Kalendarz wydarzeń
Lipiec 2020
PnWtŚrCzPtSoNd
  12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031  

Partnerzy

GARR SA
GAPP SA
FGRN SA

PARP ogłasza nowe konkursy dla przedsiębiorców


Wiadomości | Dotacje 2008-06-05 08:02:25

Artykuł archiwalny
Ten artykuł jest starszy niż 12 miesięcy.

W ostatnich dniach maja PARP ogłosiła kolejne konkursy dla przedsiębiorców i nowe konkursy dla organizacji otoczenia biznesu w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. Wnioski będzie można składać w trybie ciągłym od 16 czerwca.

Łączny budżet dostępny w ramach ogłoszonych konkursów to ponad 335 mln euro, z czego do wydania w tym roku przeznaczono ponad 100 mln euro. Dofinansowanie mogą otrzymać między innymi przedsiębiorcy, którzy ponoszą koszty związane z uzyskaniem i realizacją ochrony własności przemysłowej (patenty i wzory użytkowe), grupy przedsiębiorstw działające w ramach klastrów ponadregionalnych, sieci prywatnych inwestorów, inkubatory przedsiębiorczości i rozpoczynający działalność gospodarczą młodzi przedsiębiorcy a także firmy, które planują wejście na giełdę lub poszukują inwestora zewnętrznego.

Działanie 3.1 Inicjowanie działalności innowacyjnej (budżet 110 mln euro)
Celem działania jest zwiększenie liczby przedsiębiorstw działających w oparciu
o innowacyjne rozwiązania. W początkowej fazie programu zostaną wybrane instytucje, których zadaniem będzie wyszukanie innowacyjnych pomysłów, pomoc w utworzeniu na bazie takiego pomysłu nowego przedsiębiorstwa (tzw. preinkubacji), a następnie, po zidentyfikowaniu szans na komercyjny sukces danego przedsięwzięcia, wejście kapitałowe
w nowopowstałą firmę.
Dofinansowanie obejmie 100% wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem poniesionych przez instytucję otoczenia biznesu, zaś w przypadku wejścia kapitałowego - maks. 200 tys. euro na firmę (przy czym wkład własny przedsiębiorcy musi wynosić co najmniej 50%), a w przypadku firm transportowych maksymalnie 100 tys. euro.

Działanie 3.3 Tworzenie systemu ułatwiającego inwestowanie w MSP (budżet 50 mln euro)
Celem działania jest aktywne wspieranie i promowanie współpracy inwestorów prywatnych
z przedsiębiorcami poszukującymi środków finansowych na realizację innowacyjnych przedsięwzięć. Wsparcie zostanie skierowane do nowych i już istniejących sieci inwestorów prywatnych (anioły biznesu, venture capital), na wzmocnienie tych sieci, stymulowanie współpracy między nimi, na platformy kojarzenia inwestorów z przedsiębiorcami. Drugi strumień wsparcia obejmie przedsiębiorców i będzie przeznaczony na zakup usług doradczych w zakresie przygotowania dokumentacji i analiz niezbędnych do pozyskania inwestora zewnętrznego.
Wsparcie udzielane w ramach działania będzie pokrywać do 100% wydatków kwalifikowanych poniesionych przez sieci inwestorów oraz do 50% kosztów doradztwa dla małych i średnich przedsiębiorstw.

Działanie 5.1 Wspieranie rozwoju powiązań kooperacyjnych o znaczeniu ponadregionalnym (budżet 104,3 mln euro)
Celem działania jest wzmocnienie pozycji konkurencyjnej przedsiębiorstw poprzez wsparcie rozwoju powiązań pomiędzy przedsiębiorcami oraz pomiędzy przedsiębiorstwami
a instytucjami otoczenia biznesu i jednostkami naukowymi. Dofinansowaniem będą mogły zostać objęte wydatki na zakup środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych związanych z nową inwestycją, doradztwo z zakresu opracowania planów rozwoju i ekspansji powiązania, udział w krajowych i międzynarodowych spotkaniach w celu wymiany doświadczeń oraz wydatki w zakresie szkoleń.
Maksymalna kwota wsparcia na jeden projekt rozwoju powiązania kooperacyjnego dla części inwestycyjnej to 20 mln PLN, w przypadku kosztu usług doradczych będzie to maksymalnie 400 tys. PLN i 1 mln PLN na usługi szkoleniowe.

Działanie 5.2 Wspieranie instytucji otoczenia biznesu (IOB) świadczących usługi proinnowacyjne oraz ich sieci o znaczeniu ponadregionalnym) (łączny budżet działania
65 mln euro; na projekty IOB wybierane w trybie konkursowym przewidziano ok. 32 mln euro )
Celem działania jest ułatwienie przedsiębiorcom dostępu do kompleksowych, wysokiej jakości usług biznesowych niezbędnych z punktu widzenia prowadzenia działalności innowacyjnej. W ramach działania planowane jest wzmocnienie sieci IOB poprzez promowanie współpracy w ramach sieci, wymiany doświadczeń, wspólnej obsługi klientów oraz rozwój oferty usług o charakterze proinnowacyjnym. W działaniu przewidziano również możliwość budowy i rozwoju systemów informatycznych obejmujących informacje o innowacjach.
Wielkość wsparcia na wzmocnienie potencjału instytucji i wspólnych przedsięwzięć może wynosić do 100% wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem.

Działanie 5.4 Zarządzanie własnością intelektualną (budżet 39 mln euro)
W ramach działania mikro-, mali i średni przedsiębiorcy będą mogli uzyskać wsparcie na pokrycie kosztów uzyskania ochrony własności przemysłowej (patentów, wzorów użytkowych, wzorów przemysłowych) poza granicami Polski, bądź na pokrycie kosztów związanych z realizacją ochrony własności przemysłowej tj. wszczęciem postępowania
w zakresie unieważnienia lub wygaśnięcia patentu, prawa ochronnego na wzór użytkowy lub prawa z rejestracji.
Przewiduje się, że dofinansowanie nie może być niższe niż 2 tys. PLN i wyższe niż
400 tys. PLN. Ponadto, w ramach działania 10% środków zostanie skierowane do Instytucji Otoczenia, Biznesu na wsparcie projektów dotyczące upowszechnienia wiedzy na temat korzyści wynikających z ochrony własności intelektualnej w przedsiębiorstwach, w tym projekty promocyjne i informacyjne mające na celu wzrost świadomości przedsiębiorców z korzyści płynących z ochrony własności intelektualnej oraz metod i możliwości ochrony własności intelektualnej.
Przewiduje się, że dofinansowanie pojedynczego projektu nie może być niższe niż 200 tys. PLN i wyższe niż 2 mln PLN, a wysokość dofinansowania może wynosić do 100% wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem.

Pełna dokumentacja konkursowa dostępna jest na stronie internetowej PARP w zakładce "ważne terminy".

Masz pytanie dotyczące uzyskania dotacji z UE? Zadaj pytanie na forum naszym specjalistom.
Tagi: metoda klienci analiza doradztwo działanie rozwiązania wysoki jednostka szkolenia oferta wiedza wysokość wsparcia zakup organizacja wydatek rozwój możliwości innowacja wartość instytucja ochrona przedsiębiorstwa projekty działania wzrost usługi kwota przedsiębiorczości koszty przedsiębiorcy pomoc przedsiębiorców działalność firma rok projekt prawo polski informacja program działalności polska cel termin wniosek przedsiębiorstw przypadek koszt gospodarka euro system
Źródło: PARP
Opracowano we współpracy z:
Górnośląska Agencja Rozwoju Regionalnego SA
http://garr.pl
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Logo PO KL Logo UE