Kalendarz wydarzeń
Luty 2020
PnWtŚrCzPtSoNd
     12
3456789
10111213141516
17181920212223
242526272829 

Partnerzy

GARR SA
GAPP SA
FGRN SA

Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko


Wiadomości | Dotacje 2007-10-15 14:49:18

Artykuł archiwalny
Ten artykuł jest starszy niż 12 miesięcy.

Narodowy Fundusz Instytucją Wdrażającą dla działań 10.1, 10.2 i 10.3 w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko

Porozumienie w tej sprawie zostało podpisane w Warszawie w dniu 5 października 2007 r. pomiędzy Ministrem Gospodarki jako Instytucją Pośredniczącą a Narodowym Funduszem jako Instytucją Wdrażającą. Podczas uroczystości w siedzibie Ministerstwa Gospodarki podpisy pod dokumentem złożyli Andrzej J. Piotrowski, podsekretarz stanu w Ministerstwie Gospodarki i Kazimierz Kujda prezes Zarządu NFOŚiGW. Podczas tej uroczystości zawarto też porozumienie pomiędzy Ministrem Gospodarki a Instytutem Paliw i Energii Odnawialnej, który będzie instytucją wdrażającą działania 10.4, 10.5, 10.6 i 10.7 z osi priorytetowej nr X.

Priorytet nr X Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013 dotyczy infrastruktury energetycznej przyjaznej środowisku. W ramach priorytetu wsparcie uzyskają działania obejmujące zwiększenie stopnia wykorzystania energii pierwotnej w sektorze energetycznym i obniżenie energochłonności sektora publicznego oraz zwiększenie wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych. Ponadto wsparcie przeznaczone będzie na przygotowanie dokumentacji technicznej dotyczącej inwestycji zgodnej z celami priorytetu.

Zadania powierzone przez Instytucję Pośredniczącą do realizacji przez Narodowy Fundusz dotyczą:

10.1 – wysokosprawnego wytwarzania energii
10.2 – efektywnej dystrybucji energii
10.3 – termomodernizacji obiektów użyteczności publicznej

Planowana alokacja środków na trzy działania powierzone do realizacji Narodowemu Funduszowi wynosi 509,6 mln euro, w tym 272,2 mln euro pochodzić będzie z Funduszu Spójności Unii Europejskiej. W projekcie PO Infrastruktura i Środowiska przewiduje się, że środki krajowe publiczne zaangażowane w realizację trzech pierwszych działań osi priorytetowej nr X wyniosą 31,1 mln euro, a środki prywatne ponad 206,3 mln euro.

Projekt Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013 przyjęty przez Radę Ministrów w dniu 29 listopada 2006 r. oczekuje obecnie na ostateczne zatwierdzenie i podpisanie przez Komisję Europejską. Według Instytucji Zarządzającej PO IiŚ Ministerstwa Rozwoju Regionalnego powinno to nastąpić w październiku 2007 r. Dopiero po podpisaniu ostatecznej wersji Programu Operacyjnego będzie można przystąpić do uruchamiania konkursowej procedury naboru wniosków.

Informacje na ten temat będą zamieszczone na stronie internetowej NFOŚiGW: www.nfosigw.gov.pl w zakładce poświęconej PO IiŚ 2007-2013.

W okresie programowania 2007 – 2013 Polska będzie największym beneficjentem unijnej polityki spójności. Spośród 347 mld euro przeznaczonych przez Komisję Europejską na ten cel, ponad 67 mld euro zostało przyznane Polsce. Łącznie z współfinansowaniem krajowym, kwota ta wynosi 85,6 mld euro.

Głównym celem Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko jest podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej Polski i jej regionów poprzez rozwój infrastruktury technicznej przy równoczesnej ochronie i poprawie stanu środowiska, zdrowia, zachowaniu tożsamości kulturowej i rozwijaniu spójności terytorialnej.

PO Infrastruktura i Środowisko koncentruje się na działaniach o charakterze strategicznym i ponadregionalnym. Ponad 66% wydatków będzie przeznaczonych na realizację celów Strategii Lizbońskiej. W ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko sześć osi priorytetowych bezpośrednio dotyczy ochrony środowiska.

Na realizację Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2007-2013 zostanie przeznaczonych ponad 36,3 mld euro. Ze środków Unii Europejskiej będzie pochodziło 27 848,3 mln euro (w tym ze środków Funduszu Spójności – 21 511,06 mln euro tj. 77% oraz Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego – 6 337,2 mln euro tj. 23%).

Przy uwzględnieniu sześciu priorytetów „proekologicznych” (I-V i X) ochrona środowiska będzie miała do dyspozycji ok. 5,5 mld euro na lata 2007-2013 z Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Masz pytanie dotyczące uzyskania dotacji z UE? Zadaj pytanie na forum naszym specjalistom.
Tagi: procedura środowisko polityk polityka 2013 sektor unia realizacja rozwój ministerstwo instytucja ochrona 2006 działania dokument kwota inwestycja projekt polski informacja fundusz program polska 2007 cel europejski gospodarka euro
Opracowano we współpracy z:
Fundusz Górnośląski SA
http://www.fgrn.com.pl
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Logo PO KL Logo UE