Kalendarz wydarzeń
Kwiecień 2020
PnWtŚrCzPtSoNd
  12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930   

Partnerzy

GARR SA
GAPP SA
FGRN SA

Nowe prawo zamówień publicznych


Wiadomości | Zarządzanie 2008-06-23 10:39:44

Artykuł archiwalny
Ten artykuł jest starszy niż 12 miesięcy.

Do konsultacji społecznych i międzyresortowych trafiły właśnie projekty aktów wykonawczych do nowelizowanej ustawy Prawo zamówień publicznych. Zmiany obejmą m.in. rozporządzenie w sprawie wzoru ogłoszeń zamieszczanych w BIP.

Projekt rozporządzenia w sprawie wzorów ogłoszeń zamieszczanych w Biuletynie Zamówień Publicznych
Projekt dostosowuje obecne rozwiązania do przepisów, które wejdą w życie wraz nowelizacją Prawa zamówień publicznych, która obecnie znajduje się w drugim czytaniu w Sejmie. Chodzi w szczególności o możliwość zmiany ogłoszenia zamieszczonego w Biuletynie Zamówień Publicznych, a także obowiązek zamieszczania ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych w przypadku wszczęcia postępowania w trybie licytacji elektronicznej.

Projekt rozporządzenia w sprawie protokołu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
Zmiany związanych są z rozszerzeniem możliwości dokonywania zmian w ogłoszeniach publikowanych w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, a także ze zmianami w systemie kontroli sprawowanej przez Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych oraz w systemie rozpoznawania środków ochrony prawnej. Większość rozwiązań zawartych w projekcie rozporządzenia jest zbieżna z rozwiązanymi zawartymi w obecnie obowiązującym rozporządzeniu.

Projekt rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane
Zmiany dotyczą umożliwienia ubiegania się o udzielenie zamówienia przez wykonawców, którzy w momencie składania oferty lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu nie dysponują potencjałem technicznym lub osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, lecz przedstawią pisemne zobowiązanie innego podmiotu do udostępnienia takich osób lub takiego potencjału.

Projekt rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie wysokości oraz sposobu pobierania wpisu od odwołania oraz rodzajów kosztów w postępowaniu odwoławczym i sposobu ich rozliczenia
Zmiany dotyczą to w szczególności możliwości wnoszenia odwołań również w postępowaniach, których wartość nie przekracza kwoty odpowiednio 133 000 euro, 206 000 euro w zależności od rodzaju zamawiającego.

Proponuje się obniżenie wysokości wpisu od odwołania w stosunku do obecnego stanu prawnego. Wysokość wpisu będzie zależna od wartości i rodzaju zamówienia.

Projekt rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie regulaminu postępowania przy rozpoznawaniu odwołań
W projekcie proponuje się, aby Prezes Krajowej Izby Odwoławczej, na wniosek zamawiającego, mógł wyznaczyć termin posiedzenia Izby poza kolejnością wpływu odwołań, w możliwie najbliższym terminie, w przypadku odwołań o szczególnym znaczeniu dla interesu publicznego.
 
W szczególności, rozwiązanie to ma umożliwić szybsze rozpoznawanie spraw dotyczących infrastruktury drogowej i kolejowej oraz realizacji zamówień związanych z przygotowaniem EURO 2012.

Tagi: moment rozwiązania rozporządzenie oferta wysokość życie unia realizacja możliwości wartość ochrona przepisy kontrola dokument kwota koszty projekt prawo ustawa osoba termin wniosek przypadek europejski euro system
Źródło: www.samorzad.pap.pl
Opracowano we współpracy z:
Górnośląska Agencja Rozwoju Regionalnego SA
http://garr.pl
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Logo PO KL Logo UE