Kalendarz wydarzeń
Listopad 2020
PnWtŚrCzPtSoNd
      1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
30      

Partnerzy

GARR SA
GAPP SA
FGRN SA

Podatnicy nie zawiadamiają o jednorazowej amortyzacji


Porady ekspertów | Finanse 2008-01-28 11:15:45

Artykuł archiwalny
Ten artykuł jest starszy niż 12 miesięcy.

Podatnicy korzystający z jednorazowych odpisów amortyzacyjnych muszą zgłaszać ten fakt w urzędzie skarbowym, jeśli chcą uzyskać zaświadczenia o pomocy de minimis. W praktyce podatnicy zapominają o tym obowiązku.

Dyrektor Izby Skarbowej w Olsztynie przypomina podatnikom korzystającym z jednorazowych odpisów amortyzacyjnych o konieczności zgłaszania tego faktu we właściwych organach podatkowych ( urzędach skarbowych), celem uzyskania zaświadczenia o pomocy de minimis.

Z wyjaśnień olsztyńskiej izby skarbowej wynika, że zgodnie z przepisami ustawy o PIT oraz ustawy o CIT, podatnicy w roku podatkowym, w którym rozpoczęli prowadzenie działalności gospodarczej, oraz mali podatnicy mogą dokonywać jednorazowo odpisów amortyzacyjnych od wartości początkowej środków trwałych zaliczonych do grupy 3-8 Klasyfikacji, z wyłączeniem samochodów osobowych, w roku podatkowym, w którym środki te zostały wprowadzone do ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, do wysokości odpisów amortyzacyjnych. Taki jednorazowy odpis amortyzacyjny stanowi pomoc de minimis udzielaną w zakresie i na zasadach określonych w bezpośrednio obowiązujących aktach prawa wspólnotowego, dotyczących pomocy w ramach zasady de minimis.

Natomiast ustawa o postępowaniu w sprawach dotyczacych pomocy publicznej nakłada na podmioty udzielające pomocy obowiązek wydania zaświadczenia stwierdzającego, że udzielona pomoc publiczna jest pomocą de minimis albo pomocą de minimis w rolnictwie lub rybołóstwie. Zaświadczenie to w przypadku pomocy w formie ulgi podatkowej udzielanej na podstawie aktu normatywnego bez wymogu wydania decyzji, podmiot udzielający tej pomocy wydaje w terminie dwóch miesięcy od dnia udzielenia pomocy. W tej sytuacji organ podatkowy działa z urzedu.
Jednak organ podatkowy nie ma możliwości wydania zaświadczenia z urzedu w sytuacji, gdy podatnik nie zgłosi skorzystania z ulgi podatkowej udzielonej na podstawie aktu normatywnego bez wymogu wydania decyzji - tłumaczy Izba Skarbowa w Olsztynie.

W konsekwencji, w przypadku gdy podatnik nie zgłosi we właściwym urzędzie skarbowym faktu skorzystania z jednorazowej amortyzacji, a skorzysta z pomocy de minimis udzielonej mu przez inny organ, może dojść do sytuacji, w której urząd skarbowy nie będzie mógł wydać wstecznie zaświadczenia o udzielonej pomocy de minimis z tytułu jednorazowej amortyzacji, z uwagi na przekroczenie limitu 200 tys. euro. Tak udzielona pomoc byłaby pomocą udzieloną bezprawnie, a w konsekwencji podlegałaby zwrotowi wraz z odsetkami.

Tagi: limit ewidencja ulga odsetek praktyka urząd decyzja organ możliwości wartość zwrot pomoc rok prawo ustawa działalności cel podatnik termin zasada przypadek euro
Źródło: Krajowa Informacja Podatkowa
Opracowano we współpracy z:
Regionalna Izba Gospodarcza w Katowicach
http://www.rig.katowice.pl
mery
2008-11-05 13:58:13w jakim terminie przy korzystaniu z jednorazowej amortyzacji od zakupu środka trwałego należy zgłosić ten fakt do urzędu skarbowego, jeśli środek ten zostanie zakupiony w listopadzie br., a przedsiębiorstwo dokonujące zakupu jest płatnikiem kwartalnym a nie miesięcznym.
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Logo PO KL Logo UE