Kalendarz wydarzeń
Lipiec 2020
PnWtŚrCzPtSoNd
  12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031  

Partnerzy

GARR SA
GAPP SA
FGRN SA

Podstawowe tryby udzielania zamówienia publicznego


Wiadomości | Przetargi 2008-03-13 15:09:00

Artykuł archiwalny
Ten artykuł jest starszy niż 12 miesięcy.

Dla przedsiębiorców zainteresowanych udzielaniem zamówienia publicznego, którego przedmiotem byłyby usługi, dostawy lub roboty budowlane, istotna jest znajomość zasad organizowania przetargów. Dotyczy to w szczególności podstawowych trybów udzielania zamówienia, czyli przetargu nieograniczonego i przetargu ograniczonego.

Przetarg nieograniczony to tryb, w którym w odpowiedzi na publiczne ogłoszenie o zamówieniu oferty mogą składać wszyscy zainteresowani wykonawcy. Natomiast przetarg ograniczony cechuje się tym, że w odpowiedzi na publiczne ogłoszenie o zamówieniu, wykonawcy składają wnioski o dopuszczenie do udziału w przetargu, a oferty mogą składać tylko ci, którzy zostali zaproszeni do ich składania. Zaproszenie jest adresowane tylko do firm, które spełniają warunki udziału w postępowaniu, w liczbie określonej w ogłoszeniu zapewniającej konkurencję, nie mniejszej niż 5 i nie większej niż 20. Jeżeli liczba wykonawców spełniających warunki jest większa niż określona w ogłoszeniu, zaprasza się tych, którzy otrzymali najwyższe oceny spełniania tych warunków.

Wszczęcie postępowania w obu trybach następuje poprzez zamieszczenie przez zamawiającego ogłoszenia o zamówieniu w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie (np. na przeznaczonej do tego celu tablicy) oraz na stronie internetowej. W zależności od wartości zamówienia ogłoszenie zamieszcza się w Biuletynie Zamówień Publicznych albo przekazuje ogłoszenie o zamówieniu Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich. Ten drugi przypadek dotyczy sytuacji, kiedy wartość zamówienia jest równa lub przekracza określone kwoty. Od 1 stycznia 2008 r. obowiązują w tej kwestii wyrażone w złotych równowartości kwot od 133.000 euro do 5.150.000 euro (odpowiednio do przedmiotu zamówienia i zamawiającego). Od wspomnianych kwot wartości zamówienia zależy również termin składania ofert. Generalnie, im większa jest kwota zamówienia, tym dłuższy jest termin składania ofert.

Razem z ofertą (w przypadku przetargu ograniczonego - z wnioskiem o dopuszczenie do udziału w nim) wykonawca musi złożyć oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu. Jeśli jednak zamawiający zażąda dokumentów potwierdzających spełnianie tych warunków, trzeba je złożyć.


Ogłoszenie o zamówieniu

Powinno ono zawierać określone informacje. W przypadku przetargu nieograniczonego są to m.in.:

Przy przetargu ograniczonym podaje się podobne informacje, a dodatkowo m.in. liczbę wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do składania ofert.

Przy przetargu nieograniczonym specyfikację istotnych warunków zamówienia udostępnia się na stronie internetowej (ogłoszenie wskazuje adres strony, na której będzie ona zamieszczona). Przedsiębiorca (wykonawca) ma jednak prawo złożyć do zamawiającego wniosek o przekazanie mu tej specyfikacji, a zamawiający powinien to uczynić w terminie 5 dni. Opłata, jakiej można wówczas żądać, może pokrywać jedynie koszty druku SIWZ oraz jej przekazania.

W przetargu ograniczonym udostępnienie specyfikacji na stronie internetowej może mieć miejsce, ale nie musi. Przekazanie przedsiębiorcy specyfikacji następuje tu automatycznie wraz z zaproszeniem do składania ofert.


Wadium

Z punktu widzenia interesów ekonomicznych przedsiębiorcy ważna jest, pojawiająca się przy udzielaniu zamówienia publicznego, kwestia wadium. Przy obu typach przetargów obowiązują takie same zasady. Jeżeli wartość zamówienia jest równa lub przekracza wymienione wcześniej kwoty, zamawiający żąda od wykonawców wniesienia wadium. Jeśli wartość jest mniejsza, obowiązek wniesienia go zależy od zamawiającego. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert, a jego kwota wynosi od 0,5% do 3% wartości zamówienia.

Wadium ma na celu zabezpieczenie interesów zamawiającego poprzez materialne zagwarantowanie podpisania umowy ze strony wykonawcy, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą (wyrok Zespołu Arbitrów Urzędu Zamówień Publicznych z dnia 27 kwietnia 2006 r., sygn. akt UZP/ZO/0-1164/06).

Przewidziane są różne formy wadium, m.in.:

Podstawa prawna:

Masz pytanie dotyczące uzyskania dotacji z UE? Zadaj pytanie na forum naszym specjalistom.
Tagi: przedmiot rachunek wyrok rozporządzenie oferta ocena przedsiębiorca wartość 2006 warunek usługi kwota przedsiębiorcy przedsiębiorców firma prawo ustawa informacja 2007 umowa cel termin wniosek zasada przypadek koszt europejski 2008 euro
Źródło: Gazeta Podatkowa
Opracowano we współpracy z:
Izba Przemysłowo-Handlowa ROP
http://www.izbaph.rybnik.pl
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Logo PO KL Logo UE