Kalendarz wydarzeń
Lipiec 2020
PnWtŚrCzPtSoNd
  12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031  

Partnerzy

GARR SA
GAPP SA
FGRN SA

Modernizacja gospodarstwa za unijne pieniądze


Wiadomości | Dotacje 2007-11-16 13:16:00

Artykuł archiwalny
Ten artykuł jest starszy niż 12 miesięcy.

Od 9 listopada br. podmioty prowadzące działalność rolniczą mogą składać wnioski o dofinansowanie projektów inwestycyjnych w ramach działania „Modernizacja gospodarstw rolnych” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Pomoc przysługuje według kolejności zgłoszeń.

Kto może ubiegać się o pomoc?

O pomoc na modernizację gospodarstw rolnych mogą ubiegać się osoby fizyczne, osoby prawne, spółki osobowe oraz wspólnicy spółki cywilnej prowadzący na terenie Polski działalność rolniczą w zakresie produkcji roślinnej lub zwierzęcej.

By ułatwić dostęp do dotacji podmiotom, które nie skorzystały jeszcze z pomocy na modernizację gospodarstwa, ograniczono możliwość korzystania ze wsparcia beneficjentom działania „Inwestycje w gospodarstwach rolnych” Sektorowego Programu Operacyjnego Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004-2006. W rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 17 października 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania „Modernizacja gospodarstw rolnych” objętego PROW (Dz. U. nr 193, poz. 1397) znalazł się zapis precyzujący ograniczenia prawa do pomocy. Jak wynika z § 36 ust. 1 rozporządzenia wniosku o dofinansowanie projektu nie może złożyć podmiot, któremu w ramach działania Inwestycje w gospodarstwach rolnych przyznano dofinansowanie w wysokości:

Zatem podmioty, które otrzymały pomoc niższą niż 100 tys. zł mogą ubiegać się o wsparcie w ramach działania „Modernizacja gospodarstw rolnych” PROW.


Koszty kwalifikowalne projektu

Pomoc w ramach omawianego działania jest przyznawana w formie refundacji części kosztów kwalifikowalnych. Zalicza się do nich w szczególności koszty:

Do kosztów kwalifikowalnych zalicza się także koszty ogólne, które są bezpośrednio związane z przygotowaniem i realizacją operacji (projektu), w wysokości nieprzekraczającej 10% pozostałych kosztów kwalifikowalnych. Do kosztów ogólnych zaliczyć można koszty przygotowania dokumentacji technicznej przedsięwzięcia (np. kosztorysów, projektów architektonicznych, raportów oddziaływania na środowisko), opłat za patenty i licencje. Poza tym do kosztów ogólnych wliczyć można sprawowanie nadzoru inwestorskiego lub autorskiego oraz koszty związane z kierowaniem robotami budowlanymi.

Koszty poniesione przez beneficjenta kwalifikują się do wsparcia od dnia zawarcia umowy o dofinansowanie realizacji projektu. Oznacza to, że beneficjent nie może ponieść kosztów przed podpisaniem umowy, ponieważ nie będą one podlegały refundacji. Tylko koszty ogólne mogą być poniesione przed podpisaniem umowy, z tym że nie wcześniej niż 1 stycznia 2007 r.

Wysokość dotacji

Najniższa wysokość pomocy jaką może otrzymać beneficjent wynosi 40% kosztów kwalifikowalnych projektu. Maksymalna wysokość wsparcia udzielonego jednemu beneficjentowi na jedno gospodarstwo rolne nie może przekroczyć 300.000 zł.

Zasadą jest, że do realizacji mogą być przyjęte projekty, których koszty kwalifikowalne będą opiewały na kwotę powyżej 20.000 zł. Od tej generalnej zasady są jednak wyjątki. Ograniczenie to nie dotyczy projektów obejmujących wyłącznie wyposażenie gospodarstwa rolnego w urządzenia do składania nawozów naturalnych bądź projektów związanych z dostosowaniem do norm wspólnotowych.


Gdzie składać wnioski?

Wnioski o dofinansowanie realizacji projektów z działania Modernizacja Gospodarstw Rolnych w ramach PROW od 9 listopada br. można składać w oddziałach regionalnych Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa właściwych ze względu na miejsce realizacji projektu. Wniosek wraz ze wszystkimi niezbędnymi załącznikami należy złożyć osobiście lub przez upoważnioną osobę. Nie ma możliwości przesłania wniosku pocztą ani przesyłką kurierską. Wszystkie niezbędne dokumenty potrzebne do napisania projektu, takie jak: formularz wniosku, instrukcja wypełniania wniosku, narzędzia pomocnicze przy wypełnianiu wniosku o przyznanie pomocy finansowej, np. kalkulator wielkości ekonomicznej gospodarstwa, znajdują się na stronie internetowej Agencji www.arimr.gov.pl

Masz pytanie dotyczące uzyskania dotacji z UE? Zadaj pytanie na forum naszym specjalistom.
Tagi: teren produkcja 2013 wysokość wsparcia zakup 2004 sektor formularz realizacja rozwój możliwości projekty 2006 warunek agencja działania spółki dokument koszty inwestycja pomoc dotacja rok projekt prawo polski program działalności polska 2007 osoba umowa wniosek zasada koszt należy działalność
Źródło: Gazeta Podatkowa
Opracowano we współpracy z:
Izba Przemysłowo-Handlowa ROP
http://www.izbaph.rybnik.pl
paul22l
2008-12-27 13:19:31można składać do 9 listopada br.? Bieżacego - czyli którego??????????????????
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Logo PO KL Logo UE