleń – przyp.) takiej akredytacji nie jest on organizatorem kształcenia w rozumieniu rozporządzenia, a więc prowadzone przez niego zajęcia nie stanowią pozaszkolnych form kształcenia, o których mowa w rozporządzeniu, co oznacza, że przychody z tytułu uczestnictwa pracowników spółki w tym szkoleniach nie korzystają ze zwolnienia, gdyż świadczenia nie są przyznawane na podstawie przepisów rozporządzenia z 12 października 1993 r. Błędne jest więc stanowisko spółki, że do zastosowania ww. zwolnienia nie jest konieczne, aby organizator kształcenia posiadał akredytację, o której mowa w art. 83a ust. 2 ustawy z 7 września 1991 r. o systemie oświaty”.

Stanowisko to nie wydaje się uzasadnione w świetle literalnego brzmienia art. 21 ust. 1 pkt 90 updof. Jak wynika z tego przepisu, ze zwolnienia można skorzystać, jeśli wykażemy, że świadczenie zostało pracownikowi przyznane „zgodnie z odrębnymi przepisami” na podnoszenie jego kwalifikacji zawodowych i wykształcenia ogólnego.

Takim „odrębnym przepisem” jest rozporządzenie ministra edukacji narodowej oraz ministra pracy i polityki socjalnej z 22 października 1993 r. To właśnie ono określa rodzaj świadczeń, jakie od pracodawcy mogą otrzymać pracownicy chcący podnosić swoje kwalifikacje zawodowe lub wykształcenie ogólne. Rozporządzenie to wydane zostało na podstawie art. 103 kodeksu pracy, zgodnie z którym „w zakresie i na warunkach ustalonych, w drodze rozporządzenia, przez ministra edukacji narodowej oraz ministra pracy i polityki socjalnej pracodawca ułatwia pracownikom podnoszenie kwalifikacji zawodowych”.

"Odrębnym przepisem” (od którego zależy zwolnienie podatkowe) nie jest natomiast rozporządzenie ministra edukacji i nauki z 3 lutego 2006 r. w sprawie uzyskiwania i uzupełniania przez osoby dorosłe wiedzy ogólnej, umiejętności i kwalifikacji zawodowych w formach pozaszkolnych (Dz.U. nr 31, poz. 216). Ten akt prawny nie określa bowiem zasad przyznawania świadczeń pracownikom z tytułu podnoszenia przez nich kwalifikacji, a zwrot „zgodnie z odrębnymi przepisami” dotyczy przecież słów „przyznanie świadczeń”, a nie „podnoszenie kwalifikacji”.

Mariusz Makowski, doradca podatkowy

Tagi: nauka obszar uczestnictwo świadczenia umiejętności interpretacja rozporządzenie praktyka urząd opłaty szkolenia seminarium polityk polityka wiedza rzecz stanowisko kraj wydatek godzina urlop zwrot przepisy 2006 warunek spółki działalność praca podatek ustawa pracownik program 2007 osoba pracodawca zasada przypadek koszt należy system
Źródło: onet.pl
Opracowano we współpracy z:
Górnośląska Agencja Rozwoju Regionalnego SA
http://garr.pl
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Logo PO KL Logo UE