Kalendarz wydarzeń
Sierpień 2020
PnWtŚrCzPtSoNd
     12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31      

Partnerzy

GARR SA
GAPP SA
FGRN SA

Zezwolenia i koncesje potrzebne w 2008 roku


Porady ekspertów | Zarządzanie 2008-02-07 18:55:33

Artykuł archiwalny
Ten artykuł jest starszy niż 12 miesięcy.

Niektóre rodzaje działalności można prowadzić dopiero po uzyskaniu koncesji, wpisu do rejestru działalności regulowanej, licencji, zezwolenia albo zgody. W przygotowanym przez rząd projekcie nowelizacji ustawy o działalności gospodarczej zaplanowano ograniczenie reglamentacji prowadzenia działalności. Przewiduje się jednak, że znowelizowane przepisy będą obowiązywały dopiero od października 2008 roku.

Koncesje

Koncesje udzielane są w dziedzinach, które mają szczególne znaczenie ze względu na bezpieczeństwo państwa, obywateli oraz inny ważny interes publiczny. Ustawa z 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej ( Dz. u. nr 173 poz. 1807 z późn. zm.) nakazuje uzyskanie koncesji dla działalności w zakresie:
- przewozów lotniczych,
- ochrony osób i mienia,
- rozpowszechniania programów radiowych i telewizyjnych,
- wytwarzania, przetwarzania, magazynowania, przesyłania, dystrybucji i obrotu paliwami i energię,
- wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią i amunicją oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym,
- poszukiwania lub rozpoznawania złóż kopalin, wydobywania kopalin ze złóż, bezzbiornikowego magazynowania substancji oraz składowania odpadów w górotworze i w podziemnych wyrobiskach górniczych.

O udzielenie koncesji przedsiębiorca powinien wystąpić do ministra właściwego ze względu na przedmiot działalności gospodarczej wymagającej uzyskania tej koncesji. We wniosku nalezy określić firmę przedsiębiorcy, wskazać jego siedzibę i adres, NIP, rodzaj i zakres wykonywanej działalnosci.

Minister może odmówić udzielenia koncesji, cofnąć ją, zmienić lub ograniczyć jej zakres. koncesja udzielana jest na czas oznaczony, nie krócej niż na 5 lat i nie dłużej niż 50 lat. przedsiębiorca może jednak wnioskować, aby udzielono mu koncesji na czas krótszy niż 5 lat.

Proces udzielania koncesji jest jawny. W razie udzielenia ograniczonej liczby koncesji fakt ten ogłaszany jest w Monitorze Polskim. Gdyby zaś o koncesję ubiegała się większa liczba przedsiębiorstw spełniających wymagane warunki niż liczba koncesji, organ koncesyjny zarządza przetarg.

Działalność regulowana

Działalność regulowaną przedsiębiorca może wykonywać po uzyskaniu wpisu w rejestrze działalności regulowanej. Regulowaniem objete jest 20 rodzajów działalności, np. świadczenie usług turystycznych obejmujących polowania wykonywane przez cudzoziemców w Polsce, ośrodki szkolenia kierowców, prowadzenie przedsiębiorstwa składowego, świadczenie usług detektywistycznych, działalności kantorowej, obrotu materiłami siewnymi.

Do rejestru działalności regulowanej przedsiębiorca zostaje wpisany na swój wniosek po złożeniu pisemnego oświadczenia, że spełnia warunki wymagane do jej wykonywania.

Zezwolenie, licencje i zgody

Zezwolenia wydawane są po sprawdzeniu, czy przedsiębiorca ma warunki do świadczenia danej działalności. warunki odnoszą się m.in. do ochrony życia i zdrowia ludzkiego, bezpieczeństwa, porządku publicznego, tajemnicy państwowej. na takich samych zasadach wydawane są licencje i zgody na podjęcie i wykonywanie działalności gospodarczej. Licencja jest dokumentem, który potwierdza uprawnienia do wykonywania zawodu również w formie działalności gospodarczej.

 

Pełna wersja wiadomości prawno-gospodarczych – czytaj na gazeta prawna.pl.
Gazeta Prawna

Tagi: rok projekt ustawa polski działalności polska wniosek zasada przedsiębiorstw 2008 działalność przedsiębiorcy dokument warunek przedsiębiorstwa ochrona przedsiębiorca organ nowelizacja 2004 rejestr świadczenia przedmiot
Źródło: Gazeta Prawna
Opracowano we współpracy z:
Regionalna Izba Gospodarcza w Katowicach
http://www.rig.katowice.pl
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Logo PO KL Logo UE