Kalendarz wydarzeń
Listopad 2020
PnWtŚrCzPtSoNd
      1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
30      

Partnerzy

GARR SA
GAPP SA
FGRN SA

Wsparcie na inwestycje o wysokim potencjale innowacyjnym


Wiadomości | Dotacje 2008-01-11 12:58:00

Artykuł archiwalny
Ten artykuł jest starszy niż 12 miesięcy.

W ramach działania 4.4 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka przedsiębiorstwa będą mogły ubiegać się o wsparcie na nowe inwestycje o wysokim potencjale innowacyjnym. Na taką inwestycję będzie można otrzymać maksymalnie 40 mln zł.

Pomoc na jakie projekty?

Przedsiębiorcy w ramach działania 4.4 PO IG będą mogli ubiegać o pomoc na realizację projektów inwestycyjnych w zakresie zastosowania nowych rozwiązań technologicznych w produkcji i usługach. Rozwiązania te mają prowadzić do zmniejszenia szkodliwego oddziaływania na środowisko (m.in. ograniczenia energo-, ­materiało- i ­wodochłonności produktów i usług) oraz do powstania nowego lub znacząco ulepszonego produktu lub usługi.

W ramach inwestycji dodatkowo mogą być wsparte nowe rozwiązania organizacyjne prowadzące do poprawy produktywności i efektywności. Mogą to być np. nowe rozwiązania: marketingowe, logistyczne, w zakresie dystrybucji, systemów informatycznych oraz zarządzania.

Ponadto projekty inwestycyjne będą mogły zawierać komponenty doradztwa i szkoleń specjalistycznych niezbędnych z punktu widzenia realizacji inwestycji.

Wydatki kwalifikowane projektu

Zakres wydatków kwalifikujących się do wsparcia jest szeroki i obejmuje m.in. zakup środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych (np. patenty, licencje). Trzeba zaznaczyć, że działanie 4.4 PO IG charakteryzuje dość wysoki próg minimalnej wartości projektu. Wartość wydatków kwalifikowanych nie może być mniejsza niż 8 mln zł.

 

Intensywność pomocy

Wysokość wsparcia dla nowych inwestycji określa mapa pomocy regionalnej. Dla projektów inwestycyjnych o wysokim potencjale innowacyjności intensywność wsparcia nie może przekraczać wielkości określonych w § 3 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 października 2006 r. w sprawie ustalenia mapy pomocy regionalnej (Dz. U. nr 190, poz. 1402).

Maksymalna intensywność regionalnej pomocy inwestycyjnej liczona jako stosunek ekwiwalentu dotacji brutto do kosztów kwalifikujących się do objęcia tą pomocą wynosi:

1) 50% - na obszarach należących do województw: lubelskiego, podkarpackiego, warmińsko-mazurskiego, podlaskiego, świętokrzyskiego, opolskiego, małopolskiego, lubuskiego, łódzkiego, kujawsko-pomorskiego;

2) 40% - na obszarach należących do województw: pomorskiego, zachodniopomorskiego, dolnośląskiego, wielkopolskiego, śląskiego, a w okresie od dnia 1 stycznia 2007 r. do dnia 31 grudnia 2010 r. na obszarze należącym do województwa mazowieckiego, z wyłączeniem miasta stołecznego Warszawy;

3) 30% - na obszarze należącym do miasta stołecznego Warszawy oraz w okresie od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2013 r. - na obszarze należącym do województwa mazowieckiego.

Mikro i mali przedsiębiorcy mogą liczyć na zwiększenie intensywności pomocy o 20 punktów procentowych brutto. Średnie przedsiębiorstwa już tylko o 10 punktów procentowych brutto.

Kryteria merytoryczne

Aby wniosek o dofinansowanie realizacji projektu, miał szansę na dotację musi spełnić 100% kryteriów formalnych oraz uzyskać określoną liczbę punktów przy ocenie merytorycznej. Zarówno kryteria formalne, jak i merytoryczne są określone w dokumentach programowych PO IG. Znając kryteria merytoryczne już teraz można sprawdzić czy przedsiębiorca ma szansę na dotację. Kryteria merytoryczne są następujące:

 1. Projekt dotyczy inwestycji początkowej związanej z zastosowaniem nowych rozwiązań technologicznych prowadzących do powstania i wprowadzenia na rynek nowego produktu.
   
 2. Przeprowadzone badania rynku wskazują istnienie popytu na produkt będący wynikiem inwestycji.
   
 3. Inwestycja polega na zakupie rozwiązania technologicznego, które jest stosowane na świecie przez okres nie dłuższy niż 3 lata.
   
 4. Proponowane działania są zasadne i spójne (niezbędne z punktu widzenia osiągnięcia celów projektu).
   
 5. Efektywność ekonomiczna projektu: planowane wydatki są zasadne i adekwatne do przedmiotu, zakresu oraz celów projektu.
   
 6. Wnioskodawca posiada zdolność finansową pozwalającą na zapewnienie środków finansowych niezbędnych do realizacji inwestycji w zakresie i terminie wskazanym we wniosku.
   
 7. Wnioskodawca dysponuje zasobami gwarantującymi techniczną wykonalność projektu (np. know-how, doświadczenie pracowników, infrastruktura techniczna).
   
 8. Wnioskodawca dysponuje licencjami, pozwoleniami, koncesjami niezbędnymi do realizacji inwestycji.
   
 9. Projekt jest zgodny z politykami horyzontalnymi UE w zakresie: ochrony środowiska, równości szans, rozwoju społeczeństwa informacyjnego.

Instytucja Wdrażająca

Instytucją wdrażającą działanie 4.4 „Nowe inwestycje o wysokim potencjale innowacyjnym” jest Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości. Wnioski o dofinansowanie realizacji projektów inwestycyjnych będzie można składać w Regionalnych Instytucjach Finansujących (RIF) dopiero po ogłoszeniu konkursu.

Masz pytanie dotyczące uzyskania dotacji z UE? Zadaj pytanie na forum naszym specjalistom.
Tagi: obszar innowacyjność przedmiot doradztwo produkcja działanie wysoki rozwiązania środowisko szkolenia polityka polityk ocena 2013 wysokość wsparcia wynik województwo zakup produkt przedsiębiorca wydatek realizacja wartość instytucja ochrona przedsiębiorstwa projekty 2006 agencja działania usługi dokument przedsiębiorczości koszty przedsiębiorcy inwestycja pomoc dotacja projekt polski program polska 2007 termin wniosek rynek gospodarka
Źródło: Gazeta Podatkowa
Opracowano we współpracy z:
Izba Przemysłowo-Handlowa ROP
http://www.izbaph.rybnik.pl
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Logo PO KL Logo UE