Kalendarz wydarzeń
Wrzesień 2020
PnWtŚrCzPtSoNd
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
282930    

Partnerzy

GARR SA
GAPP SA
FGRN SA

Składki ZUS trzeba płacić w terminie!


Wiadomości | Księgowość 2008-03-07 14:34:00

Artykuł archiwalny
Ten artykuł jest starszy niż 12 miesięcy.

Z reguły przedsiębiorcy opłacają składki ubezpieczeniowe w obowiązującym ich terminie płatności. Jednak zdarza się, że np. w wyniku rozliczeń bankowych składki te faktycznie wpływają na konto ZUS po upływie tego terminu. Dlaczego tak się dzieje i jakie są tego konsekwencje?

Podstawowym obowiązkiem każdego przedsiębiorcy jest opłacanie należności z tytułu składek ubezpieczeniowych za dany miesiąc, nie później niż w terminie do:

Składki opłaca się na wskazane przez ZUS rachunki bankowe w podziale na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych.

Kto przelewem, a kto gotówką?

Płatnik składek jest zobowiązany opłacać składki ubezpieczeniowe w formie bezgotówkowej, w drodze obciążenia rachunku bankowego płatnika składek (czyli tzw. przelewem).

Pod pojęciem rachunku bankowego rozumie się rachunek bankowy, rachunek w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej przedsiębiorcy będącego jej członkiem; jest to również konto „Giro Składka” (prowadzone przez Bank Pocztowy SA).

Obowiązek zapłaty składek tzw. przelewem dotyczy osób prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą w myśl przepisów o działalności gospodarczej lub innych przepisów szczególnych. Zatem nie dotyczy to przykładowo: artystów, twórców, osób prowadzących działalność w zakresie wolnego zawodu (opodatkowaną ryczałtem lub na zasadach ogólnych). Osoby te mogą płacić składki gotówką w banku lub na poczcie.

Przelew w terminie

Dokonując zapłaty składek przelewem należy wiedzieć, kiedy w obrocie bezgotówkowym wpłatę uważa się za dokonaną w terminie. Otóż w takim przypadku za termin zapłaty składek uważa się dzień obciążenia rachunku bankowego płatnika składek na podstawie polecenia przelewu. Nie zawsze więc data stempla na dowodzie wpłaty odzwierciedla faktyczną datę zapłaty składek. Sytuacje takie występują u płatników dokonujących wpłat z tytułu składek ZUS na poczcie poprzez tzw. konto „Giro Składka”. Zwróćmy uwagę, że w regulaminie do tego konta znajduje się informacja, że „Bank realizuje dyspozycje posiadacza konta w następnym dniu roboczym po dokonaniu wpłaty i złożeniu polecenia przelewu w urzędzie pocztowym do godz. 1800”. Zatem jeżeli płatnik składek dokona wpłaty należności z tytułu składek po godz. 1800, wtedy polecenie przelewu przez Bank Pocztowy SA zostanie zrealizowane w drugim dniu roboczym po dokonaniu wpłaty. W związku z tym tego data zapłaty składek ubezpieczeniowych będzie o dzień albo nawet o kilka dni późniejsza niż data wpłaty gotówki w urzędzie pocztowym.

 

Aby nie dopuścić więc do zapłaty należności z tytułu składek po obowiązującym płatnika terminie płatności, należy odpowiednio wcześniej składać w banku polecenie przelewu środków z tytułu należności ZUS. Warto też jeszcze przed założeniem konta w danym banku, zapoznać się dokładnie z jego regulaminem.

Skutki wpłaty po terminie

Od składek ubezpieczeniowych zapłaconych po terminie należne są od płatnika odsetki za zwłokę. Ustala się je na zasadach i w wysokości określonych w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. nr 8, poz. 60 ze zm.). Od 31 stycznia 2008 r. stopa procentowa odsetek od zaległości składkowych wynosi 13,5%.

Konsekwencją zapłaty składek po obowiązującym płatnika terminie płatności jest też ustanie dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego przedsiębiorcy. Ubezpieczenie to ustaje m.in.:

Aby zachować „ciągłość” dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego, ubezpieczony może wystąpić z wnioskiem do ZUS o wyrażenie zgody na opłacenie składki po terminie. Jednak zgoda na to udzielana jest przez ZUS tylko w uzasadnionych przypadkach.

Gdy termin przypada w dzień wolny

Warto pamiętać, że jeśli ostatni dzień terminu płatności składek ubezpieczeniowych przypada w sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, to w takim przypadku za ostatni dzień terminu płatności uważa się następny dzień po dniu (bądź dniach) wolnym od pracy.

Podstawa prawna: ustawa z dnia 13.10.1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2007 r. nr 11, poz. 74 ze zm.).

Tagi: należności składka odsetek społeczne rachunek 2005 wynik składki bank przepisy zus przedsiębiorcy praca ustawa informacja fundusz działalności 2007 osoba termin wniosek zasada przypadek 2008 należy system działalność
Źródło: Gazeta Podatkowa
Opracowano we współpracy z:
Izba Przemysłowo-Handlowa ROP
http://www.izbaph.rybnik.pl
Kostal
2015-04-30 20:47:52

Kara za składkę pracownicza jest naliczana, ze swoim możesz się spóźnić, ale z pracowniczymi nie. Bo to sa de facto jego pieniądze, ty tylko pośredniczysz.

~skladki
2015-04-02 20:18:30

Te skłądki dobijają przedsiębiorców...
rzucanie palenia wrocław

WitoldSmyk
2015-02-25 10:39:09

Przedsiębiorca, po zakończeniu okresu preferencyjnego w opłacaniu składek ZUS musi dziś naprawdę sporo wyłożyć. Obecnie jest to kwota ponad 1000zł! Stawka sukcesywnie wzrasta...Co nam daje ten ZUS, sprawa dyskusyjna

Pozdrawiam Witek
http://www.ronomed.pl

Kostal
2014-12-31 18:26:18

gabi napisał:
Opóźnienie może się źle skończyć.

Czym? :)
Nie dostanie spóźnialski zasiłku chorobowego:)

gabi
2014-12-26 22:52:12

Opóźnienie może się źle skończyć.

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Logo PO KL Logo UE